Riktlinjer för Twitter Ads-profiler

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk längst upp till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Uppdaterad 13 november 2013

Policyer för Twitter Ads

Policyn avser Twitters betalda annonseringsprodukter, det vill säga Tweets, trender och konton.

Här finns mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter

Här finns mer information om Twitters övriga policyer.

Som annonsör kan du räkna med att många ser ditt Twitter-konto. Därför har vi tagit fram särskilda riktlinjer som ditt konto måste följa.

Var tydlig och uppriktig med ditt företag och vad du marknadsför, så får användarna ett positivt intryck av dig. Vi har också märkt att användare är mer benägna att engagera sig i konton med korrekt och uppdaterad information i profilen.

Den här artikeln innehåller särskilda policyer för de delar av profilen som användarna ser när annonsörer använder vår annonseringsprodukt Marknadsfört konto. Annonsörer som använder Twitters annonser måste följa dessa och alla övriga policyer för Twitter Ads för att få annonsera hos oss.

Användarnamn

 Välj ett tydligt Twitter-användarnamn, så att användarna förstår vad din produkt eller tjänst är. Användarnamnet till ditt marknadsförda konto får inte innehålla hädelser eller stötande språkbruk.

Se här om du vill ändra ditt användarnamn.
Se här om du vill rapportera ett brott mot vår varumärkespolicy som berör ditt varumärke.

Profilbild

 Kontot ska innehålla en profilbild som är relevant för din produkt eller ditt varumärke. Dessutom ska bilden uppfylla följande krav:

 • Inga animerade bilder (animerade gif-filer)
 • Inga nakenbilder eller pornografiska bilder
 • Inga förbjudna produkter
 • Inga hädelser eller stötande språkbruk

Rubrikbild

Om du lägger upp en egen rubrikbild ska bilden följa samma riktlinjer som för profilbilder.

 

Namn

I namnfältet kan du fylla i ett mer detaljerat företagsnamn eller namn på produkten/tjänsten än vad som ryms i användarnamnet. Namnet ska uppfylla följande krav:

 • Ska antingen vara namnet på ditt företag eller ha en koppling till produkten/tjänsten
 • Ska ha betydande likheter med namnet på din webbplats startsida
 • Får inte innehålla hädelser eller stötande språkbruk

Plats

Användare uppskattar att få veta varifrån du kommer, och genom att du lägger till en exakt platsangivelse blir ditt konto mer relevant för lokala användare. Platsen ska uppfylla följande krav:

 • Ska beteckna en fysisk plats
 • Ska anges i standardformat för platser. Exempel: ”Stad, land” 

Webbplats

Genom att lägga till en länk till din webbplats ger du användarna möjlighet att ta del av mer utförlig information om ditt företag och skapa en mer officiell kontakt med dem. Webbplatsen ska uppfylla följande krav:

 • Den ska vara äkta och inte leda till en inaktiv webbplats
 • Den ska ha en koppling till den produkt eller det varumärke du marknadsför

Biografi

I biografin har du möjlighet att presentera dig själv för användarna på högst 160 tecken. Informationen visas högst upp i profilen under ditt namn. Biografin ska uppfylla följande krav:

 • Den ska ha en koppling till din produkt eller ditt varumärke
 • Den får inte innehålla hädelser eller stötande språkbruk 

Har du frågor eller synpunkter på något som står på den här sidan?

Om du som annonsör har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende eller använd Hjälp?-knappen längst upp till höger på Kontrollpanelen i annonsfönstret.

Läs mer om hur du kan blockera eller ignorera annonser i artikeln Rapportera Twitter Ads. Använd formuläret Rapportera en annons om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot Twitters policyer.

Vi använder sedan policyn för Twitter Ads, Twitters regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Besök business.twitter.com om du är intresserad av att annonsera på Twitter och vill veta mer.