Twitters annonseringspolicyer

Twitters annonseringspolicyer uppdaterades senast den 30 september 2014.

En uppdatering kan innebära en ändring i den här artikeln eller en ändring i artiklar som artikeln länkar till. I vår logg över uppdateringar för Twitters annonseringspolicyer finns en lista med viktiga uppdateringar publicerade den 15 november 2013 eller senare.

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk högst upp till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och är inte avsedda att ändra betydelsen i våra policyer. Den engelska versionen är styrande och äger tolkningsföreträde i händelse av en konflikt mellan en översättning och den engelska versionen.

Twitters annonseringspolicyer

Policyn avser Twitters betalda annonseringsprodukter, det vill säga tweets, trender och konton markerade med ett gult eller lila märke.

För mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter, klicka här.

För mer information om Twitters övriga policyer, klicka här.

Twitters annonsörer ansvarar för sina egna Twitter Ads. Det innebär att du ska följa aktuella lagar och regelverk, skapa sanningsenliga annonser och annonsera på ett säkert och respektfullt sätt. I den här artikeln beskrivs våra annonseringspolicyer. Enligt våra policyer är du ålagd att följa lagen, men de utgör inte juridiska råd. Våra policyer är uppbyggda kring sex principer:

1. Skydda användarna.

Annonsörerna ansvarar för säkerheten hos produkter, tjänster eller budskap som marknadsförs i annonser. Det omfattar ansvar för länkar i annonser samt transaktioner och försäljning som marknadsförs i Twitter Ads. För att behålla användarnas förtroende ska samtliga annonsörer följa dessa regler:

 • Det är förbjudet att annonsera om olagliga varor och tjänster.
 • Det är förbjudet att annonsera om produkter eller tjänster som kan vara farliga eller missvisande.
 • Annonser med missvisande eller förvillande påståenden är förbjudna, exempelvis erbjudanden om att “bli rik över en natt“.
 • Annonser som är strid med Twitters och Twitter Ads nuvarande arbetsmetoder är förbjudna. Exempelvis är annonser förbjudna i vilka användare uppmanas att avslöja sina inloggningsuppgifter eller sprida skräppost.
 • Annonsörer ska vara ärliga och tydliga med vilka produkter och tjänster de erbjuder. Det innebär att du ska tillhandahålla gott om information och relevant friskrivningstext om de produkter du erbjuder. Se till att användarna tydligt förstår vad det är för produkt eller tjänst de tänker köpa, inklusive eventuella betalningsplikter eller deltagaråtaganden.

Nedan hittar du en lista över kategorier där Twitter har tagit fram särskilda annonseringspolicyer baserade på dessa regler. På de länkade policysidorna kan du läsa mer om hur policyerna tillämpas.

Twitter tillåter inte marknadsföring av produkter och tjänster i följande kategorier:

Twitter begränsar marknadsföringen av produkter och tjänster i följande kategorier:

Obs! Begränsningar kan avse en viss marknadsförd produkt eller tjänst, men även det land som kampanjen vänder sig till.

Tips! Vissa branscher och handelsorganisationer har egna, självreglerande regelverk för annonsering och marknadsföring. Annonsörer på Twitter som är medlemmar i sådana organisationer bör följa dessa regelverk i tillägg till Twitters policyer för att få vägledning om lämpliga annonseringsmetoder.

2. Var uppriktig i marknadsföringen av innehåll och välj målgrupp med omsorg.

Annonsörer ansvarar för att det marknadsförda innehållet är sanningsenligt. Var ärlig, både när det gäller innehållet i annonserna och i valet av målgrupp. Välj inte urvalskriterier som kan avslöja känslig information om användare. Och utsätt inte användare för annonsering som saknar relevans för ditt varumärke eller din produkt. Twitter Ads ska utformas enligt nedanstående policyer och regler:

 • Upphovsrättsligt skyddat material och Twitter Ads
 • Policy om plagierade produkter
 • Varumärkespolicy för Twitter Ads
 • Känsliga kategorier
 • Insamling av användarinformation
  • Om du samlar in användaruppgifter måste du i din sekretesspolicy förklara vilka uppgifter som samlas in och hur de ska användas. Sekretesspolicyn ska finnas på den sida där informationen samlas in.
  • Om du använder Twitters leadgenereringskort ska det finnas en länk till din sekretesspolicy på själva kortet. Du kan lägga till länken i korthanteraren.
  • Sidor där användare blir uppmanade att lämna ut privat eller konfidentiell information ska bearbetas på en säker server (https://). Privat och konfidentiell information kan till exempel vara: kreditkortsnummer, bankuppgifter och personnummer.
 • Använda externt innehåll i annonser
  • Använd inte andra personers innehåll i dina Twitter Ads utan deras tillåtelse. Skapa dina egna tweets eller be om tillstånd av författaren till tweets och retweets som du använder.
 • Välja nyckelord till riktad marknadsföring
  • Populära ämnen är konversationer som är populära på Twitter vid ett visst tillfälle. Marknadsför dig inte med nyckelord som ingår i populära ämnen om dina tweets inte är relevanta för den konversationen.
  • Twitter har restriktioner beträffande riktad marknadsföring kopplad till känsliga nyhetshändelser som politiska revolter, katastrofer och dödsfall.

Tips! Var beredd att justera inriktningen på din marknadsföring om ett nyckelord får nya konnotationer till följd av en akut händelseutveckling. Sätt dig in i de olika stegen för att lägga till, ta bort och undanta nyckelord från dina kampanjer. För mer information, klicka här.

3. Sprid inte spam, skadlig kod eller annat skadligt innehåll.

Användare irriterar sig på innehåll de inte har bett om. Se till att Twitter får behålla engagemanget.

 • Spam
  • Skicka inte spam. Vad som betecknas som spambeteende kan du läsa mer om i Twitters regler.
 • Nätfiske och skadlig programvara
  • Hänvisa inte användare till nätfiskelänkar, skadlig programvara eller annan skadlig kod eller skadliga webbplatser som gör ändringar i användarens dator utan föregående meddelande eller tillåtelse.

Tips! Om din annonskampanj använder @svar eller direktmeddelanden för att interagera med många användare, var uppmärksam på användare som upplever metoden som irriterande eller klagar på spam. Annonsörskonton som blockeras eller anmäls för spam av användare riskerar att stängas av. Läs också igenom våra riktlinjer för automatisering som innehåller en översikt över vilka sorters programmerad automatisering som inte är tillåtna.

4. Skapa Twitter Ads av hög språklig kvalitet.

Twitters annonsörer ansvarar för den språkliga kvaliteten i sina Twitter Ads. Ditt konto och innehållet i dina Twitter Ads ska uppfylla följande redaktionella riktlinjer avsedda att uppmuntra dig att skapa tydliga, lättlästa annonser:

 

5. Ställ höga kvalitetskrav när du leder användare vidare till innehåll och platser utanför Twitter.

Annonsörer ansvarar för länkar i annonser som sätter användare i förbindelse med information och innehåll utanför domänen Twitter.com. Hjälp oss ge alla användare en positiv upplevelse genom att ställa höga krav på länkarna i ditt marknadsförda innehåll:

6. Sätt dig in i de Twitter Ads-processer som stöder dessa policyer

Twitter har infört flera processer för att säkerställa att dessa annonseringspolicyer efterlevs. Ägna en stund åt att sätta dig in i hur Twitters processer för annonseringspolicyer kan påverka din användning av Twitter Ads:

Tips! Utöver Twitters annonseringspolicyer ska annonsörer följa Twitters användarvillkorregler och samtliga policyer som finns publicerade i Twitters Hjälpcenter beträffande användningen av våra tjänster. Ägna en kort stund åt att läsa igenom dem.  

Har du frågor eller synpunkter på något som står på den här sidan?

Om du som annonsör har ett konto eller tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende eller använd Hjälp?-knappen längst upp till höger på Kontrollpanelen i annonsfönstret.

Läs mer om hur du kan blockera eller ignorera annonser i den här artikeln om att Rapportera Twitter Ads. Om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot Twitters policyer, använd formuläret Rapportera en annons.

Vi använder sedan Twitters annonseringspolicyTwitters regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Om du är intresserad av att annonsera på Twitter och vill veta mer, gå in på business.twitter.com.


Var den här artikeln till nytta?

The maximum length for this field is 5000 characters.
Success
Så bra! Tack för att du säger vad du tycker om den här artikeln!
Error
Problem sending form.