Policyer för Twitter Ads

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Översikt

Denna policy gäller alla Twitters betalda annonseringsprodukter.

Annonsörer på Twitter ansvarar för sina Twitter Ads-annonser. Det innebär att de måste följa aktuella lagar och regelverk, skapa sanningsenliga annonser och annonsera på ett säkert och respektfullt sätt. I den här artikeln beskrivs våra annonseringspolicyer. Enligt våra policyer är du ålagd att följa lagen, men de utgör inte juridiska råd.

Utöver policyerna för Twitter Ads måste annonsörerna följa Twitters användarvillkorregler och samtliga policyer som finns i vårt hjälpcentrum som rör användningen av våra tjänster. Ägna en stund åt att läsa igenom dem.  

Kvalificering för Twitter Ads

Twitter-konton måste uppfylla vissa kriterier för att kunna ta del av Twitter Ads och använda alla våra annonseringsprodukter. Läs om vanliga skäl till att konton kanske inte är kvalificerade för att annonsera samt åtgärder för att bli kvalificerad i framtiden.

Twitter Ads-godkännande

När annonsörer på Twitter väljer att marknadsföra sitt innehåll i Twitter Ads genomgår deras konto och innehåll en godkännandeprocess. Tanken med den är att upprätthålla hög kvalitet och säkerhet på Twitter Ads-plattformen. Genom processen får Twitter möjlighet att kontrollera att annonsörer uppfyller våra annonseringspolicyer. Läs mer om godkännandeprocessen.

Policyer om förbjudet innehåll

Annonser som bryter mot någon av följande policyer får inte visas någonstans i världen:

Policyer om begränsat innehåll

Twitter tillåter marknadsföring av produkter och tjänster i följande kategorier med vissa begränsningar:

  • Alkohol: Twitter begränsar marknadsföring av alkoholförsäljning på och utanför webben och allmän kännedom om alkoholmärken. Begränsningarna görs utifrån en viss marknadsförd produkt eller tjänst, men även det land som kampanjen är inriktad mot.
  • Sakfrågebaserade annonser: Twitter begränsar marknadsföring av och kräver att annonsörer certifieras för annonser som utbildar, ökar medvetenheten och/eller ber folk att vidta åtgärder i samband med samhälleligt engagemang, ekonomisk tillväxt, miljöförvaltning eller social rättvisa.
  • Finansiella produkter och tjänster: Twitter tillåter marknadsföring av finansiella tjänster och relaterat innehåll med begränsningar. Begränsningarna görs utifrån en viss marknadsförd produkt eller tjänst, men även det land som kampanjen är inriktad mot. 
  • Spel och dobbel: Twitter förbjuder marknadsföring av spelinnehåll, med undantag av kampanjer inriktade på specifika länder där det är tillåtet med begränsningar.
  • Produkter och tjänster inom sjukvård och läkemedel: Twitter begränsar marknadsföring av produkter och tjänster inom sjukvård och läkemedel. Begränsningarna görs utifrån en viss marknadsförd produkt eller tjänst, men även det land som kampanjen är inriktad mot.

Obs! Vissa branscher och handelsorganisationer har egna, självreglerande regelverk för annonsering och marknadsföring. Annonsörer på Twitter som är medlemmar i sådana organisationer bör utöver Twitters policyer följa dessa regelverk för att få vägledning om lämpliga annonseringsmetoder.

Exempel: Annonsörer i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland bör vara medvetna om ytterligare maknadsregleringar som kan tänkas gälla. Mer information som kan vara till nytta finns i CAP Code och resurserna som Advertising Standards Authority tillhandahåller.

Avpollettering från Twitter Ads

Twitter tillämpar vissa processer och principer när annonsörer tas bort från Twitter Ads-plattformen. Vi kallar den här processen ”avpollettering”, och målet är att den ska vara så tydlig och smidig som möjligt för alla inblandade. Läs mer om avpollettering.

Andra policykrav och riktlinjer


Var den här artikeln till nytta?

The maximum length for this field is 5000 characters.
Success
Så bra! Tack för att du säger vad du tycker om den här artikeln!
Error
Problem sending form.