Om Twitter Ads godkännande

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk högst upp till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och är inte avsedda att ändra betydelsen i våra policyer. Den engelska versionen är styrande och äger tolkningsföreträde i händelse av en konflikt mellan en översättning och den engelska versionen.

Twitters annonseringspolicyer

Policyn avser Twitters betalda annonseringsprodukter, det vill säga tweets, trender och konton markerade med ett gult eller lila märke.

För mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter, klicka här

För mer information om Twitters övriga policyer, klicka här.

När annonsörer på Twitter väljer att marknadsföra sitt innehåll i Twitter Ads genomgår deras konto och innehåll en godkännandeprocess. Tanken med godkännandeprocessen är att upprätthålla hög kvalitet och säkerhet på Twitters annonsplattform. Genom processen får Twitter möjlighet att kontrollera att annonsörer uppfyller våra annonseringspolicyer, som du hittar på twitter.com/adspolicy.

Vad innebär godkännandeprocessen för annonsörer?

Twitter Ads kan genomgå granskning innan de körs i kampanjer. De skickas automatiskt in för godkännande baserat på faktorer som kontots annonseringsstatus, tidigare användning av Twitter och andra föränderliga faktorer. Under granskningen tittar vi vanligtvis närmare på hur ett konto använder Twitter, dess profil samt innehållet i och inriktningen på aktiva eller planerade annonskampanjer.

Vad kan hända när annonser granskas?

Granskning av marknadsförda tweets

Tweets kan väljas ut för granskning när en annonsör har valt att de ska ingå i en kampanj med marknadsförda tweets. Tweets som genomgår granskning kan inte användas i kampanjer där de har lagts in. När en tweet har godkänts för annonsering går det genast att köra den igen och den kan ingå i nya kampanjer. Om en tweet inte godkänns för annonsering får den inte tas med i Twitter Ads-kampanjer.

Obs! Även om en tweet genomgår granskning inför annonsering på Twitter påverkas den inte i övrigt. Följare kan se tweeten oavsett om den godkänns för annonsering eller ej. Om det visar sig att ett annonseringskonto strider mot Twitter användarvillkor kan det leda till att det inte bara tas bort från Twitter Ads-plattformen, utan dessutom stängs av från tjänsten.

Granskning av Twitter Ads-konton

Twitter-konton kan väljas ut till granskning i samband med att de registrerar sig för Twitter Ads, men även senare under pågående annonsering. Under kontogranskningen pausas alla aktiva annonskampanjer. Dessutom pausas eventuella kampanjer som skapas medan kontot genomgår granskning. När ett konto har godkänts för annonsering startas tidigare aktiva kampanjer på nytt. Om ett konto inte godkänns får det inte längre använda Twitter Ads och alla kampanjer stoppas.

Obs! Även om ett konto genomgår granskning inför annonsering på Twitter påverkas det inte i övrigt. Om det visar sig att ett annonseringskonto strider mot Twitter användarvillkor kan det leda till att det inte bara tas bort från Twitter Ads-plattformen, utan dessutom stängs av från tjänsten.

Relaterade resurser

Har du frågor eller synpunkter på något som står på den här sidan?

Om du som annonsör har ett konto eller tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende eller använd Hjälp?-knappen längst upp till höger på Kontrollpanelen i annonsfönstret.

Läs mer om hur du kan blockera eller ignorera annonser i den här artikeln om att Rapportera Twitter Ads. Om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot Twitters policyer, använd formuläret Rapportera en annons.

Vi använder sedan Twitters annonseringspolicyTwitters regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Om du är intresserad av att annonsera på Twitter och vill veta mer, gå in på business.twitter.com.


Var den här artikeln till nytta?

The maximum length for this field is 5000 characters.
Success
Så bra! Tack för att du säger vad du tycker om den här artikeln!
Error
Problem sending form.