Krav på webbadresser för annonsering

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

 
 

Policyer för Twitter Ads

Policyn avser Twitters betalda annonseringsprodukter, det vill säga Tweets, trender och konton.

Här finns mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter

Här finns information om Twitters övriga policyer.

Varför har Twitter vissa krav på webbadresserna för annonsering?

Twitter tillåter inte i marknadsfört innehåll marknadsföring av webbadresser (länkar) som ger upphov till en omstörtande eller missvisande användarupplevelse. Förbudet gäller i hela världen. Kraven gäller så att användarna får en positiv upplevelse av annonserna på Twitter. 

Vilka är kraven?

Twitters krav på webbadresser omfattar bland annat detta:

  • Webbadresserna ska vara giltiga och får inte leda till en inaktiv webbplats eller felmeddelandesida.
  • Webbadresserna får inte innehålla alltför många omdirigeringar.
  • Webbadresserna får inte leda till att nya fönster öppnas under eller över det aktuella fönstret.
  • Webbadresserna får inte leda till en sida där användaren måste logga in för att visa innehållet på målsidan.
  • Du får inte ändra webbadressens mål- eller startsida efter att du har marknadsfört den.
  • Webbadressen får inte innebära att användaren måste visa innehållet i ett annat program.

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

Den här policyn gäller Twitter Ads i alla länder.

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

Kvalitetspolicy

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Kontrollera länkarna i din kampanj regelbundet för att se till att de fortfarande fungerar och uppfyller våra krav. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Har du frågor om eller synpunkter på något på den här sidan?

Om du är annonsör och har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, klicka då här och upprätta ett supportärende.

Läs mer om hur du kan blockera eller ta bort annonser genom att läsa denna artikel om att rapportera annonser på Twitter. Använd formuläret Rapportera en annons om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot dessa policyer.

Vi använder policyn för Twitter AdsTwitters regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Besök business.twitter.com om du är intresserad av att annonsera på Twitter och vill veta mer.