Policyer för konverteringsspårning och anpassade målgrupper

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Policyer för Twitter Ads

Den här policyn handlar om Twitters produkter för konverteringsspårning och anpassade målgrupper.

Här finns mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter

Här finns information om Twitters övriga policyer.

 

Varför har Twitter en policy för den här produkten?

Twitter har tilläggsregler för annonsörer som använder Twitters produkter för konverteringsspårning och anpassade målgrupper.

Avsikten med reglerna är att se till att användare hålls informerade när de webbplatser, appar eller tjänster de använder omfattar dessa produkter. Reglerna är också avsedda att hjälpa till att förhindra insamling och användning av användaruppgifter som kan vara känsliga och att hjälpa till att förhindra att annonser vänder sig till användare baserat på potentiellt känslig information.

Hur ser policyerna ut för de här produkterna?

 •  Annonsörer som använder de här produkterna i sina mobilappar är ålagda att förse sina användare med juridiskt adekvat information om att de samarbetar med tredje man för att samla in användaruppgifter via sin app i syfte att använda dem till konverteringsspårning och för att kunna presentera annonser utifrån användarens intressen, samt inhämta rättsligt adekvat tillstånd från sina användare för dessa aktiviteter. Dessa annonsörer måste även ge sina användare rättsligt adekvata anvisningar om hur de väljer bort Twitters intressebaserade annonser.
 •  Annonsörer som använder de här produkterna för sina webbplatser är ålagda att förse sina webbplatsanvändare med juridiskt adekvat information om att de samarbetar med tredje man för att samla in användaruppgifter via sin webbplats i syfte att använda dem till konverteringsspårning och för att kunna presentera annonser utifrån användarens intressen, däribland lagring och åtkomst till cookies, samt inhämta rättsligt adekvat tillstånd från sina användare för dessa aktiviteter. Dessa annonsörer måste även ge sina användare rättsligt adekvata anvisningar om hur de väljer bort Twitters intressebaserade annonser, däribland genom en aktuell mekanism för att välja bort detta som Twitter anger (detta finns för närvarande här). 
 • Twitter tillåter inte att anpassade målgrupper eller konverteringshändelser skapas med hjälp av känsliga uppgifter som

  •  påstådda eller faktiskt utförda brott
  •  hälsa
  •  genetiska och/eller biometriska uppgifter
  •  dålig ekonomi eller låg ekonomisk ställning
  •  politisk tillhörighet eller åskådning
  •  etniskt ursprung
  •  religionstillhörighet eller trosuppfattning
  •  sexliv
  •  medlemskap i fackförening.
 •  Annonsörer får inte skapa annonser i vilka de hävdar eller antyder att de har tillgång till känsliga uppgifter eller information som kan identifiera användaren, inte ens om annonsen har skapats och målgruppen valts utan användning av sådan information.
 •  Annonsörer får inte använda dessa produkter på webbplatser, i applikationer, appar eller tjänster som vänder sig till barn under tretton år eller på webbplatser, i applikationer, appar eller tjänster som samlar in eller lagrar åldersinformation om personer under tretton år.
 •  Annonsörer får inte använda dessa produkter i fall då produkten, budskapet eller tjänsten som annonsören erbjuder på annat sätt är förbjuden enligt Twitters annonseringspolicyer.

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

Annonsörer i USA har rätt att skapa anpassade målgrupper och konverteringshändelser baserat på medlemskap i fackförbund, politiska och religiösa samfund, förutsatt att de uppgifter som används enbart kommer från och enbart gäller användare i USA.

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Var ärlig, både när det gäller innehållet i annonserna och i valet av målgrupp. Välj inte urvalskriterier som kan avslöja känslig information om användare. Och utsätt inte användare för annonsering som saknar relevans för ditt varumärke eller din produkt.

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

Policyer för sökordsinriktning

Integritetskontroller för anpassade annonser

Anpassade målgrupper

 

 

Har du frågor om eller synpunkter på något på den här sidan?

Om du är annonsör och har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga då in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende via Hjälp-knappen längst upp till höger i annonskontrollpanelen.

Läs mer om hur du kan blockera eller ta bort annonser genom att läsa denna artikel om att rapportera annonser på Twitter. Använd formuläret Rapportera en annons om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot dessa policyer.

Vi använder policyn för Twitter AdsTwitters regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Besök business.twitter.com om du är intresserad av att annonsera på Twitter och vill veta mer.