Diskriminerande riktad marknadsföring

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Denna policy gäller alla Twitters betalda annonseringsprodukter. Mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter finns här

Mer information om Twitters övriga annonspolicyer finns här.

Mer information om Twitters övriga policyer finns här.

Vad innebär policyn?

Annonsörerna som använder Twitter Ads inriktningsverktyg får inte olagligen diskriminera lagligt skyddade kundkategorier.

Var gäller den här policyn?

Denna policy gäller i hela världen.

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

Bostads-, lån- och krediterbjudanden

Inriktning på känsliga kategorier

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

I likhet med alla annonseringsplattformar finns det vissa åtaganden för den som vill använda Twitter till annonsering. Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår kraven som ställs på ditt varumärke, din verksamhet, ditt marknadsförda innehåll och dina kriterier för riktad marknadsföring. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför och all riktad marknadsföring på Twitter. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering på nätet.

Twitter ser mycket allvarligt på överträdelser mot policyerna för Twitter Ads, Twitters regler och Twitters användarvillkor. Vi undersöker rapporterade överträdelser och vidtar lämpliga åtgärder, vilket kan innebära att stötande annonser och annonsörer tas bort från Twitter Ads-plattformen.

 

Är du beredd att sätta i gång?