Vanliga frågor om Centret för insyn i annonser


Alla marknadsförda Tweets

 

Varför visas mina annonser i Centret för insyn i annonser?

Centret för insyn i annonser skapades för att visa alla annonser som visas i ett försök att öka insynen på Twitter. För närvarande visas bara marknadsförda Tweets i Centret för insyn i annonser. Vi arbetar på att kunna ta med andra annonsformat i framtiden. 

Vilka kommer åt Centret för insyn i annonser?

Centret för insyn i annonser är tillgängligt för alla globalt. I Centret för insyn i annonser visas marknadsförda Tweets från annonsörer i hela världen, även om de bara har visats i vissa länder. Man behöver inget Twitter-konto för att besöka Centret för insyn i annonser.

Hur ofta uppdateras Centret för insyn i annonser?

Centret för insyn i annonser uppdateras ungefär var 24:e timme.

Vilken information visas för alla annonser?

Alla marknadsförda Tweets som har visats inom de senaste sju dagarna är tillgängliga i Centret för insyn i annonser. Instream-videoannonser och andra annonsformat är inte med just nu, men det kommer de att vara i framtida versioner.

Om en marknadsförd Tweet inte visas i ett visst land, visas den då i Centret för insyn i annonser?

Annonser som inte visas i ett land visas bara i de länder där innehållet är tillåtet.

Visar Centret för insyn i annonser Tweets som enbart är marknadsförda?

Ja.

Går det att hitta antalet sociala engagemang i Centret för insyn i annonser?

Antalet Retweets och gillanden visas, men inte antalet svar.

Varför visas bara en annons när den visades flera gånger?

Centret för insyn i annonser visar bara annonsen en gång även om samma annons visades flera gånger. Detta underlättar för användarna.

Vilket datum visas för en annons om den visas under flera dagar?

Datumet som visas med annonsen är det datum då den organiska Tweeten skapades. Alla marknadsförda Tweets visas förutsatt att de har visats under de senaste sju dagarna.

Räknas visningar i Centret för insyn i annonser som visningar?

Du debiteras inget för engagemang eller visningar i Centret för insyn i annonser, och sådana åtgärder undantas på samma sätt från kampanjstatistiken.

Vad händer om ett @användarnamn har flera annonskonton?

Allt innehåll som marknadsförs från samma @användarnamn samlas på en tidslinje.

Visas raderade marknadsförda Tweets eller Tweets från raderade konton i Centret för insyn i annonser?

Om en annonsör raderar en marknadsförd Tweet eller sitt @användarnamn på Twitter visas dessa Tweets inte längre i Centret för insyn i annonser.

Om en Tweet anmäls och tas bort eller stängs av, visas den då fortfarande i Centret för insyn i annonser?

Om en annons anmäls och tas bort från Twitter blir den kvar i Centret för insyn i annonser i ungefär 24 timmar. Om kontot stängdes av visas Tweetsen inte i Centret för insyn i annonser. Detsamma gäller raderade användare och Tweets.

Visas videoannonser och instream-videoannonser i Centret för insyn i annonser?

Ja, videoannonser visas i Centret för insyn i annonser. För närvarande visas instream-videoannonser och andra annonsformat inte i Centret för insyn i annonser, men vi jobbar på att få med alla annonsformat framöver.


Politiska marknadsförda Tweets

 

Vilken information visas för politiska annonsörer?

När en annonsör godkänner de uppdaterade användarvillkoren från sitt certifierade konto för politiska annonser visas Twitter-kontot i Centret för insyn i annonser under motsvarande lands annonsörslista. När en kampanj får visningar visas kampanjens ansvarsfriskrivning, utgifter, visningar och demografiska data för riktad marknadsföring i Centret för insyn i annonser.

När kommer det att finnas information i Centret för insyn i annonser om politiska annonsörer på andra marknader?

Annonser för politiska kampanjer i länder som stöds börjar visas så snart policyn börjar tillämpas. En lista med de länder som stöds finns på vår katalogsida om politiskt innehåll.

När börjar politiska annonser att visas i Centret för insyn i annonser?

Annonser för politiska kampanjer börjar visas så fort en juridisk person slutför certifieringsprocessen och samtycker till de uppdaterade användarvillkoren innan den första kampanjen genomförs.

Varför visas bara vissa politiska annonser?

För närvarande visas endast marknadsförda Tweets i Centret för insyn i annonser. Vi arbetar på att kunna ta med andra annonsformat i framtiden. Dessutom visas bara annonser från certifierade konton i Centret för insyn i annonser i enlighet med policyn för annonser med politiskt innehåll. Om du upptäcker annonser som omfattas av denna policy, men som inte finns med i Centret för insyn i annonser, ber vi dig anmäla den via funktionen Anmäl annonsen som finns i den marknadsförda Tweeten eller genom att fylla i ett formulär i Twitters hjälpcentrum.

Varför visas mina icke-politiska annonser i det politiska avsnittet?

Om du både marknadsför politiska kampanjannonser och icke-politiska annonser måste du se till att använda rätt annonskonto.

Vad händer om ett certifierat konto har flera annonskonton som marknadsför politiskt kampanjmaterial?

Annonser från samma @användarnamn på Twitter med flera annonskonton samlas på samma tidslinje.

Hur ser jag Tweet-detaljer om annonser för politiska kampanjer?

Skriv ett konto i sökrutan och klicka på Annonsdetaljer på Tweeten för att visa en översikt av dess resultat och information om den riktade marknadsföringen per kampanj.

Varför delas inte utgifterna och visningarna upp i översikten av kampanjens resultat?

Utgifter som understiger 100 USD och färre än 1 000 visningar delas inte upp.

Hur visas den riktade marknadsföringen?

I Centret för insyn i annonser visas en översikt per kampanj med fler än en Tweet jämte information om den inriktade och faktiska målgruppen.

Vad är skillnaden mellan den inriktade och faktiska målgruppen?

Den inriktade målgruppen omfattar demografin för annonsörens avsedda målgrupp för en viss kampanj. Den faktiska målgruppen omfattar demografin för målgruppen som annonsören verkligen nådde.

Varför finns det ingen information om den inriktade målgruppen?

Om en annonsör inte riktar in sig på demografiska kriterier visas ingen information.

Visas inriktningsinformation för anpassade målgrupper i Centret för insyn i annonser?

Centret visar att det finns en anpassad målgrupp men inte några specifika detaljer.

Varför visas så många åldersintervall?

Twitter använder modeller för att förutspå åldern på användare som inte avslöjar hur gamla de är när de registrerar sig. Modeller delar in användarna i en av flera kategorier som inte är ömsesidigt uteslutande, och visningar kan räknas dubbelt.

Varför visades en annons för en politisk kampanj på språk eller i länder som annonsören inte hade avsett?

Språk och geografiska modeller är beroende av situationsfaktorer, och annonserna skulle kunna visas på andra språk/i andra länder än de avsedda.

Vad visas på fliken Faktureringsuppgifter?

På fliken Faktureringsuppgifter visas alla faktureringsadresser – endast ort och stat – som är kopplade till annonskontot. Om ett kreditkort används visas namnet på den individ som kreditkortet står på. Om faktureringen sker genom en publiceringsorder (PO) avslöjas namnet på annonsören eller byrån. Fliken Faktureringsinformation fylls i automatiskt och går inte att ändra när annonskampanjen har startat.

Kan jag anmäla felaktiga uppgifter?

Du kan anmäla felaktig information via Twitters annonshjälpformulär i avsnittet Certifiering av politisk annonsör.  

Om du befinner dig i EU eller i ett EFTA-land och vill meddela att du är orolig över vårt bruk av dina faktureringsuppgifter i Centret för insyn i annonser kan du kontakta Twitters uppgiftsskyddsansvariga konfidentiellt.

Hur väljer jag en betalningsmetod innan den publiceras i Centret för insyn i annonser?

En betalningsmetod som redan har lagts till i annonskontot tilldelas som standard. Du kan ändra standardalternativet på sidan Betalningsmetoder. 

Om en annonsör för politiska kampanjer pausar en kampanj när den har avslutats, blir då annonserna kvar i Centret för insyn i annonser?  

Ja. Om de ursprungliga organiska Tweetsen finns kvar blir de kvar i Centret för insyn i annonser.

Om en annonsör för politiska kampanjer raderar sitt @användarnamn, blir då annonsörens annonser kvar i Centret för insyn i annonser?

Om @användarnamnet inte längre finns kvar visas inga av de tillhörande annonserna i Centret för insyn i annonser längre.

Kan jag anmäla en annons i Centret för insyn i annonser?

För närvarande går det inte att anmäla direkt från Centret för insyn i annonser. Om du vill anmäla en annons måste du klicka på Anmäl annonsen på den marknadsförda Tweeten eller fylla i ett formulär i Twitters hjälpcentrum.

 


Var den här artikeln till nytta?

The maximum length for this field is 5000 characters.
Success
Så bra! Tack för att du säger vad du tycker om den här artikeln!
Error
Problem sending form.