Oacceptabla affärsseder

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk längst upp till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Denna policy gäller Twitters betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

Twitter förbjuder marknadsföring av oacceptabla affärsseder i hela världen.

Detta är några exempel på oacceptabla affärsseder:

  • Potentiellt bedrägliga, vilseledande eller skadliga affärserbjudanden.
  • Göra vilseledande, falska eller ogrundade påståenden under främjandet av en produkt eller tjänst.
  • Marknadsföring av vilseledande information eller utelämnande av nödvändig information om priser, betalningsvillkor eller kostnader som användaren kommer att ådra sig.
  • Marknadsföring av erbjudanden eller uppgörelser som inte är tillgängliga eller lätta att hitta på målsidan.

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Om du som annonsör har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.