Varumärkespolicy

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Denna policy gäller Twitters betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

Twitter tillåter inte marknadsföring av innehåll som gör varumärkesintrång i någon del av världen.

Detta är exempel på innehåll som utgör varumärkesintrång:

  • Innehåll som vilseleder kunderna om annonsörens anknytning till ett varumärke.
  • Länkar, bilder eller andra inbäddade medier som skulle kunna göra kunden osäker på annonsörens anknytning till ett varumärke.
  • Namnet på en Takeover av trend som innehåller en extern parts namn på ett sätt som skulle kunna vilseleda kunden i fråga om annonsörens anknytning till ett varumärke.

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

Upphovsrättspolicy

Twitters regler: Varumärkespolicy

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Om du är annonsör och har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?