Tobak och tobakstillbehör

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

 Denna policy gäller Twitters betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

Twitter tillåter inte marknadsföring av tobaksprodukter, tobakstillbehör eller tobaksmärken i någon del av världen.

Detta är exempel på tobaksprodukter, tobakstillbehör och tobaksmärken:

  • Tobak av alla de slag, inklusive tuggtobak och tobaksimitationer
  • Alla cigarretter inklusive alternativ som imiterar rökningsakten
  • Cigarrer
  • Pipor, cigarrettpapper och filter
  • Cigarrbarer och hookahställen
  • Tobakstillverkare
  • Evenemang sponsrade av tobakstillverkare

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

Förbjudet innehåll för minderåriga

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Om du är annonsör och har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?