Olämpligt innehåll

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Vad är ämnet för denna policy?

Detta förbud gäller annonsörskontots annons, målsida, användarnamn, namn, biografi, profilfoto och rubrikbild. Det gäller även inriktning och övertagande av hashtaggar.

Denna policy gäller Twitters betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

Twitter förbjuder annonser med olämpligt innehåll i hela världen. Även om allt innehåll på Twitter är underställt Twitters regler har vi ytterligare regler för annonsmaterial. 

Detta är några innehållskategorier som vi menar är olämpliga att marknadsföra:

 • Farligt eller exploaterande material
 • Nedsättande eller uppviglande material
 • Personangrepp
 • Vilseledande material
 • Vilseledande syntetiskt eller manipulerat material
 • Innehåll som är ägnat samordnad skadlig aktivitet
 • Osmakligt material
 • Svordomar och vulgaritet
 • Våld
 • Innehåll som framför påståenden eller marknadsför tjänster där man försöker ändra en persons sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
 • Innehåll som syftar på en känslig tilldragelse eller ett känsligt ämne (t.ex. dödsfall, naturkatastrofer/industriella katastrofer, våldsamma angrepp, civila oroligheter osv.) och som innehåller något av detta: personangrepp, stöld av hashtaggar, försäljning av varor/tjänster, politiska kampanjer, önskemål om följare eller annat olämpligt innehåll. Se även Behörighetspolicy om känsliga event.
 

Covid-19-råd till annonsörer (senast uppdaterat 13 juli 2021) 

Vad är begränsat?

 • Smaklösa referenser till covid-19 (eller varianter) är förbjudna
 • Innehåll får inte vara sensationellt eller förmodligen ge upphov till panik
 • Priser på produkter som gäller covid-19 får inte vara uppblåsta
 • Nyheter som gäller covid-19 tillåts bara från medieföretag som har undantagits enligt policyn för innehåll i politiska annonser. Om du är intresserad och är kvalificerad för detta undantag ber vi dig kontakta din AM/AE eller Twitter.
 • Handdesinfektionsmedel tillåts, men i annonsmaterialet får covid19 inte nämnas.

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Om du som annonsör har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?