Olämpligt innehåll

Du kan visa tillgängliga översättningar av denna artikel genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Vad är ämnet för denna policy?

Detta förbud gäller annonsörskontots annons, målsida, användarnamn, namn, biografi, profilfoto och rubrikbild. Det gäller även inriktning och övertagande av hashtaggar.

Denna policy gäller Twitters betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

Twitter förbjuder annonser med olämpligt innehåll i hela världen. Även om allt innehåll på Twitter är underställt Twitters regler har vi ytterligare regler för annonsmaterial. 

Detta är några innehållskategorier som vi menar är olämpliga att marknadsföra:

 • Farligt eller exploaterande material
 • Nedsättande eller uppviglande material
 • Personangrepp
 • Vilseledande material
 • Vilseledande syntetiskt eller manipulerat material
 • Osmakligt material
 • Svordomar och vulgaritet
 • Våld
 • Innehåll som syftar på en känslig tilldragelse eller ett känsligt ämne (t.ex. dödsfall, naturkatastrofer/industriella katastrofer, våldsamma angrepp, civila oroligheter osv.) och som innehåller något av detta: personangrepp, stöld av hashtaggar, försäljning av varor/tjänster, politiska kampanjer, önskemål om följare eller annat olämpligt innehåll.

 

Covid-19-råd till hanterade annonsörer (senast uppdaterade 10 september 2020) 

Dessa råd gäller bara hanterade annonsörer (vilket även omfattar självbetjänande annonsörer). Självbetjänande annonsörer utan en hanterad relation får vare sig underförstått eller uttryckligen marknadsföra något som rör covid-19

Vad är begränsat?

Marknadsföring som innehåller underförstådda eller uttryckliga referenser till covid-19 är tillåten i följande fall, med begränsningar*: 

 • justeringar av affärspraxis och/eller affärsmodeller som reaktion på covid-19
 • stöd till kunder och personal som gäller covid-19

*Följande begränsningar gäller dessa användningsområden: 

 • Smaklösa referenser till covid-19 (eller varianter) är förbjudna 
 • Innehåll får inte vara sensationellt eller förmodligen ge upphov till panik
 • Priser på produkter som gäller covid-19 får inte vara uppblåsta
 • Marknadsföring av vissa produkter som gäller covid-19 kan vara förbjuden
  • Vi förbjuder nu marknadsföring av ansiktsmasker för medicinskt bruk och handdesinfektionsmedel (med eller utan hänvisning till covid). Observera att andra produkter kan läggas till på denna list och att reglerna kan genomdrivas retroaktivt. 

Vad är tillåtet? 

 • Allmännyttiga meddelanden som gäller covid-19 från myndigheter och överstatliga enheter (t.ex. Världshälsoorganisationen) samt betrodda partner som har godkänts av teamet för offentlig politik  
 • Nyheter som gäller covid-19 från medieföretag som har undantagits enligt policyn för innehåll i politiska annonser. Om du är intresserad och är kvalificerad för detta undantag ber vi dig kontakta Twitter.

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

 

Är du beredd att sätta i gång?