Olämpligt innehåll

Du kan visa tillgängliga översättningar av denna artikel genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Vad är ämnet för denna policy?

Detta förbud gäller annonsörskontots annons, målsida, användarnamn, namn, biografi, profilfoto och rubrikbild. Det gäller även inriktning och övertagande av hashtaggar.

Denna policy gäller Twitters betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

Twitter förbjuder annonser med olämpligt innehåll i hela världen. Även om allt innehåll på Twitter är underställt Twitters regler har vi ytterligare regler för annonsmaterial. 

Detta är några innehållskategorier som vi menar är olämpliga att marknadsföra:

 • Farligt eller exploaterande material
 • Nedsättande eller uppviglande material
 • Personangrepp
 • Vilseledande material
 • Vilseledande syntetiskt eller manipulerat material
 • Osmakligt material
 • Svordomar och vulgaritet
 • Våld
 • Känsliga ämnen eller händelser (t.ex. dödsfall, naturkatastrofer/industriella katastrofer, våldsamma angrepp, civila oroligheter osv.). Övertagande av känsliga, händelserelaterade hashtaggar är förbjudet. 

 

Covid-19-råd för hanterade annonsörer (senast uppdaterat 1 april 2020) 

Vad är begränsat? 

Marknadsföring som innehåller underförstådda eller uttryckliga referenser till covid-19 är tillåten i följande fall, med begränsningar*: 

 • justeringar av affärspraxis och/eller affärsmodeller som reaktion på covid-19
 • stöd till kunder och personal som gäller covid-19

*Följande begränsningar gäller dessa användningsområden: 

 • smaklösa referenser till covid-19 (eller varianter) är förbjudna 
 • innehåll får inte vara sensationellt eller förmodligen ge upphov till panik
 • priser på produkter som gäller covid-19 får inte vara uppblåsta
 • marknadsföring av vissa produkter som gäller covid-19 kan vara förbjuden
  • Vi förbjuder nu marknadsföring av ansiktsmasker och handdesinfektionsmedel. Observera att andra produkter kan läggas till på denna list och att reglerna kan genomdrivas retroaktivt. 
 • omnämnande av vacciner, behandlingar och testkit är tillåtna, men bara i form av information, från nyhetsutgivare som har undantagits enligt policyn för innehållet i politiska annonser

Vad är tillåtet? 

 • Allmännyttiga meddelanden som gäller covid-19 från myndigheter och överstatliga enheter (t.ex. Världshälsoorganisationen) samt betrodda partner som har godkänts av teamet för offentlig politik  
 • Nyheter som gäller covid-19 från medieföretag som har undantagits enligt policyn för innehåll i politiska annonser. Om du är intresserad och är kvalificerad för detta undantag ber vi dig kontakta Twitter.

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?