Hälsovård

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Policyn avser Twitters betalda annonseringsprodukter, det vill säga Tweets, trender och konton.

Vad innebär policyn?

Twitter begränsar marknadsföring av produkter och tjänster inom hälsa och läkemedel. Dessa begränsningar görs utifrån en viss marknadsförd produkt eller tjänst, men även det land som kampanjen vänder sig till. Ta reda på vilken policy som gäller för din produkt eller tjänst och det eller de länder du vill marknadsföra dig i genom att läsa under respektive land nedan. Om inte annat anges nedan är marknadsföringen av produkter och tjänster inom hälsa och läkemedel förbjuden.

Obs! I vissa fall, som räknas upp nedan, får konton bara annonsera efter att ha fått tillstånd av Twitter. Du ansöker om tillstånd genom att kontakta ett av Twitters kontoteam. Anvisningar om hur du kontaktar Twitter finns angivna för respektive fall.

Vilka produkter och tjänster berörs av den här policyn?

Policyn omfattar men är inte begränsad till detta:

 • Apotek
 • Nätapotek
 • Vanliga apotek
 • Apotek som tillverkar specialläkemedel
 • Djurapotek
 • Läkemedel och sjukvårdsprodukter
 • Reglerade, receptbelagda och receptfria läkemedel
 • Läkemedelstillverkare
 • Informationswebbplatser och bloggar med fokus på receptbelagda läkemedel
 • Reglerad medicinsk utrustning
 • Rabattkort för receptbelagda läkemedel
 • Kliniska försök
 • Akutpreventivmedel som dagen efter-piller och p-piller
 • Produkter som antyds eller påstås diagnostisera, bota, lindra, behandla eller förhindra sjukdom, medicinska tillstånd eller missbruk, och/eller starkt påverka stämningen eller farten eller omfattningen av återhämtning, viktminskning eller muskeltillväxt
 • Hälso- och välmåendetillskott och -ämnen (som kallas tillskott för hälsa, diet, mat, näring eller viktminskning)
 • Tillskott som innehåller anabola steroider eller som marknadsförds med hänvisning till steroider eller steroidliknande ämnen är förbjudna
 • Tillskott som är väldigt lika receptbelagda läkemedel (t.ex. genom sitt utseende eller namn), orsakar tvivel om säkerheten eller tillräckligheten hos en godkänd medicinsk produkt eller marknadsför överdriven eller osäker förbrukning är förbjudna
 • Medicinska tjänster och skönhetstjänster
 • Abortkliniker
 • Förespråkande av abort
 • Botoxbehandling
 • Produkter eller tjänster för val av kön före födseln
 • Telemedicin 

Vilka produkter och tjänster berörs inte av den här policyn?

Policyn gäller generellt sett inte detta:

 • Glasögon och solglasögon med styrka
 • Sjukhus, vård- och tandläkarinrättningar
 • Kliniker för sexuellt överförbara sjukdomar
 • Receptfria preventivmedel som kondomer och spermiedödande medel, vaginalsvampar osv. som säljs i det land annonsen vänder sig till.
 • Glidmedel
 • Annonserna får inte ha ett sexuellt innehåll, länkar till sexuellt innehåll eller länkar till annat förbjudet innehåll. Se vår policy om produkter och tjänster med pornografiskt innehåll för mer information om sexuellt innehåll i annonser.
 • Se våra covid-19-råd till annonsörer [policyn om olämpligt innehåll] om du vill ha information om covid-19-innehåll i annonser

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

Ta reda på vilken policy som gäller för din produkt eller tjänst och det eller de länder du vill marknadsföra dig i genom att läsa under respektive land nedan. Om inte annat anges nedan är marknadsföringen av produkter och tjänster inom hälsa och läkemedel förbjuden.

Annonser om receptfria läkemedel

Annonser om receptfria läkemedel är endast tillåtna när de vänder sig till nedanstående länder:

 • Afrika och Mellanöstern: Algeriet, Bahrain, Egypten, Förenade arabemiraten, Irak, Jemen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Palestinska territorierna, Qatar, Saudiarabien, Tunisien
 • Asien/Stillahavsområdet: Australien, Filippinerna, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Nya Zeeland, Ryssland    
 • Europa: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Makedonien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Österrike
 • Latinamerika: Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Dominikanska republiken, Guatemala, Mexiko, Panama, Uruguay
 • Nordamerika: Kanada, USA


Följande ytterligare krav ställs på annonser som rör produkter och tjänster inom hälsa och läkemedel och vänder sig till vissa länder:

Algeriet

 • Annonser om receptfria preventivmedel och glidmedel är förbjudna.

Australien

 • Marknadsföring av receptfria läkemedel är tillåten, förutsatt att läkemedlet har godkänts för annonsering av Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG).
 • Marknadsföring av receptbelagda läkemedel är förbjuden.
 • Annonser om nätapotek och drugstores på nätet som är registrerade hos Pharmacy Guild of Australia eller Medicare Australia är tillåtna.  Annonsörerna ska inrikta sig enbart på Australien och måste först få tillstånd av Twitter.

Bahrain

 • Marknadsföring av receptfria preventivmedel är förbjuden.

Kanada

Kroatien

 • Annonser om homeopatiska produkter är förbjudna.

Danmark

 • Receptfria läkemedel, örtläkemedel och vitaminer och mineraler är tillåtna, men produkten i annonsen ska vara godkänd av Sundhedsstyrelsen.
 • Annonser om specialläkemedel är förbjudna.

Egypten

 • Marknadsföring av receptfria preventivmedel är förbjuden.

Finland

 • Annonser om receptfria läkemedel till människor och djur är tillåtna. Läkemedlet i annonsen ska vara godkänt av finska läkemedelsverket.
 • Annonser om kosttillskott är tillåtna, förutsatt att de inte sägs kunna förhindra eller bota sjukdomar.

Frankrike

 • Annonser från läkemedelstillverkare tillåts med vissa restriktioner. Dessa annonsörer får bara rikta in sig på Frankrike.

Tyskland

 • Annonser från läkemedelstillverkare tillåts med vissa restriktioner. Dessa annonsörer får bara rikta in sig på Tyskland.
 • Annonser för medicinsk apparatur är tillåtna. 

Hongkong

 • Professionell sjukvårdspersonal och sjukvårdsinrättningar ska vara registrerade hos Department of Health of the Hong Kong Government.
 • Marknadsföring av plastikkirurgi eller kirurgi som korrigerar eller förändrar en persons utseende är inte tillåten.

Indien

Indonesien

 • Sjukvårdsprodukter och kosmetika är tillåtna med vissa restriktioner.

Irak

 • Marknadsföring av receptfria preventivmedel är förbjuden.

Irland

 • Annonser från läkemedelstillverkare tillåts med vissa restriktioner. Dessa annonsörer får bara rikta in sig på Irland.

Italien

 • Annonser från läkemedelstillverkare tillåts med vissa restriktioner. Dessa annonsörer får bara rikta in sig på Italien.

Japan

 • Nätförsäljning av statligt godkända, receptfria läkemedel är tillåten.
 • Sjukvårdsprodukter och kosttillskott är tillåtna med vissa restriktioner.
 • Läkemedelstillverkare får marknadsföra informationswebbplatser och allmännyttiga meddelanden med vissa restriktioner.
 • Marknadsföring av försäljning av av myndigheter tillåtna medicinska enheter för hemmabruk är tillåten underställt begränsningar och tillåts bara med förhandstillstånd av Twitter.

Jordanien

 • Marknadsföring av receptfria preventivmedel är förbjuden.

Kuwait

 • Sjukvårdsprodukter och kosmetika är tillåtna med vissa restriktioner.
 • Marknadsföring av receptfria preventivmedel är förbjuden.

Libanon

 • Marknadsföring av receptfria preventivmedel är förbjuden.

Libyen

 • Marknadsföring av receptfria preventivmedel är förbjuden.

Makedonien

Malaysia

 • Receptfria läkemedel är tillåtna, men annonserna ska vara godkända av Medicine Advertisements Board.
 • Annonser från sjukvårdsinrättningar får endast innehålla namn, specialiseringsområde och geografiskt läge. Vittnesmål från kunder är förbjudna.
 • Annonser från privata sjukvårdsinrättningar är begränsade till allmän information som namn, läge, kontaktuppgifter, öppettider, typ av inrättning samt avgifter. Vittnesmål från kunder är förbjudna.
 • Bantningsprodukter är förbjudna, såväl orala medel som fysiska behandlingar.

Mexiko

 • Kosttillskott (inklusive kroppsbyggar- och bantningsmedel) är förbjudna.

Marocko

 • Annonser ska i tillämpliga fall innehålla ett registreringsnummer från Marockos hälsodepartement.
 • Marknadsföring av receptfria preventivmedel är förbjuden.

Nederländerna

 • Annonser om receptfria läkemedel och medicinsk utrustning för in-vitro-diagnostisering som vänder sig till Nederländerna är tillåtna.
 • Varumärkning och försäljningsannonser om receptfria läkemedel som är inriktat på Nederländerna är tillåtet. Detta gäller även nätförsäljning från apotek och drugstores.
 • Annonser från läkemedelstillverkare tillåts med vissa restriktioner. Dessa annonsörer får bara rikta in sig på Nederländerna.

Nya Zeeland

 • Annonser om produkter som påstås ge positiva hälsoeffekter är tillåtna med vissa restriktioner.

Norge

 • Annonser om receptfria läkemedel får inte nämna allvarliga sjukdomar som diabetes, sexuellt överförbara sjukdomar eller tuberkulos.

Oman

 • Marknadsföring av receptfria preventivmedel är förbjuden.

Palestina med territorier

 • Marknadsföring av receptfria preventivmedel är förbjuden.

Polen

Filippinerna

 • Receptfria läkemedel är tillåtna med vissa restriktioner.
 • Sjukvårdsprodukter och kosmetika är tillåtna med vissa restriktioner.
 • Endast legitimerade läkare får annonsera om medicinska tjänster. Annonser från sjukvårdsinrättningar får endast innehålla namn, adress, öppettider och läkarens specialistinriktning.

Portugal

 • Annonser om produkter som påstås ge positiva hälsoeffekter är tillåtna med vissa restriktioner.

Qatar

 • Marknadsföring av receptfria preventivmedel är förbjuden.

Ryssland

 • Annonser som riktas mot Ryssland måste vara på ryska.
 • Försäljning av receptfria läkemedel är tillåten, förutsatt att produkten är godkänd av det statliga läkemedelsregistret.
 • Annonser om receptfria läkemedel ska innehålla en obligatorisk friskrivningstext på ryska: ”Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.” (Vissa kontraindikationer föreligger. Rådgör med din läkare.)
 • Det är inte tillåtet att i annonser påstå att ett livsmedel är en fungerande, medicinsk behandlingsform eller besitter medicinska egenskaper.
 • Annonser om medicinska tjänster är förbjuden, t.ex. annonser med namn på medicinska tjänster eller medicinsk utrustning eller ord som hänvisar till medicinska insatser.
 • Läkemedelstillverkare får annonsera (med undantag av receptbelagda läkemedel).

Saudiarabien

 • Receptfria läkemedel är tillåtna med vissa restriktioner. Annonser ska först godkännas av Saudi Food and Drug Authority (SFDA) och innehålla SFDA:s godkännandenummer.
 • Kosmetika är tillåten med vissa restriktioner.
 • Marknadsföring av receptfria preventivmedel är förbjuden.

Singapore

 • Kosmetika är tillåten med vissa restriktioner.
 • Endast licensierade sjukhus, sjukvårdskliniker, kliniska laboratorier och sjukvårdsinrättningar som står med i HCI Directory får annonsera om medicinska tjänster.

Slovenien

 • Marknadsföring och försäljning av receptfria läkemedel och kosttillskott är tillåten om annonsören har en licens från Agency for Medicinal Products and Medicinal Devices of the Republic of Slovenia.
 • Annonserna måste vara på slovenska och måste innehålla följande meddelande:
  • Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.” (Detta betyder ”Läs alltid bipacksedeln! Fråga din läkare eller farmaceut om riskerna.”) Detta varningsmeddelande måste utgöra minst 10 % av den totala annonsytan.
 • Annonserna får inte innehålla påståenden eller rekommendationer från vetenskapsmän, experter inom medicin eller veterinärer eller offentligt kända personer.

Sydkorea

 • Marknadsföring av sjuk- och tandvårdstjänster är förbjuden.  
 • Marknadsföring av mensskydd och kosmetika är tillåten med vissa restriktioner.

Spanien

 • Marknadsföring av produkter för behandling av följande sjukdomar är förbjuden:
  • Tuberkulos
  • Allvarliga sexuellt överförbara eller smittsamma sjukdomar
  • Cancer och andra tumörsjukdomar
  • Kronisk sömnsjuka
  • Diabetes och andra ämnesomsättningssjukdomar
  • Annonser om produkter som påstås ge positiva hälsoeffekter är tillåtna med vissa restriktioner.
 • Annonser från läkemedelstillverkare tillåts med vissa restriktioner. Dessa annonsörer får bara rikta in sig på Spanien.

Sverige

 • Påståenden om hälsoeffekter, inklusive påståenden om att livsmedel kan förbättra hälsan, prestationsförmågan eller allmäntillståndet, är förbjudna.
 • Kosmetikaannonser är tillåtna, förutsatt att de uppfyller lagar och regelverk.

Schweiz

 • Annonser om receptfria läkemedel och örtläkemedel/alternativa läkemedel som vänder sig till Schweiz är tillåtna.

Tunisien

 • Marknadsföring av receptfria preventivmedel är förbjuden.

Turkiet

 • Annonser från läkemedelstillverkare tillåts med vissa restriktioner. Dessa annonsörer får bara rikta in sig på Turkiet.

Ukraina

Förenade Arabemiraten

 • Sjukvårdsprodukter och kosmetiska produkter och tjänster är tillåtna med vissa restriktioner. Annonsörer ska vara licensierade av Hälsoministeriet.  
 • Marknadsföring av receptfria preventivmedel är förbjuden.

Storbritannien med jurisdiktioner

 • Annonser om receptfria läkemedel och medicinsk utrustning för in-vitro-diagnostisering som vänder sig till Storbritannien är tillåtna.
 • Annonser från läkemedelstillverkare tillåts med vissa restriktioner. Dessa annonsörer får bara rikta in sig på Storbritannien.

USA

 • Annonser om vanliga apotek är tillåtna, förutsatt att de inte marknadsför nätförsäljning eller receptförnyelse av receptbelagda läkemedel. Annonsörerna ska inrikta sig enbart på USA och måste först få tillstånd av Twitter.
 • Annonser om nätapotek som är godkända av National Association Boards of Pharmacy (NABP) är tillåtna med vissa restriktioner. Annonsörerna ska inrikta sig enbart på USA och måste först få tillstånd av Twitter.
 • Annonser från läkemedelstillverkare tillåts med vissa restriktioner. Annonsörerna ska inrikta sig enbart på USA och måste först få tillstånd av Twitter.
 • Annonser för medicinsk apparatur är tillåtna.
  • Medicinsk apparatur som måste godkännas av eller meddelas till FDA innan de godkänns är endast tillåtna om de godkänns på förhand av Twitter.
  • Dessa annonsörer får bara rikta in sig på USA.
 • Annonser för telemedicin som erbjuder tjänster av en sjukvårdsgivare till en patient av licensierade sjukvårdsgivare tär tillåtna. Dessa annonsörer får bara rikta in sig på delstater i USA där de har licens att erbjuda dessa tjänster och har tillstånd att annonsera. Dessa annonsörer är bara tillåtna om de har skaffat tillstånd av Twitter. 
   
 • Kontakta Twitter om du är intresserad av något av dessa alternativ.

Jemen

 • Marknadsföring av receptfria preventivmedel är förbjuden.

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Obs! Annonsörer i denna vertikal som behöver rikta in sig på åldersgrupper får inte använda placeringsalternativet Twitter Audience Platform (TAP). På grund av Apples ramverk App Tracking Transparency kommer Twitter inte längre att använda ålders- och könsinriktning i TAP på iOS-enheter som har valt att inte bli spårade via App Tracking Transparency.

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

Covid-19-råd till annonsörer [policyn om olämpligt innehåll]

Droger och drogtillbehör

Förbjudet innehåll för minderåriga

Inriktning på känsliga kategorier

Kontakta Twitter

Du kan öppna ett ärende av något av följande skäl hos vårt supportteam:

 • Du är läkemedelstillverkare och vill rikta in annonser på USA eller Kanada, vilket kräver tillstånd på förhand av Twitter.
 • Du är läkemedelstillverkare och vill marknadsföra kliniska försök inriktade på USA, vilket kräver tillstånd på förhand av Twitter.
 • Du är annonsör och vill marknadsföra medicinsk apparatur som kräver godkännande av eller meddelande till FDA innan de marknadsförs, vilket kräver tillstånd på förhand av Twitter.
 • Du är annonsör och har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen
 • Du anser att resultatet av granskningen av ditt konto eller dina Tweets var felaktigt

Läs mer om hur du kan blockera eller ta bort annonser genom att läsa denna artikel om att rapportera annonser på Twitter. Använd formuläret Rapportera en annons om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot dessa policyer.

Vi använder policyn för Twitter AdsTwitters regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Besök business.twitter.com om du är intresserad av att annonsera på Twitter och vill veta mer.

Är du beredd att sätta i gång?