Finansiella produkter och tjänster

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Denna policy gäller Twitters betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

Marknadsföring av finansiella produkter och tjänster är begränsad och underställd vissa globala regler. Begränsningar som kan gälla i olika jurisdiktioner anges i de landsspecifika policyerna nedan. Observera att listan inte är uttömmande.

Förbjudet i hela världen

Marknadsföring av det följande är förbjudet globalt:

 • Avlöningslån, kontantlån och lån mellan personer*
 • Erbjudanden om nya kryptovalutor (ICO), erbjudanden om initial växlingskurs (IEO), erbjudande om initial decentraliserad börs (IDExO)
 • Decentraliserade kryptolån/kryptoutlåning, DeFi-försäkringar, DApps, Decentraliserade börser
 • Brytning av kryptovaluta
 • Binära optioner
 • Borgensförbindelser

*Indonesien tillåter lån mellan privatpersoner. Läs den landsspecifika policyn nedan. 

Begränsat i hela världen

Marknadsföring av det följande är begränsat globalt (observera att listan inte är uttömmande):

 • Banktjänster och bankinstitut
 • Låneprodukter och lånetjänster
 • Mobila och elektroniska betalningar
 • Bolån och relaterade tjänster, inklusive skuldsanering eller ekonomisk rådgivning
 • Investeringsrådgivning, investeringsmöjligheter och erbjudanden om kapitaltillväxt
 • Försäkringsprodukter och försäkringstjänster
 • Värdepapper
 • Valutaväxling, börshandel och relaterade tjänster
 • Kryptovalutabörser*
 • Kryptovaluta "heta" börser*
 • Kryptovalutabörser kiosker/uttagsautomater*
 • Kryptovalutakreditkort/-betalkort*
 • Icke-fungibla tokens (NFT) och relaterade produkter**
 • Avtal om skillnad (CFD)

*Kryptovalutaprodukter och kryptovalutatjänster får riktas in på vissa länder underställt lokala lagar. Länderna man får rikta in sig på är Argentina, Australien, Brasilien, Filippinerna, Frankrike, Indien, Irland, Japan, Kanada, Kuwait, Malaysia, Mexiko, Saudiarabien, Storbritannien, Thailand, Turkiet, Tyskland och USA

** Om du är intresserad av att främja NFT:er eller relaterade produkter och tjänster ber vi dig att kontakta Twitter. 

 

Annonser för finansiella produkter och tjänster måste

 • följa all tillämplig lagstiftning och marknadsföringsriktlinjer, offentliggöra nödvändig information, tillhandahålla allsidiga uppgifter om risker och fördelar samt all information som investerare ska ha tillgång till
 • tydligt ange att finanstjänster erbjuds
 • beskriva finanstjänstens uppbyggnad och slag.

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

Annonser för finansiella tjänster och relaterat innehåll är endast tillåtna när de vänder sig till nedanstående länder:

 • Afrika och Mellanöstern: Egypten, Förenade arabemiraten, Ghana, Israel, Kenya*, Kuwait, Marocko, Nigeria, Oman*, Pakistan, Qatar, Saudiarabien, Sydafrika, Tanzania, Uganda, Zambia
 • Asien och Stillahavsområdet: Australien*, Hongkong*, Indien*, Indonesien, Japan*, Malaysia*, Nya Zeeland, Filippinerna*, Singapore*, Sydkorea*, Thailand*, Vietnam*      
 • Europa: Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Makedonien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet*, Tyskland, Ukraina, Österrike
 • Latinamerika: Argentina*, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Brasilien*, Chile, Colombia, Costa Rica, Curacao, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexiko*, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad & Tobago, Uruguay, Venezuela
 • Nordamerika: Kanada*, U.S.A*.              

*Annonsörer som vänder sig till dessa länder måste först ansöka om tillstånd hos Twitter. Kontakta Twitter om du är intresserad av det här alternativet.  

Detta är ytterligare begränsningar för finansiella produkter och tjänster som gäller i vissa länder:

Argentina

Australien

 • Marknadsföring av kryptovalutaprodukter eller kryptovalutatjänster är endast tillåten med förhandstillstånd från Twitter. 
 • Marknadsföring av finansiella sammanställare är endast tillåten med förhandstillstånd från Twitter.
 • Kontakta Twitter om du är intresserad av dessa alternativ.

Brasilien

Kanada

 • Annonsörer som vill marknadsföra värdepapper ska inneha licenser från respektive tillsynsmyndighet.
 • Marknadsföring av kryptovalutaprodukter eller kryptovalutatjänster är endast tillåten med förhandstillstånd från Twitter. 
 • Kontakta Twitter om du är intresserad av dessa alternativ.

Colombia

 •  Annonsörer får bara rikta in sig på Colombia om deras verksamhet är baserad där.

Frankrike

Tyskland

Hongkong

Indien

 • Marknadsföring av kryptovalutaprodukter eller kryptovalutatjänster är endast tillåten med förhandstillstånd från Twitter. 
 • Marknadsföring av kryptovaluta och NFT:er måste följa ASCI:s riktlinjer för virtuella digitala tillgångar.
 • Kontakta Twitter om du är intresserad av dessa alternativ.

Indonesien

Irland

Japan

Kenya

Kuwait

Malaysia

 • Kapitaltjänstbolag eller information som direkt eller indirekt kan leda till en affär knuten till ett kapitaltjänstbolag är förbjudna.
 • Marknadsföring av värdepapper och investeringsplaner är förbjudna.
 • Alla former av ekonomisk spekulation avsedd att marknadsföra eller skapa intresse för aktier eller andelar är förbjudna, med undantag av annonser om nyligen godkända börsintroduktioner.
 • Marknadsföring av kryptovalutaprodukter eller kryptovalutatjänster är endast tillåten med förhandstillstånd från Twitter. 
 • Kontakta Twitter om du är intresserad av dessa alternativ.

Mexiko

Nya Zeeland

 • Marknadsföring av värdepapper är förbjuden.

Filippinerna

Paraguay

Ryssland

 •  Annonser som riktas mot Ryssland måste vara på ryska.

Saudiarabien

Singapore

Slovenien

 • Annonser som riktas mot Slovenien måste vara på slovenska.

Sydkorea

Thailand

Turkiet

 • Marknadsföring av bankprodukter och banktjänster ska vara godkänd av myndigheten för bankreglering och banktillsyn i Turkiet (BDDK). Dessa annonsörer måste först få tillstånd av Twitter.
 • Marknadsföring av kryptovalutaprodukter eller kryptovalutatjänster är endast tillåten med förhandstillstånd från Twitter.
 • Kontakta Twitter om du är intresserad av det här alternativet.

Bankens namn

Användarnamn

AKBANK T.A.Ş.

@Akbank

ALTERNATİFBANK A.Ş.

@AlternatifBank

ANADOLUBANK A.Ş.

@Anadolubank_TR

BURGAN BANK A.S.

@BurganBankTR

DENİZBANK A.Ş.

@DenizBank

DEUTSCHE BANK A.Ş.

@DeutscheBank

FİBABANKA A.Ş.

@fibabanka

HSBC BANK A.Ş.

@HSBC_TR

ING BANK A.Ş.

@ingturkiye

ODEA BANK A.Ş.

@odeabank

QNB FİNANSBANK A.Ş.

@qnbfinansbank

ŞEKERBANK T.A.Ş.

@sekerbank

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

@ziraatbankasi

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

@TEB

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

@GarantiBBVA

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

@Halkbank

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

@isbankasi

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

@VakifBank

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

@YapiKredi

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.

@PASHABankTR

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

@TSKB_Turkey

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

@albarakacomtr

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

@kuveytturk

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.

@TREmlakKatilim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

@TurkiyeFinans

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

@VakifKatilim

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

@ziraatkatilim

 

Storbritannien

 • Följande entiteter, produkter och/eller tjänster måste vara licenserade av the Financial Conduct Authority (FCA) eller the Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) om de vill rikta in sig mot Storbritannien: 

  • Bankväsen

  • Mäklarfirma

  • Försäkring

  • Investering och sparande

  • Rättshantering

  • Valutaväxling

  • Fondhantering

  • Försäkring

  • Investeringshantering

  • Finansiellt rådgivande produkter 

Annonsörer är bara tillåtna att annonsera om de har skaffat tillstånd i förväg av Twitter.

 • Tjänster för återbetalning av personlig försäkringsbetalning som riktar sig mot Storbritannien kan bara annonseras av Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet, the Financial Conduct Authority (FCA).
   

 • Marknadsföring av följande produkter och tjänster är förbjuden:

  • Kryptoderivat

  • Spekulativa och likvida säkerheter

  • Finansiella sammanställare
    

 • Marknadsföring av kryptovalutaprodukter eller kryptovalutatjänster är endast tillåten med förhandstillstånd från Twitter. 
 • Kontakta Twitter om du är intresserad av dessa alternativ.

USA

Venezuela

 • Annonsörer får bara marknadsföra sig mot Venezuela om deras verksamhet är baserad där.

Vietnam

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

Policyn om erbjudanden om bostad, lån och anställning (endast USA och Kanada)

Inriktning på känsliga kategorier

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Om du är annonsör och har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Obs! Annonsörer i denna vertikal som behöver rikta in sig på åldersgrupper får inte använda placeringsalternativet Twitter Audience Platform (TAP). På grund av Apples ramverk App Tracking Transparency kommer Twitter inte längre att använda ålders- och könsinriktning i TAP på iOS-enheter som har valt att inte bli spårade via App Tracking Transparency.

 

Är du beredd att sätta i gång?