Vanliga frågor om sakfrågebaserade annonser

Policy 

Får myndigheter annonsera på Twitter?

Myndighetsorgan får annonsera och är underställda policyns innehållsbegränsningar samt alla andra av Twitters policyer. Sakfrågebaserat innehåll från myndighetsorgan är underställt begräsningar i fråga om nyckelord och intresseinriktning, men är undantaget från policyns begränsningar i fråga om geografisk inriktning.

Är hänvisningar till myndighetsprogram tillåtna enligt denna policy?

Ja, hänvisningar till myndighetsprogram är tillåtna efter certifiering, förutsatt att innehållet inte är kopplat till någon av de förbjudna kategorierna för politiskt innehåll (kandidater, politiska partier eller valda eller tillsatta myndighetsperonser, folkomröstningar, särskilda frågor på valsedeln, lagstiftning, förordningar, direkt eller rättsliga utslag).

Är uppmaningar tillåtna enligt den sakfrågebaserade policyn?  

Uppmaningar i annonser som utbildar, ökar medvetenheten och/eller ber folk att vidta åtgärder i samband med samhälleligt engagemang, ekonomisk tillväxt, miljöförvaltning eller social rättvisa är tillåtna. De får dock inte referera till förbjudna politiska annonsörer eller förbjudet politiskt innehåll

Vilka är inriktningsbegränsningarna? 

Riktad marknadsföring är begränsad till geografisk inriktning, nyckelordsinriktning och intressebaserad marknadsföring. Inga andra inriktningstyper är tillåtna, däribland anpassade målgrupper. Geografisk inriktning får bara ske på delstatsnivå och därutöver (eller motsvarande i det aktuella landet, t.ex. region eller provins). Riktad marknadsföring på postnummernivå är inte tillåten.

Sökordsinriktning och intressebaserad marknadsföring får inte innehålla termer som är kopplade till politiskt innehåll, förbjudna annonsörer eller politiska sympatier eller tillhörigheter (t.ex. ”konservativ”, ”liberal”, ”politiska val” etc.). Detta är vårt initiala tillvägagångssätt, men det kan ändras med tiden.

Hur kommer denna policy att påverka varumärken?

Vinstdrivande organisationer som vill visa annonser som utbildar, ökar medvetenheten och/eller ber folk att vidta åtgärder i samband med samhälleligt engagemang, ekonomisk tillväxt, miljöförvaltning eller social rättvisa måste följa dessa begränsningar: 

  • Annonserna får inte ha som primärt mål att de ska leda till politiska, rättsliga eller lagstiftningsmässiga resultat eller förvaltningsresultat.
  • Annonserna måste vara knutna till organisationens offentligt redovisade värderingar, principer och/eller trossatser.

Är PSA-annonser (allmännyttiga meddelanden) tillåtna?  

Allmännyttiga meddelanden från myndigheter eller överstatliga organ påverkas inte av denna policy. Alla andra allmännyttiga meddelanden hamnar inom ramen för denna policy och är tillåtna efter certifiering, förutsatt att annonserna följer Twitter Ads-policyerna.

Är ämnen som rör hälsa tillåtna?  

Ja, ämnen som rör hälsa är tillåtna förutsatt att de följer alla policyer som rör Twitter Ads. Hälsoämnen kan rymmas under policyn om sakfrågebaserade annonser om annonsen utbildar, ökar medvetenheten och/eller ber folk att vidta åtgärder i samband med samhälleligt engagemang, ekonomisk tillväxt, miljöförvaltning eller social rättvisa. Observera att det inte är tillåtet att förespråka aborter någonstans enligt Twitters hälsovårdspolicy.

Det finns många olika typer av annonsenheter på Twitter. Vilka gäller denna nya policy?

Denna policy gäller alla Twitters marknadsförda intäktsprodukter. 

Tillämpning

Hur kommer man att kunna rapportera annonser som kanske bryter mot denna policy?

Folk kan anmäla innehåll på Twitter-tidslinjen eller via formuläret i hjälpcentret. Twitter prioriterar och granskar automatiskt anmält innehåll. 

Faller annonsens målsida inom ramen för policyn? 

Ja, om den länkade målsidan hänvisar till samhälleligt engagemang, ekonomisk tillväxt, miljöförvaltning eller social rättvisa anses annonsen vara sakfrågebaserad och annonsören måste följa certifierings- och inriktningsbegränsningarna.

Hur ofta får en annonsör bryta mot denna policy innan annonsören stängs av permanent? 

Vårt beslut om att stänga ute en annonsör bygger på en rad faktorer, däribland hur många gånger annonsören bryter mot en policy, vilka policyer annonsören bryter mot, samt under hur lång tid överträdelserna förekommer. 

Certifiering 

Vad innebär certifieringsprocessen för tillåtna annonsörer?

Twitter behöver olika information beroende på vem annonsören är. Läs mer om certifieringsprocessen här

Vilka bör ansöka om certifiering?

Alla annonsörer som vill marknadsföra innehåll som faller inom ramen för policyn för sakfrågebaserade annonser bör ansöka här. Annonsörer måste ha ett annonsörskonto för att komma åt formuläret för att ansöka om att certifieras.

Hur använder Twitter den information som lämnas in för certifiering?

Den information som lämnades in under certifieringsprocessen används endast för detta syfte. När Twitter har bekräftat att den är giltig raderas alla bilagor inom sex dagar. Om du inte slutför processen och vill att dina uppgifter ska raderas, eller vill återkalla din certifiering, kan du svara på det automatiska e-postmeddelandet från Twitter Ads support som skickades till adressen du angav under certifieringen och meddela att du vill att det ska ske.

Är du beredd att sätta i gång?