Certifiering av sakfrågebaserade annonsörer

Hur man blir certifierad som sakfrågebaserad annonsör

Enligt policyn om sakfrågebaserade annonser kräver Twitter att annonsörer som marknadsför innehåll som utbildar, ökar medvetenheten och/eller ber folk att vidta åtgärder i samband med samhälleligt engagemang, ekonomisk tillväxt, miljöförvaltning eller social rättvisa måste genomgå en certifieringsprocess.

Komma i gång

Kom i gång genom att lämna in en ansökan via annonshjälpformuläret. Du behöver ett annonsörskonto om du ska kunna certifieras. Du måste vara inloggad med det @användarnamn som du vill certifiera. 

Se till att det angivna @användarnamnet uppfyller dessa lämplighetskrav innan du ansöker: 

 • Profilfotot, rubrikbilden och webbplatsen måste stämma överens med användarnamnets framtoning på nätet

 • Biografin måste innehålla en webbplats med giltiga kontaktuppgifter

 • Om @användarnamnet inte är relaterat till den certifierade (juridiska) personen måste biografin innehålla följande ansvarsfriskrivning: ”Ägs av [den certifierade (juridiska) personens namn]”

Vad behöver jag för att certifieras?

Vi behöver olika information beroende på vem du är:

Myndighetsorgan

 • Land
 • Namn på personen som lämnar in ansökan å organets vägnar
 • Myndighetsnivå 

Organisationer/icke-statliga organisationer

 • Land 
 • Namn på personen som lämnar in ansökan å organisationens vägnar
 • Organisationsnummer och momsregistreringsnummer (EIN eller ITIN)
 • Registreringsbevis eller skatteregistreringsbevis 
  Endast USA – Om ni är en välgörenhetsorganisation och/eller är skattebefriade måste ni lämna in organisationens 501(c)(3)-fastställande- eller -bekräftelsebrev 

Enskilda personer

 • Land
 • Namn 
 • Myndighetsutfärdat id – kopplat till det avgivna namnet

Annonsörerna behöver ha tillgång till den e-postadress som är kopplad till @användarnamnet som de ansöker från.

Vad händer när jag har ansökt om att bli certifierad?
Vi granskar din ansökan och informerar dig per e-post om vad som händer härnäst.   

Har du några frågor?
Läs våra vanliga frågor om sakfrågebaserade annonser