Policyn om sakfrågebaserade annonser

Denna policy gäller Twitters betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

Twitter begränsar marknadsföring av och kräver att annonsörer certifieras för annonser som utbildar, ökar medvetenheten och/eller ber folk att vidta åtgärder i samband med samhälleligt engagemang, ekonomisk tillväxt, miljöförvaltning eller social rättvisa. Vi har fattat detta beslut med anledning av två saker vi menar gäller: 

 • Annonser bör inte användas för att ge politiska, rättsliga eller legislativa resultat eller förvaltningsresultat, men sakfrågebaserade annonser kan underlätta det offentliga samtalet om viktiga ämnen.
 • Annonser där mikroinriktning används ger helt nya problem för det offentliga samtalet som ännu inte har utretts till fullo.

Vilka är begränsningarna?

Utöver att följa alla andra policyer för Twitter Ads, däribland policyn om politiskt innehåll, måste alla annonsörer genomgå vår certifieringsprocess för annonsörer och följa dessa ytterligare begränsningar: 

 • Riktad marknadsföring är begränsad till geografisk inriktning, nyckelordsinriktning och intressebaserad marknadsföring. Inga andra inriktningstyper är tillåtna, däribland anpassade målgrupper.    
  • Geografisk inriktning får bara ske på delstatsnivå, provinsnivå eller regionnivå och därutöver. Riktad marknadsföring på postnummernivå är inte tillåten.
  • Sökordsinriktning och intressebaserad marknadsföring får inte innehålla termer som är kopplade till politiskt innehåll, förbjudna annonsörer eller politiska sympatier eller tillhörigheter (t.ex. ”konservativ”, ”liberal”, ”politiska val” etc.).
 • Annonser får heller inte visas för eller specifikt referera till personer eller andra som är förbjudna att annonsera enligt vår policy om politiskt innehåll
 • En annons målsida får inte direkt länka till personer eller andra som är förbjudna att annonsera enligt vår policy om politiskt innehåll

Vinstdrivande organisationer som vill visa annonser som utbildar, ökar medvetenheten och/eller ber folk att vidta åtgärder i samband med dessa sakfrågor måste följa även dessa begränsningar: 

 • Annonserna får inte ha som primärt mål att de ska leda till politiska, rättsliga eller lagstiftningsmässiga resultat eller förvaltningsresultat.
 • Annonserna måste vara knutna till organisationens offentligt redovisade värderingar, principer och/eller trossatser.

Finns det undantag från denna policy?

Myndighetsorgan och överstatliga organ är inte underställda begränsningar som gäller geografisk inriktning förutsatt att de följer alla andra begränsningar.

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Om du är annonsör och har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?