Vanlige spørsmål om retningslinjene for politiske annonser

 

Svarene nedenfor gjelder for Australia, valg til EU-parlamentet, India og USA.

Retningslinjer

Hvem gjelder retningslinjene for?

Retningslinjene varierer fra område til område, men gjelder generelt for annonser med støtte for eller kritikk mot kandidater eller politiske partier. Retningslinjene omfatter også kandidater og juridiske enheter som er registrert hos sin respektive valgkommisjon.

Gjelder retningslinjene for personer som allerede er valgt til embetet?

Nei, retningslinjene gjelder bare for kandidater som stiller til parlamentsvalg.

Omfattes temaannonser av retningslinjene for politiske annonser?

Nei, vi skiller mellom politiske annonser og temaannonser. Det sistnevnte er tillatt i hele verden unntatt i USA, der annonsører må sertifisere seg og oppfylle visse tilleggskriterier.

Gjelder retningslinjene for nyhetsutgivere?

Nei, retningslinjene gjelder ikke for nyhetsutgivere, med mindre annonseringen eksplisitt støtter eller kritiserer en kandidat i et parlamentsvalg. 

Omfattes annonser som bare 'refererer til' aktuelle kandidater, av retningslinjene for politiske annonser?

Nei, disse retningslinjene gjelder bare for annonser som uttrykker støtte for eller kritikk av kandidater. Et unntak er USA, der annonser som «refererer til» kandidater, omfattes av retningslinjene for temaannonser og må sertifisere seg.

Er politiske annonsører underlagt begrensninger knyttet til betaling?

Ja. Politiske annonsører i Australia, India og USA kan ikke bruke utenlandske betalingstjenester. Annonsører bak politiske annonser i EU må betale i valutaen til EU-land der slike annonser er tillatt.

Sertifisering

Hvorfor krever Twitter sertifisering?

Ved hjelp av sertifisering kan Twitter bekrefte identiteten og den geografiske posisjonen til annonsøren, noe som bidrar til økt åpenhet rundt politiske annonser.

Trenger jeg å sertifisere meg?

Du må sertifisere deg dersom du annonserer i forbindelse med føderalvalg i USA eller parlamentsvalg i EU, India eller Australia. Du kan gjennomgå de landsspesifikke retningslinjene her

Trenger jeg nytt @brukernavn når jeg skal søke om sertifisering?

Nei, du kan bruke en eksisterende konto når du søker. Twitter oppretter heller ikke et nytt @brukernavn på dine vegne.

Må jeg ha en annonsekonto for å kunne søke om sertifisering?

Ja, du trenger en annonsekonto for å få tilgang til skjemaet for Ads-brukerstøtte. Denne linken er foreløpig bare tilgjengelig for @brukernavn som har en annonsekonto. Gå til ads.twitter.com for å opprette en slik konto.

Jeg har mottatt brevet. Hva gjør jeg?

Følg veiledningen i brevet for å finne ut hvordan du går videre med sertifiseringen.

Jeg har ikke mottatt brevet. Hva gjør jeg?

Hvis du ikke mottar brevet i løpet av ti dager, kan du gi oss beskjed ved å svare på bekreftelses-e-posten du har fått fra Twitter-brukerstøtten. Vær oppmerksom på at politiske annonsører i India ikke mottar slike brev.

  • Hva skjer etter at jeg er sertifisert?

Du får tillatelse til å markedsføre kampanjeinnhold knyttet til parlamentsvalg fra kvalifiserte @brukernavn.

Hvilke krav stilles til @brukernavn?

Alle @brukernavn som skal sertifiseres, må oppfylle tilleggskriterier. Sørg for at @brukernavnene du sender inn, oppfyller følgende krav:

  • Profilbildet, toppbildet og nettstedet må samsvare med @brukernavnets identitet på nettet.

  • Biografien må inneholde et nettsted der det er oppført gyldig kontaktinformasjon.*
  • Hvis @brukernavnet ikke gjenspeiler den sertifiserte juridiske enheten, må biografien inneholde den følgende ansvarsfraskrivelsen: «Eieren er [navnet på den sertifiserte juridiske enheten]»

*Politiske annonsører i EU må oppfylle ytterligere krav (se delen nedenfor).

Jeg har fullført sertifiseringen. Hvordan legger jeg til nye brukernavn?

Annonsører må logge på @brukernavnet de ønsker sertifisert, og sende separate sertifiseringssøknader.

Kan jeg kjøre politiske annonser ved hjelp av Twitter Promoteringsmodus-kontoen min?

Nei, alle politiske annonser må kjøres fra annonsekontoen.

Vises et merke og en ansvarsfraskrivelse i alle de promoterte tweetene mine når jeg er sertifisert som kandidat?

Ja, hvis du er registrert som kandidat i parlamentsvalget i et land som er støttet, må du sertifisere deg, og et merke og en ansvarsfraskrivelse vises i alle de promoterte tweetene dine.

Hva skjer hvis jeg ikke blir sertifisert?

Alle politiske annonser målrettet mot USA, EU, India og Australia fra kontoer som ikke er sertifisert, blir stoppet.

Hvordan bruker Twitter opplysningene mine?

Opplysningene du oppgir i løpet av sertifiseringsprosessen, brukes bare til dette formålet. Så snart Twitter har fått bekreftet opplysningene, blir dataene og vedlegg du har sendt inn, slettet i løpet av seks dager. Hvis du ikke fullfører prosessen, og du ønsker at opplysningene skal slettes, kan du oppgi at du ønsker dette, ved å svare på e-posten fra Ads-brukerstøtten. 

Håndhevelse

Hvorfor ble kampanjen min automatisk stoppet til tross for at jeg er sertifisert?

Kampanjer målrettet mot land der politiske annonser ikke er tillatt, stoppes automatisk.

Når starter håndhevelsen av retningslinjene for parlamentsvalgene i Australia, India og EU?

Retningslinjene håndheves fra uken som begynner 11. mars.

Svarene nedenfor gjelder spesifikt for bestemte land og områder.

Australia

Hvem omfattes av retningslinjene for politiske annonser?

Retningslinjene for Australia omfatter annonser kjøpt av politiske partier, kandidater eller juridiske enheter som er registrert hos Australian Election Commission, og annonser med støtte for eller kritikk mot tydelig identifiserte kandidater eller partier som stiller til parlamentsvalget i Australia.

Hvorfor må jeg sende inn en faktura for offentlige tjenester dersom adressen min ikke står oppført på legitimasjonen med bilde? 

Fakturaen brukes til å bekrefte adressen du har oppgitt. Vi bekrefter annonsørens adresse ved å sende et brev med en kode til denne adressen. 

Hvilke fakturaer for offentlige tjenester blir godkjent? 

Vi godtar fakturaer for strøm, gass og vann fra de siste tre månedene.

EU

Hvem omfattes av retningslinjene for politiske annonser?

Retningslinjene for EU omfatter annonser kjøpt av politiske partier eller kandidater som er registrert hos sine respektive nasjonale valgmyndigheter, og annonser med støtte for eller kritikk mot tydelig identifiserte kandidater eller partier som stiller til EU-parlamentsvalget.

Hva skjer i perioder med valgkampforbud?
Det gjelder ulike regler for perioder med valgkampforbud i de ulike EU-landene. Politiske annonsører må overholde den gjeldende lovgivningen for perioder med valgkampforbud i landene der de annonserer.

Jeg stiller til valg for EU-parlamentet. Må jeg oversette dokumentasjonen på at jeg er registrert som kandidat?
Vi godtar dokumentasjon på kandidatregistrering fra nasjonale valgmyndigheter på alle offisielle språk i EU.  

Hvorfor er landet mitt ikke oppført blant EU-medlemslandene i skjemaet for Ads-brukerstøtte?

Politiske annonser er forbudt i Frankrike, Latvia, Litauen, Kypros, Portugal og Ungarn.

Hvilke krav stilles til @brukernavn?

I tillegg til kriteriene som er oppført under «Sertifisering» ovenfor, må politiske partier og kandidater til EU-parlamentet oppgi sin partitilhørighet i biografien.

Er temaannonser tillatt i EU?

Temaannonsering er tillatt i EU, med unntak av Frankrike.

Kontoen min er sertifisert for politiske annonser knyttet til EU-parlamentsvalget. Må jeg sertifisere meg på nytt for å kunne kjøre annonser med politisk innhold før nasjonalvalg?
Retningslinjene og sertifiseringsprosessen omfatter bare EU-parlamentsvalg. Det gjelder ikke tilleggskrav for politiske annonser knyttet til nasjonalvalg i EU.

Kan jeg rapportere faktureringsinformasjon som vises i Innsiktssenter for Twitter Ads?

Hvis du holder til i et EU- eller EFTA-land, og du ønsker å gi en tilbakemelding om bruken av faktureringsinformasjonen din i Innsiktssenter for Twitter Ads, kan du kontakte Twitters personvernombud konfidensielt her.

Kan jeg markedsføre politisk innhold på alle språk i EU?

Twitter-annonsører med administrerte annonser kan markedsføre innhold på et hvilket som helst språk i EU. Hvis du administrerer annonsene selv, finner du en oversikt over språkene som støttes, her.

India

Hvem omfattes av retningslinjene for politiske annonser?

Retningslinjene for India omfatter annonser kjøpt av politiske partier eller kandidater som er registrert hos valgkommisjonen i India, og annonser med støtte for eller kritikk mot tydelig identifiserte kandidater eller partier som stiller til parlamentsvalget i India.

Kontoen min er allerede sertifisert for politiske annonser, og jeg ønsker å sende inn forhåndssertifisering fra myndighetene. Hvor laster jeg opp dokumentasjonen?

Du kan laste opp dokumentasjonen på forhåndssertifiseringen via skjemaet for Ads-brukerstøtte. I delen for sertifisering av politiske annonsører velger du «Jeg er allerede sertifisert av Twitter og ønsker å sende inn forhåndssertifisering fra myndighetene».

Hvilke fakturaer er godkjent for organisasjoner som ikke er registrert hos valgmyndighetene i India?

Vi godtar fakturaer for offentlige tjenester eller kredittkortutskrifter der navnet på mottakeren samsvarer med organisasjonen, fra de siste tre månedene.

Hva skjer i perioder med valgkampforbud?

Alle annonsører som markedsfører politisk innhold, må overholde gjeldende lover for bekjentgjørelse og krav til innhold, kvalifiseringsbegrensninger og perioder med valgkampforbud i landene der de annonserer.

USA

Hvem omfattes av retningslinjene for politiske annonser?

Retningslinjene for USA gjelder for annonsører som er registrert hos Federal Election Commission (FEC) som komité eller kandidat, og for organisasjoner eller enkeltpersoner som støtter eller kritiserer tydelig identifiserte kandidater. Vær oppmerksom på at disse retningslinjene bare gjelder for promotert innhold knyttet til føderalvalg.

Kreves notarialbekreftelse?

Organisasjoner og enkeltpersoner som ikke er registrert hos FEC, må innhente notarialbekreftelse fra notarius publicus. Dette kravet gjelder ikke for kandidater og komiteer som er registrert hos FEC.

Hvilke dokumenter må bekreftes?

Organisasjoner og enkeltpersoner som ikke er registrert hos FEC, må laste ned et skjema og signere dette med en notarius publicus til stede. Alle som møter hos notarius publicus, må identifisere seg med amerikansk pass.

Hva gjør jeg med det bekreftede skjemaet?

Last opp alle sidene i ett dokument via skjemaet for Ads-brukerstøtte i delen for sertifisering av politiske annonsører.

Trenger jeg sertifisering hvis jeg bare kjører annonser for lokalvalg?

Politiske annonser for lokalvalg er dekket av retningslinjene for temaannonser. Du kan søke om sertifisering gjennom skjemaet for Ads-brukerstøtte i delen for sertifisering av politiske annonsører.

Hva om jeg allerede er sertifisert og ønsker å kjøre politiske annonser for lokalvalg?

Hvis du allerede er sertifisert, søker du om å bli sertifisert som temaannonsør gjennom skjemaet for Ads-brukerstøtte. Gå til «Jeg er allerede sertifisert som politisk annonsør og ønsker å legge til flere @brukernavn for å kjøre annonser», og velg «Temaannonser».