Vanlige spørsmål knyttet til retningslinjene for temaannonsering

Retningslinjer

Hvem gjelder retningslinjene for?

Disse retningslinjene gjelder for annonser som henviser til valg eller tydelig identifiserte kandidater, eller til annonser til støtte for saker av nasjonal betydning knyttet til lovgivningsspørsmål. Vær oppmerksom på at disse retningslinjene gjelder for promotert innhold knyttet til føderalvalg, delstatsvalg og lokalvalg.

Hvilke temaer omfattes av disse retningslinjene?

Temaer som dekkes av disse retningslinjene, er blant annet abort, borgerrettigheter, klimaendringer, våpen, helse, innvandring, nasjonal sikkerhet, sosial trygghet, skatt og handel.

Kommer retningslinjene for temaannonser til å omfatte flere temaer på sikt?

Vi vurderer hele tiden disse temaene med utgangspunkt i det politiske klimaet i USA. Saker som i dag ikke representerer et lovgivningsspørsmål, kan bli det på et senere tidspunkt, og derfor fortsetter vi å oppdatere listen over temaer.

Gjelder disse retningslinjene for ikke-føderale valg?

Ja, alle annonser som henviser til ikke-føderale valg eller lokalvalg i USA, regnes som temaannonser, slik at annonsøren må sertifisere seg.

Gjelder retningslinjene for personer som allerede er valgt til embetet?

Vi vurderer om kontoen må sertifiseres, med utgangspunkt i innholdet i de promoterte tweetene, ikke eieren av brukernavnet.

Omfatter disse retningslinjene annonser for produkter eller tjenester?

Temaannonser med støtte for saker av nasjonal betydning knyttet til lovgivningsspørsmål inneholder vanligvis ikke produkter eller tjenester. Samsvaret med retningslinjene vurderes uansett for hver enkelt annonse.

Kan jeg kjøre temaannonser ved hjelp av Twitter Promoteringsmodus-kontoen min?

Nei, alle temaannonser må publiseres fra annonsekontoer som er opprettet etter at annonsøren har sertifisert seg.

Når begynner håndhevelsen av retningslinjene?

Retningslinjene håndheves fra slutten av september.

 

Sertifisering

Hvorfor krever Twitter sertifisering? 

Ved hjelp av sertifisering kan vi bekrefte identiteten og den geografiske posisjonen til annonsøren og gi mer informasjon om annonsene i Innsiktssenter for Twitter Ads.

Trenger jeg å sertifisere meg?

Hvis du ønsker å promotere temaannonser, må du sertifisere deg. Dersom du allerede er sertifisert som politisk annonsør på føderalt nivå, behøver du ikke å gjennomgå sertifiseringsprosessen på nytt. I stedet sender du inn brukernavnene du ønsker å kjøre annonser fra, gjennom hjelpesiden for annonser.  

Hvem kan innlede sertifiseringsprosessen?

Alle brukere som har tilgang til annonsekontoen til et bestemt brukernavn, kan søke på hjelpesiden for annonser.

Trenger jeg nytt brukernavn når jeg skal søke om sertifisering?

Nei, du bør bruke eksisterende brukernavn når du søker om sertifisering. Twitter oppretter heller ikke et nytt brukernavn på dine vegne.

Må jeg ha en annonsekonto for å kunne søke om sertifisering?

Ja, du trenger en annonsekonto for å få tilgang til siden for Ads-brukerstøtte. Denne linken er foreløpig bare tilgjengelig for brukernavn som har en annonsekonto. Gå til ads.twitter.com for å opprette en slik konto.

Hvilke krav stilles til brukernavn?

Brukernavnene som skal sertifiseres, må oppfylle tilleggskriterier. Sørg for at alle brukernavnene du sender inn, oppfyller følgende krav:

 • Profilbildet, toppbildet og nettstedet må samsvare med brukernavnets identitet på nettet.
 • Biografien må inneholde et nettsted der det er oppført gyldig kontaktinformasjon.
 • Hvis brukernavnet ikke gjenspeiler den sertifiserte juridiske enheten, må biografien inneholde den følgende ansvarsfraskrivelsen: «Eieren er [navnet på den sertifiserte juridiske enheten]»

Kreves notarialbekreftelse?

Nei, vi krever bare dette for sertifisering på føderalt nivå.

Organisasjonen min er registrert som ideell organisasjon. Behøver jeg å sertifisere meg?

Ideelle organisasjoner og andre juridiske enheter som fremmer bestemte saker, omfattes av retningslinjene og bør sertifisere seg.

Hvor lang tid tar sertifiseringsprosessen?

Rundt 7–10 dager.

Jeg har mottatt brevet. Hva gjør jeg?

Følg veiledningen i brevet for å finne ut hvordan du går videre med sertifiseringen.

Jeg har ikke mottatt brevet. Hva gjør jeg?

Hvis du ikke mottar brevet i løpet av ti dager, kan du gi oss beskjed ved å svare på bekreftelses-e-posten du har fått fra Twitter-brukerstøtten.

Hva skjer etter at jeg er sertifisert?

Du får tillatelse til å promotere temaannonser fra kvalifiserte brukernavn og blir bedt om å bruke ansvarsfraskrivelsen «Betalt av».  

Vises alle annonsene til et brukernavn i Innsiktssenter for Twitter Ads hvis denne annonsøren er sertifisert for temaannonsering?

Foreløpig vises bare promoterte Tweets i Innsiktssenter for Twitter Ads, men vi jobber med å legge til flere annonseformater. Promoterte Tweets som verken er politiske annonser på føderalt nivå eller temaannonser, er tilgjengelige i sju dager i Innsiktssenter for Twitter Ads. 

I Innsiktssenter for Twitter Ads vises promoterte Tweets som kjøres gjennom kontoen for temaannonser, og tilleggsinformasjon om disse tweetene. Vi jobber med å legge til resten av annonseformatene.

Hva om jeg ønsker å kjøre politiske annonser både for føderalvalg og på andre nivåer?

Du kan gjøre dette gjennom de ulike annonsekontoene som opprettes på Twitter etter at du har sertifisert deg. Du trenger bare sertifisering for å kjøre annonser fra kontoen for politiske annonser på føderalt nivå. Deretter kan du legge til brukernavn for å sertifisere deg for temaannonser.

Jeg har fullført sertifiseringen. Hvordan legger jeg til nye brukernavn?

Annonsører kan sende inn ekstra brukernavn gjennom hjelpesiden for annonser.

 

Unntak for nyheter

Hvorfor gjelder det et unntak for nyhetsmedier?

Formålet med Twitter er å bidra til den offentlige samtalen, og vi skiller mellom organisasjoner og enkeltpersoner som fremmer saker, og dem som rapporterer om sakene.

Hvilke kriterier gjelder for å omfattes av unntaket for nyheter?

 • Nettstedet for publikasjonen har minst 200 000 unike brukere i måneden i USA.
 • Kontaktinformasjon er tilgjengelig på nettstedet.
 • Informasjon om utgiveren er tilgjengelig på nettstedet.
 • Informasjon om journalistene/redaksjonen er tilgjengelig på nettstedet.
 • Publikasjonen har et tilgjengelig arkiv med søkefunksjon på nettstedet.
 • Innholdet på publikasjonen stammer ikke primært fra brukerne eller innsamling fra andre kilder.
 • Publikasjonen fremmer ikke én enkeltsak.

Gjelder unntaket for brukernavnene til journalister og redaksjoner?

Ja, men disse må oppfylle følgende kriterier:  

 • Navnet til journalisten står oppført i profilen.
 • Biografien gjenspeiler tilknytningen til nyhetsutgiveren og linker til nettstedet for publikasjonen.
 • Det fremgår av biografien at vedkommende er journalist.
 • Journalisten er oppført på nettstedet til nyhetsutgiveren.

Hva om nyhetsutgiveren ikke har et eget tilknyttet nettsted?

Nyhetsutgivere kan oppgi nettstedet til organisasjonen de tilhører, såfremt tilknytningen fremgår av nettstedet.

Gjelder unntaket for underholdningsprogrammer med nyheter?

Annonsørene bak slike programmer regnes ikke som nyhetsutgivere og må derfor sertifisere seg for å kunne kjøre temaannonser.