Slik får nyhetsutgivere unntak fra retningslinjene for temaannonser (bare USA)

I henhold til retningslinjene for temaannonser blir annonser fra nyhetsutgivere som oppfyller følgende kriterier, ikke identifisert som temaannonser:

 • Nettstedet for publikasjonen har minst 200 000 unike brukere i måneden i USA.
 • Kontaktinformasjon er tilgjengelig på nettstedet.
 • Informasjon om utgiveren er tilgjengelig på nettstedet.
 • Informasjon om journalistene/redaksjonen er tilgjengelig på nettstedet.
 • Publikasjonen har et tilgjengelig arkiv med søkefunksjon på nettstedet.
 • Innholdet på publikasjonen stammer ikke primært fra brukerne eller innsamling fra andre kilder.
 • Publikasjonen fremmer ikke én enkeltsak.

For å omfattes av dette unntaket må nyhetsutgivere identifisere seg og oppfylle kriteriene ovenfor.

Kom i gang

Søknader sendes gjennom skjemaet for Ads-brukerstøtte. Du må ha registrert en annonsørkonto før du kan omfattes av unntaket.

Hva kreves for å omfattes av unntaket?

Juridiske enheter som søker om unntak, må oppgi linker til følgende informasjon:

 • Nettsted
 • Kontaktinformasjon
 • Side med informasjon om utgiveren
 • Informasjon om journalistene/redaksjonen
 • Søkbart arkiv

Nettstedet for publikasjonen har minst 200 000 unike brukere i måneden i USA. For å fastsette antallet unike brukere i måneden på nettstedet bruker vi data fra tredjeparter som for eksempel Alexa.com.

 

Alle nyhetsutgivere som søker om unntak, må oppgi ett eller flere brukernavn de ønsker å bruke til temaannonsering. Nyhetsutgivere kan sende inn brukernavnene til tilknyttede journalister.

Hvilke ytterligere kvalifiseringskrav stilles til brukernavn?

I tillegg til alle de generelle retningslinjene for Twitter Ads må brukernavn knyttet til de sertifiserte annonsekontoene også oppfylle følgende krav:

 • Profilbildet, toppbildet og nettstedet må samsvare med brukernavnets identitet på nettet.
 • Biografien må inneholde et nettsted der det er oppført gyldig kontaktinformasjon.
 • Hvis brukernavnet ikke gjenspeiler den sertifiserte juridiske enheten, må biografien inneholde den følgende ansvarsfraskrivelsen: «Eieren er [navnet på den sertifiserte juridiske enheten]»

Brukernavnene til tilknyttede journalister må også oppfylle følgende krav:

 • Navnet til journalisten/utgiveren står oppført i profilen.
 • Biografien gjenspeiler tilknytningen til nyhetsutgiveren og linker til nettstedet for publikasjonen.
 • Det fremgår av biografien at vedkommende er journalist.
 • Journalisten må være oppført på nettstedet til nyhetsutgiveren.

Hva skjer etter at jeg søker om unntak?

Så snart søknaden er fullført og gjennomgått, bekrefter vi om brukernavnene som er oppgitt, samsvarer med kriteriene og kvalifiseringskravene ovenfor. Når prosessen er fullført, kan du kjøre temaannonser fra kvalifiserte brukernavn uten at det stilles ytterligere krav. Juridiske enheter som ikke omfattes av unntaket, kan søke om sertifisering her.

Har du andre spørsmål?

Besøk siden vår med vanlige spørsmål om retningslinjene for politiske annonser.