Politisk innhold i India

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og representerer referansen ved eventuelle konflikter mellom innholdet i den oversatte versjonen og den engelske versjonen.

 

Politisk innhold omfatter politiske annonser og temaannonser.

 • Politiske annonser er tillatt. Annonsene må imidlertid oppfylle ytterligere kvalifiseringskrav, og annonsørene må søke om sertifisering. 
 • Temaannonser er tillatt uten begrensninger. 

Politiske annonser kan bare markedsføres ved hjelp av promoterte Tweets og instream-videoannonser. Foreløpig kan ingen andre Twitter-annonseringsprodukter benyttes til dette formålet.

Politiske annonser

Retningslinjer

Politiske annonser er annonser som oppfyller ett eller flere av kriteriene nedenfor:

 • Annonser kjøpt av politiske partier som er registrert hos valgkommisjonen i India 
 • Annonser kjøpt av kandidater som er godkjent av valgkommisjonen i India
 • Annonser til støtte for eller med kritikk mot tydelig identifiserte politiske kandidater eller partier i parlamentsvalg i India

Krav

Politiske annonsører må gjennomgå Twitters sertifiseringsprosess og oppfylle følgende krav:

 • Profilbildet, toppbildet og nettstedet må samsvare med brukernavnets identitet på nettet.

 • Biografien må inneholde et nettsted der det er oppført gyldig kontaktinformasjon.

 • Hvis brukernavnet ikke gjenspeiler den sertifiserte juridiske enheten, må biografien inneholde den følgende ansvarsfraskrivelsen: «Eieren er [navnet på den sertifiserte juridiske enheten]»

Begrensninger

 • Politiske partier og kandidater må sende inn gyldig forhåndssertifisering fra valgkommisjonen i India (ECI) eller et annet organ godkjent av ECI.
 • Politiske annonsører kan ikke bruke utenlandske betalingstjenester. 
 • Politiske annonsører må overholde gjeldende lover i India for bekjentgjørelse og krav til innhold, kvalifiseringsbegrensninger, kostnadsgrenser, rapporteringskrav og perioder med valgkampforbud når dette er aktuelt.

Så snart politiske annonsører er sertifisert, blir de bedt om å bruke ansvarsfraskrivelsen «Betalt av». Ansvarsfraskrivelsen skal aldri være villedende og må samsvare med nettstedet eller sertifiseringssøknaden.   

Ressurser