Slik blir du sertifisert som temaannonsør i USA

I henhold til retningslinjene for temaannonser og vårt generelle ønske om åpenhet krever vi at annonsører som markedsfører innhold som henviser til valg eller en tydelig identifisert kandidat eller forkjemper for saker av nasjonal betydning knyttet til lovgivningsspørsmål i USA, sertifiserer seg.

Temaannonsører må identifisere seg og bekrefte at de holder til i USA.

Vær oppmerksom på at denne prosessen skiller seg fra sertifiseringen som er beskrevet i retningslinjene for annonsering knyttet til føderalvalg .

Kom i gang

Søknader sendes gjennom skjemaet for Ads-brukerstøtte. Du må ha registrert en annonsørkonto før du kan omfattes av unntaket.

Hva kreves for at jeg kan bli sertifisert?

Vi trenger ulik informasjon avhengig av hvem du representerer:

 

Organisasjoner

  • Organisasjonsnummer (EIN) eller ID-nummer for individuelle skattebetalere (ITIN)
  • Postadresse i USA

Enkeltpersoner

  • Amerikansk legitimasjon med bilde
  • Postadresse i USA

Alle annonsører som søker om sertifisering, må oppgi ett eller flere brukernavn de ønsker å bruke til temaannonsering.

Annonsørene må ha tilgang til e-postadressen knyttet til brukernavnet de søker fra.

Hvilke ytterligere kvalifiseringskrav stilles til brukernavn?

I tillegg til alle de generelle retningslinjene for Twitter Ads må brukernavn knyttet til de sertifiserte annonsekontoene også oppfylle følgende krav:

  • Profilbildet, toppbildet og nettstedet må samsvare med brukernavnets identitet på nettet.

  • Biografien må inneholde et nettsted der det er oppført gyldig kontaktinformasjon.

  • Hvis brukernavnet ikke gjenspeiler den sertifiserte juridiske enheten, må biografien inneholde den følgende ansvarsfraskrivelsen: «Eieren er [navnet på den sertifiserte juridiske enheten]»

Hva skjer etter at jeg søker om sertifisering?

Så snart søknaden er fullført og gjennomgått, bekrefter vi adressen som er registrert, ved å sende et brev til denne adressen. Deretter følger du veiledningen i brevet. Når prosessen er fullført, kan du kjøre temaannonser fra kvalifiserte brukernavn.