Politisk innhold

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og representerer referansen ved eventuelle konflikter mellom innholdet i den oversatte versjonen og den engelske versjonen.

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter.

Hvilke retningslinjer gjelder?

Twitter tillater politisk annonsering, innbefattet politiske annonser og temaannonser. I enkelte land er annonseringen imidlertid underlagt ytterligere begrensninger (se nedenfor). I tillegg til retningslinjene for Twitter Ads må alle annonsører som markedsfører politisk innhold, overholde gjeldende lover for bekjentgjørelse og krav til innhold, kvalifiseringsbegrensninger og perioder med valgkampforbud i landene der de annonserer.

Hva omfattes av disse retningslinjene?

Disse retningslinjene gjelder for politisk innhold som består av politiske annonser og temaannonser.

Politiske annonser 

 • Annonser med støtte for eller kritikk mot kandidater eller politiske partier
 • Annonser der annonsøren ber direkte om stemmer i valg, folkeavstemninger eller andre avstemninger 
 • Annonser der annonsøren ber om økonomisk støtte til valg, folkeavstemninger eller andre avstemninger 

Temaannonser 

 • Annonser som henviser til valg eller kandidater
 • Annonser med støtte for eller kritikk mot saker av nasjonal betydning knyttet til lovgivningsspørsmål

Saker av nasjonal betydning knyttet til lovgivningsspørsmål omfatter blant annet klimaendringer, helse, innvandring, sikkerhetspolitikk og skatt.

Annonsering for eller mot abort er forbudt på global basis, med unntak av USA.

Statseide medier og offentlige myndigheter kan ikke kjøpe annonser med politisk innhold i utlandet.

Med «statseide medier» mener vi juridiske enheter som finansieres eller styres av myndigheter eller offentlige instanser.

Med «offentlige instanser» mener vi offentlige organer og institusjoner.

Hvordan skiller disse retningslinjene seg fra land til land?

Politiske annonser er tillatt på global basis unntatt i følgende land:

 
 • Brasil
 • Kypros
 • Frankrike
 • Ungarn
 • Latvia
 • Litauen
 • Malaysia
 • Marokko
 • Pakistan
 • Portugal
 • Sør-Korea
 • Vietnam

Temaannonser er tillatt på global basis unntatt i følgende land: 

 • Frankrike 

I hvilke land gjelder det ytterligere begrensninger?

I følgende land må politiske annonsører sertifisere seg: 

Les mer her.  

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

Se gjennom retningslinjene våre, og sett deg inn i kravene som stilles til merkevaren og bedriften din. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du markedsfører på Twitter. Dette innbefatter blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering. 

Hvis du er annonsør, og kontoen eller tweetene dine blir evaluert, kan du kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet. I så fall logger du på ads.twitter.com og legger inn en forespørsel ved å klikke på Hjelp-knappen øverst til høyre på dashboardet for annonser.    

Hvilke andre Twitter-ressurser er knyttet til disse retningslinjene?