Politisk innhold i Australia

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og representerer referansen ved eventuelle konflikter mellom innholdet i den oversatte versjonen og den engelske versjonen.

Politisk innhold omfatter politiske annonser og temaannonser.

  • Politiske annonser er tillatt. Annonsene må imidlertid oppfylle ytterligere kvalifiseringskrav, og annonsørene må søke om sertifisering. 
  • Temaannonser er tillatt uten begrensninger. 

Politiske annonser kan bare markedsføres ved hjelp av promoterte Tweets og instream-videoannonser. Foreløpig kan ingen andre Twitter-annonseringsprodukter benyttes til dette formålet.

Politiske annonser

Retningslinjer

Politiske annonser er annonser som oppfyller ett eller flere av kriteriene nedenfor:

  • Annonser kjøpt av politiske partier, kandidater eller juridiske enheter som er registrert hos Australian Election Commission
  • Annonser til støtte for eller med kritikk mot tydelig identifiserte kandidater eller partier i føderalvalg i Australia

Krav

Politiske annonsører må gjennomgå Twitters sertifiseringsprosess og oppfylle følgende krav:

  • Profilbildet, toppbildet og nettstedet må samsvare med brukernavnets identitet på nettet.

  • Biografien må inneholde et nettsted der det er oppført gyldig kontaktinformasjon.

  • Hvis brukernavnet ikke gjenspeiler den sertifiserte juridiske enheten, må biografien inneholde den følgende ansvarsfraskrivelsen: «Eieren er [navnet på den sertifiserte juridiske enheten]»

Begrensninger

  • Politiske annonsører må overholde gjeldende lover i Australia for bekjentgjørelse og krav til innhold, kvalifiseringsbegrensninger, kostnadsgrenser, rapporteringskrav og perioder med valgkampforbud.
  • Politiske annonsører kan ikke bruke utenlandske betalingstjenester.

Så snart politiske annonsører er sertifisert, blir de bedt om å bruke ansvarsfraskrivelsene «Betalt av» og «Autorisert / Ikke autorisert». Ansvarsfraskrivelsene skal aldri være villedende og må samsvare med nettstedet eller sertifiseringssøknaden.   

Ressurser