Politisk innhold i Australia

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og representerer referansen ved eventuelle konflikter mellom innholdet i den oversatte versjonen og den engelske versjonen.

Politisk innhold omfatter politiske annonser og temaannonser.

  • Politiske annonser er tillatt. Annonsene må imidlertid oppfylle ytterligere kvalifiseringskrav, og annonsørene må søke om sertifisering. 
  • Temaannonser er tillatt uten begrensninger. 

Politiske annonser kan bare markedsføres ved hjelp av promoterte Tweets og instream-videoannonser. Foreløpig kan ingen andre Twitter-annonseringsprodukter benyttes til dette formålet.

Politiske annonser

Retningslinjer

Politiske annonser er annonser som oppfyller ett eller flere av kriteriene nedenfor:

  • Annonser kjøpt av politiske partier, kandidater eller juridiske enheter som er registrert hos Australian Election Commission
  • Annonser til støtte for eller med kritikk mot tydelig identifiserte kandidater eller partier i føderalvalg i Australia

Krav

Politiske annonsører må gjennomgå Twitters sertifiseringsprosess og oppfylle følgende krav:

  • Profilbildet, toppbildet og nettstedet må samsvare med brukernavnets identitet på nettet.

  • Biografien må inneholde et nettsted der det er oppført gyldig kontaktinformasjon.

  • Hvis brukernavnet ikke gjenspeiler den sertifiserte juridiske enheten, må biografien inneholde den følgende ansvarsfraskrivelsen: «Eieren er [navnet på den sertifiserte juridiske enheten]»

Begrensninger

  • Politiske annonsører må overholde gjeldende lover i Australia for bekjentgjørelse og krav til innhold, kvalifiseringsbegrensninger, kostnadsgrenser, rapporteringskrav og perioder med valgkampforbud.
  • Politiske annonsører kan ikke bruke utenlandske betalingstjenester.

Så snart politiske annonsører er sertifisert, blir de bedt om å bruke ansvarsfraskrivelsene «Betalt av» og «Autorisert / Ikke autorisert». Ansvarsfraskrivelsene skal aldri være villedende og må samsvare med nettstedet eller sertifiseringssøknaden.   

Ressurser


Var denne artikkelen nyttig?

The maximum length for this field is 5000 characters.
Success
Suksess. Takk for tilbakemeldingen på denne artikkelen!
Error
Problem sending form.