Politisk innhold i USA

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og representerer referansen ved eventuelle konflikter mellom innholdet i den oversatte versjonen og den engelske versjonen.

Politisk innhold omfatter politiske annonser og temaannonser.

Annonser med politisk innhold er tillatt. Annonsene må imidlertid oppfylle ytterligere kvalifiseringskrav, og annonsørene må søke om sertifisering. 

I USA kan politisk innhold bare markedsføres ved hjelp av promoterte Tweets og instream-videoannonser. Foreløpig kan ingen andre Twitter-annonseringsprodukter benyttes til dette formålet.

Krav

Politiske annonsører må gjennomgå Twitters sertifiseringsprosess og oppfylle følgende krav:

 • Profilbildet, toppbildet og nettstedet må samsvare med brukernavnets identitet på nettet.
 • Biografien må inneholde et nettsted der det er oppført gyldig kontaktinformasjon.
 • Hvis brukernavnet ikke gjenspeiler den sertifiserte juridiske enheten, må biografien inneholde den følgende ansvarsfraskrivelsen: «Eieren er [navnet på den sertifiserte juridiske enheten]»

Politiske annonser

Retningslinjer

Politiske annonser er annonser som oppfyller ett eller flere av kriteriene nedenfor:

 • Annonser kjøpt av en komité eller kandidat som er registrert hos Federal Election Commission (FEC)
 • Annonser til støtte for eller med kritikk mot tydelig identifiserte kandidater til føderale embeter

Begrensninger

 • Utenlandske statsborgere kan ikke målrette politiske annonser mot USA.
 • Politiske annonsører kan ikke bruke utenlandske betalingstjenester.

Så snart politiske annonsører er sertifisert, blir de bedt om å bruke ansvarsfraskrivelsene «Betalt av» og «Autorisert / Ikke autorisert». Ansvarsfraskrivelsene skal aldri være villedende og må samsvare med nettstedet eller sertifiseringssøknaden.   

Temaannonser

Retningslinjer

Temaannonser er annonser som oppfyller ett eller flere av kriteriene nedenfor:

 • Annonser som henviser til valg eller tydelig identifiserte kandidater
 • Annonser til støtte for saker av nasjonal betydning knyttet til lovgivningsspørsmål

En tydelig identifisert kandidat er en kandidat som stiller til et føderalvalg, nasjonalt valg eller lokalvalg.  

Saker av nasjonal betydning knyttet til lovgivningsspørsmål omfatter blant annet abort, helse, våpen, klimaendringer, innvandring og skatt.

Så snart annonsører bak temaannonser er sertifisert, blir de bedt om å bruke ansvarsfraskrivelsen «Betalt av». Ansvarsfraskrivelsene skal aldri være villedende og må samsvare med nettstedet eller sertifiseringssøknaden.  

Unntak for nyheter

Annonser fra nyhetsutgivere identifiseres ikke som temaannonser i henhold til disse retningslinjene. For å omfattes av unntaket må nyhetsutgivere identifisere seg og oppfylle følgende kriterier:

 • Nettstedet for publikasjonen har minst 200 000 unike brukere i måneden i USA.
 • Kontaktinformasjon er tilgjengelig på nettstedet.
 • Informasjon om utgiveren er tilgjengelig på nettstedet.
 • Informasjon om journalistene/redaksjonen er tilgjengelig på nettstedet.
 • Publikasjonen har et tilgjengelig arkiv med søkefunksjon på nettstedet.
 • Innholdet på publikasjonen stammer ikke primært fra brukerne eller innsamling fra andre kilder.
 • Publikasjonen fremmer ikke én enkeltsak.

Nyhetsutgivere kan sende inn @brukernavnene til tilknyttede journalister såfremt de oppfyller følgende krav:

 • Navnet til journalisten står oppført i profilen.
 • Biografien gjenspeiler tilknytningen til nyhetsutgiveren og linker til nettstedet for publikasjonen.
 • Det fremgår av biografien at vedkommende er journalist.
 • Journalisten er oppført på nettstedet til nyhetsutgiveren.

Annonser fra nyhetsutgivere som fremmer én enkeltsak, identifiseres som temaannonser.

Nyhetsutgivere er underlagt retningslinjene for Twitter Ads, deriblant retningslinjene for politisk innhold.  

Statusen til en organisasjon som «nyhetsutgiver» bygger utelukkende på kriteriene som er beskrevet i disse retningslinjene og innebærer ikke at Twitter støtter organisasjonens synspunkter.

Ressurser


Var denne artikkelen nyttig?

The maximum length for this field is 5000 characters.
Success
Suksess. Takk for tilbakemeldingen på denne artikkelen!
Error
Problem sending form.