Politiske kampanjer

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk øverst til høyre på denne siden. Oversettelsene er gjort tilgjengelige som et nyttig hjelpemiddel. De skal ikke introdusere endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og skal være hoveddokumentet dersom innholdet i en oversatt versjon og den engelske versjonen ikke samsvarer.

Retningslinjer for Twitter Ads

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter – det vil si tweets, trender og kontoer merket med et gult eller lilla merke.

Klikk her for å få mer informasjon om Twitters retningslinjer for betalte annonseringsprodukter.

Klikk her for å få informasjon om andre retningslinjer fra Twitter.

Hvilke retningslinjer gjelder?

Politiske kampanjer kan bare markedsføres på Twitter med visse begrensninger. Disse begrensningene gjelder for den bestemte annonsen som markedsføres, samt landet kampanjen er målrettet mot. Du finner retningslinjene for annonsen din, og kan avgjøre hvilket eller hvilke land du ønsker å målrette mot, ved å se den landsspesifikke informasjonen nedenfor.

Alle annonsører som markedsfører politisk innhold, må overholde gjeldende lover for bekjentgjørelse og krav til innhold, kvalifiseringsbegrensninger og blackout-datoer for landene de annonserer i. 

Twitter gir alle annonser for politiske kampanjer et lilla merke hvis de er betalt av kandidater og politiske partier. Det er bare kvalifiserte annonsører som markedsfører politisk innhold, som får det lilla merket. Annonsørene må først godkjennes. Annonsørene som markedsfører politisk innhold, er også kvalifisert til å legge til en formell ansvarsfraskrivelse i de promoterte tweetene sine. Ta kontakt med Twitter hvis du er interessert i dette alternativet.

Her er noen eksempler på kvalifiserte annonser for politiske kampanjer som har fått det lilla merket:

Hva gjelder disse retningslinjene for?

Disse retningslinjene gjelder for følgende produkter og tjenester:

 • kandidater til politiske verv
 • politiske partier
 • i USA er det alle som betaler for politiske kampanjer
 • andre enkeltpersoner eller enheter som ønsker å påvirke utfallet av et valg

Hva gjelder ikke disse retningslinjene for?

Disse retningslinjene gjelder vanligvis ikke for følgende produkter og tjenester:

 • Nyheter og informasjon om politikk fra annonsører som ikke anses som politiske kandidater eller partier, og som ikke ønsker å påvirke utfallet av et valg.
 • Annonser fra politiske institusjoner som ikke ønsker å påvirke velgerne under et valg, for eksempel:
  • statsinstitusjoner eller organisasjoner der medlemmene er valgt
  • statlige organer som utarbeider lover, regler og politikk

  Hvordan skiller disse retningslinjene seg fra land til land?

  Det er tillatt å markedsføre politiske kampanjer, men ikke i følgende land:

  • Brasil
  • Marokko
  • Pakistan
  • Sør-Korea

  Det er tillatt å markedsføre politiske kampanjer med visse begrensninger i følgende land:

  Afrika og Midtøsten     

  Stillehavslandene i Asia

  Europa     

  Latin-Amerika

  Latin-Amerika

  Egypt Australia Kroatia Argentina USA
  Kuwait India Tyrkia Chile
  Saudi-Arabia Indonesia Colombia
  De forente arabiske emirater Japan Den dominikanske republikk     
  Malaysia Ecuador
  New Zealand      Mexico
  Filippinene Venezuela
  Russland
  Singapore

  Thailand

   

  Nedenfor finner du ytterligere begrensninger for landene ovenfor:

  Argentina

  • Det er tillatt å markedsføre politiske kampanjer, men ikke de to siste dagene før et valg og på selve valgdagen. Du finner mer informasjon og spesifikke datoer på www.electoral.gov.ar.

  Australia

  • Det er tillatt å markedsføre politiske kampanjer dersom navnet og adressen (fullstendig gateadresse og bynavn) til personen som godkjente annonsen, fremgår nederst i hver annonse.

  Kroatia

  • Det er tillatt å markedsføre politiske kampanjer bare i valgperioden.

   Chile

   • Under alle valg, med unntak av andre runde av presidentvalget, er det bare tillatt å markedsføre politiske kampanjer mellom den 30. og til og med den 3. dagen før et valg.
    • Når det gjelder andre runde av presidentvalg, er det bare tillatt å markedsføre politiske kampanjer mellom den 14. og til og med den 3. dagen før omvalget.

   Colombia

   • Det er bare tillatt å markedsføre politiske kampanjer mellom den 60. dagen før et valg og til og med selve valgdagen.
   • Markedsføringen av politiske kampanjer kan bare inneholde symboler eller logoer som på forhånd er registrert hos Consejo Nacional Electoral.

   Den dominikanske republikk

   • Det er tillatt å markedsføre politiske kampanjer, men ikke dagen før et valg og på selve valgdagen.

   Ecuador

   • Det er bare tillatt å markedsføre politiske kampanjer i valgperioden som kunngjøres av Consejo Nacional Electoral.
   • Det er tillatt å markedsføre politiske kampanjer, men ikke de to siste dagene før et valg og på selve valgdagen.

   Egypt

   • Det er ikke tillatt for utlendinger og utenlandske organisasjoner å promotere annonser for politiske kampanjer.

   India

   • Det er tillatt å markedsføre politiske kampanjer, men ikke de to siste dagene før et valg og på selve valgdagen.

   Indonesia

   • Annonsørene må overholde gjeldende lover og indonesiske retningslinjer og gode fremgangsmåter for annonsering (EPI). Annonser kan for eksempel bli vurdert som uakseptable hvis de:
    • skaper tvil og/eller usikkerhet rundt annonsørens identitet
    • inneholder informasjon om eller er relatert til noen form for kommersiell aktivitet eller pengeinnsamling
    • inneholder ensidige utsagn eller meninger som er formulert for eksempel som «vi mener» eller «vi er av den oppfatning»

   Japan

   • Alle annonsørene som promoterer annonser for politiske kampanjer, må overholde valgloven for offentlige embeter, og interne retningslinjer for politiske partier, hvis det er aktuelt.
   • Politiske partier kan markedsføre annonser for politiske kampanjer under eller som en del av valgkampanjer, i henhold til begrensningene som er angitt ovenfor. Det er ikke tillatt å markedsføre andre annonser for politiske kampanjer under eller som en del av valgkampanjer, ved målretting mot Japan.
   • Det er tillatt å markedsføre politiske kampanjer utenom valgperioden i henhold til begrensningene som er angitt ovenfor.

   Kuwait

   • Det er ikke tillatt for andre enn kandidater å promotere annonser for politiske kampanjer.

   Malaysia

   • Bare kandidater som konkurrerer i et valg, kan markedsføre politiske kampanjer i det aktuelle valget, og annonsen må være godkjent av valgkomiteen.
   • Det er ikke tillatt å markedsføre politiske kampanjer i kampanjeperioden, slik det fremgår av Election Offences Act 1954.
   • Markedsføringen av politiske kampanjer kan ikke gjengi stemmesedler.
   • Det er ikke tillatt å markedsføre politiske kampanjer i det føderale territoriet Putrajaya.

    Mexico

    • Det er tillatt å markedsføre politiske kampanjer, men ikke de tre siste dagene før et valg og på selve valgdagen. Det er ikke tillatt for følgende tredjeparter å promotere annonser for politiske kampanjer:
     • meksikanske myndigheter eller offentlige organisasjoner
     • utenlandske politiske partier, utenlandske organisasjoner, utenlandske personer og personer som bor eller arbeider utenfor Mexico
     • internasjonale organisasjoner
     • enkeltpersoner eller enheter med religiøs tilknytning (prester, kirker, religiøse foreninger)
     • meksikanske handelsselskaper (frivillige og sivile organisasjoner har tillatelse)

    New Zealand

    • Det er ikke tillatt for andre enn kandidater og partiledere å promotere annonser for politiske kampanjer.
    • Det er bare kandidaten selv som kan promotere annonser for å oppmuntre velgerne til å stemme på ham eller henne. Det er bare selve partilederen som kan promotere annonser for å oppmuntre velgerne til å stemme på partiet hans eller hennes.
    • Alle annonser for politiske kampanjer må inneholde promoteringsutsagn, som inneholder navnet og adressen til personen eller organisasjonen som promoterer annonsen.
    • Det er tillatt å markedsføre politiske kampanjer, men ikke på selve valgdagen.

    Filippinene

    • Det er bare kandidater, politiske partier og organisasjoner som er godkjent av kandidater eller politiske partier, som kan promotere annonser for politiske kampanjer.
    • Det er ikke tillatt for utlendinger og utenlandske organisasjoner å promotere annonser for politiske kampanjer.
    • Det er bare tillatt å markedsføre politiske kampanjer i valgkampanjeperioden i henhold til gjeldende lovgivning. Markedsføringen må stoppes på dager som kunngjøres av valgkomiteen.
    • Annonser for politiske kampanjer må inneholde navnet og adressen til annonsøren (og betaleren hvis det er aktuelt) i henhold til gjeldende lovgivning.

    Russland

    • Annonser som målrettes mot Russland, må være på russisk.

    Saudi-Arabia

    • Det er ikke tillatt for andre enn kandidater å promotere annonser for politiske kampanjer.

     Singapore

     • Det er tillatt å markedsføre politiske kampanjer, men ikke den siste dagen før et valg og på selve valgdagen.
     • Politiske kandidater og partier kan ikke samle inn penger gjennom markedsføring av politiske kampanjer.
     • Det er ikke tillatt for utlendinger og utenlandske organisasjoner å promotere annonser for politiske kampanjer.

     Thailand

     • Det er tillatt å markedsføre politiske kampanjer, men ikke den siste dagen før et valg og på selve valgdagen.

       Tyrkia

       • Det er tillatt å markedsføre politiske kampanjer, men ikke dagen før et valg og på selve valgdagen.
       • Annonsene kan ikke inneholde det tyrkiske flagget under eller for politiske kampanjer.
       • Det er ikke tillatt å tilby velgerne gaver eller promoteringsvarer i annonser under valgkamper.

       De forente arabiske emirater

       • Det er ikke tillatt for andre enn kandidater å promotere annonser for politiske kampanjer.
       • Det er tillatt å markedsføre politiske kampanjer, men ikke de to siste dagene før et valg og på selve valgdagen.
       • Det er ikke tillatt å bruke det offisielle symbolet eller de offisielle emblemene til De forente arabiske emirater i markedsføringen av politiske kampanjer.

       USA

       • Politiske organisasjoner (f.eks. slike som betaler for politiske kampanjer) som styres av FEC (Federal Election Commission), må ha det lilla merket.
       • Det er obligatorisk å ta med en redegjørelse som viser hvilken organisasjon som har betalt for annonseringskampanjen. Brukere som benytter Twitter via mobilenheter eller en offisiell Twitter-app, har ikke mulighet til å holde markøren over politiske annonser. Twitter-profilen til annonseringskontoen inneholder en kobling til et nettsted med mer informasjon om organisasjonen.

       Venezuela

       • Det er bare tillatt å markedsføre politiske kampanjer i valgkampanjeperioden som kunngjøres av Consejo Nacional Electoral.
       • Det er bare politiske partier, kandidater og organisasjoner som er godkjent av kandidater, som kan promotere annonser for politiske kampanjer (utenlandske personer og organisasjoner har ikke lov).
       • Sponsoren av annonsen må angis i annonsen, og RIF-nummeret (Fiscal Information Registry) må tas med.
       • Annonsørene må overholde alle gjeldende lover og regler. Annonser kan for eksempel bli vurdert som uakseptable hvis de:
        • inneholder Venezuelas nasjonale eller regionale symboler, bilde av Venezuelas grunnlovsfedre eller fargene til de nasjonale eller regionale flaggene
        • promoterer krig, diskriminering eller intoleranse
        • krenker en persons ære, personvern, intimitet, selvbilde, konfidensialitet eller rykte
        • prøver å forhindre noen i å stemme

       Hva trenger annonsørene å vite om disse retningslinjene?

       Se gjennom retningslinjene våre, og sørg for at du forstår kravene som stilles til merkevaren og bedriften din. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du promoterer på Twitter. Dette innbefatter blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering. 

       Hvilke andre Twitter-ressurser er knyttet til disse retningslinjene?

       Har du spørsmål eller tilbakemelding vedrørende noe på denne siden?

       Hvis du er annonsør og kontoen eller tweetene dine blir evaluert, og du ønsker å kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet, kan du logge på ads.twitter.com og legge inn en supportforespørsel. Dette gjør du ved å klikke på Hjelp?-knappen øverst til høyre i annonseoversikten din.

       Les mer om hvordan du blokkerer eller forkaster annonser i denne artikkelen om rapportering av Twitter-annonser. Du kan rapportere en annonse som muligens er i strid med disse retningslinjene, ved å bruke skjemaet Rapporter en annonse.

       Vi undersøker rapporterte brudd på grunnlag av retningslinjene for Twitter Ads samt Twitters regler og bruksvilkår. Ved behov iverksetter vi nødvendige tiltak.

       Hvis du er interessert i å annonsere på Twitter og ønsker mer informasjon, kan du gå til business.twitter.com.