Retningslinjer for varemerker for Twitter Ads

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk øverst til høyre på denne siden. Oversettelsene er gjort tilgjengelige som et nyttig hjelpemiddel. De skal ikke introdusere endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og skal være hoveddokumentet dersom innholdet i en oversatt versjon og den engelske versjonen ikke samsvarer.

Retningslinjer for Twitter Ads

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter – det vil si tweets, trender og kontoer merket med et gult eller lilla merke.

Klikk her for å få mer informasjon om Twitters retningslinjer for betalte annonseringsprodukter.

Klikk her for å få informasjon om andre retningslinjer fra Twitter.

Oppdatert 13. november 2013

I denne artikkelen finner du informasjon om retningslinjene for varemerker for Twitter Ads. Du finner blant annet informasjon om bruk av varemerker i annonseringsverktøy og -funksjoner, hvilke klager Twitter gjennomgår, samt hvilke handlinger Twitter kan iverksette som svar på brudd på retningslinjene. Twitter respekterer andres varemerkerettigheter, og holder annonsørene ansvarlige for innholdet de velger å promotere til brukerne.

Merknad: Alle brukerne, innbefattet annonsørene, må overholde Twitters generelle retningslinjer for varemerker. I denne artikkelen finner du informasjon om annonsørspesifikke verktøy og funksjoner. Du finner mer informasjon om Twitters retningslinjer for annonsører her.

Retningslinjer for varemerker for promoterte produkter

Annonsørene på Twitter skal promotere sannferdig, ekte og relevant innhold. Det er ikke tillatt for annonsørene å villede eller forvirre brukerne ved å fremstille merkevarene eller produktene sine på en unøyaktig eller villedende måte. Det blir derfor ansett som et brudd på retningslinjene å bruke varemerkebeskyttede materialer i Twitter-annonsene på en måte som kan villede eller forvirre brukerne. Twitters Tillit og sikkerhet-team håndhever disse retningslinjene ved å reagere på legitime autoriserte klager fra varemerkeeiere. Eventuelle beslutninger blir truffet etter Twitters eget skjønn, i henhold til gjeldende lovgivning.

Hva er ikke tillatt i henhold til disse retningslinjene?

  • Det er ikke tillatt å ta med andre merkevarer i de promoterte tweetene dine på en måte som kan villede brukerne: Det kan bli ansett som et brudd på retningslinjene for varemerker å bruke tekst i promoterte tweets som kan villede brukerne med hensyn til annonsørens merkevaretilknytning.
  • Det er ikke tillatt å ta med andre merkevarer i innhold som er utenfor Twitter, på en måte som kan villede brukerne: Det kan bli ansett som et brudd på retningslinjene for varemerker å dele koblinger, bilder eller andre integrerte medier som kan forvirre brukerne med hensyn til annonsørens merkevaretilknytning. Dette omfatter innhold i promoterte tweets samt kontoinformasjon, slik som bakgrunnsbilde, profilbilde, toppbilde, biografi og nettsted.
  • Det er ikke tillatt å ta med merkevarer i de promoterte trendene dine på en måte som kan villede brukerne: Det kan bli ansett som et brudd på retningslinjene for varemerker å velge navn på promoterte trender som inneholder varemerkebeskyttede navn på en slik måte at brukerne villedes med hensyn til annonsørens merkevaretilknytning.

Hva blir ikke ansett som brudd på disse retningslinjene?

  • Valg av søkeord for søk og interessemålretting som kan være merkevaresøkeord: Twitter deaktiverer ikke og undersøker heller ikke valget av søkeord eller interesser som kan være andre sine merkevaresøkeord. Annonsørene kan velge relevante søkeord og interesser for å nå ut til brukere som kan være interessert i produktet eller tjenesten annonsøren tilbyr. Vi har som mål å sørge for at alle brukerne våre får en best mulig annonseringsopplevelse. Vi legger derfor til rette slik at brukerne kan forkaste tweets fra annonsører de ikke ønsker å se.

Hvordan rapporterer jeg et brudd på disse retningslinjene?

Du trenger ingen Twitter-konto for å sende inn en varemerkerapport. Eierne av registrerte varemerker kan rapportere mulige brudd til Twitters retningslinjeteam ved å bruke supportskjemaene våre.

Send inn varemerkerelaterte forespørsler fra e-postadressen til bedriften din, og følg instruksjonene i skjemaet. Forklar på en tydelig måte hvorfor det promoterte innholdet kan skape forvirring med hensyn til varemerket ditt.

Viktig informasjon om Twitters undersøkelser

  • Twitter kan bare undersøke rapporter om brudd på retningslinjene for varemerker som er send inn av varemerkeeiere og/eller deres autoriserte representanter.  
  • Varemerker er knyttet til spesifikke geografiske områder og gjelder bare visse varer eller tjenester. Ulike varemerkeeiere kan derfor eie et varemerke for det samme ordet i forskjellige land eller i ulike bransjer. Når Twitter undersøker en klage, blir varemerkeeieren bedt om å oppgi informasjon om stedet varemerket er registrert på, og hvilke varer eller tjenester varemerket dekker. I tillegg kan det hende at eventuelle tiltak Twitter iverksetter, bare gjelder for den aktuelle jurisdiksjonen.
  • Når vi mottar en gyldig rapport, kan det hende vi gir annonsøren en mulighet til å oppklare den eventuelle forvirringen. Det kan også hende at vi fjerner en bestemt tweet fra markedsføringen, eller fjerner kontoen fra annonseringsplattformen vår.  
  • Det kan hende at kontoer som ikke overholder retningslinjene for varemerker for Twitter Ads, heller ikke overholder de generelle retningslinjene våre for varemerker. Dette kan i noen tilfeller føre til at kontoene blir suspendert. Vi evaluerer klager i henhold til de mest aktuelle retningslinjene. Eventuelle beslutninger blir truffet etter Twitters eget skjønn, i henhold til gjeldende lovgivning.  

Vi er svært opptatt av brukersikkerhet og åpenhet, og vi undersøker rapporterte brudd på Twitters retningslinjer og iverksetter nødvendige tiltak ved behov. Vi varsler deg direkte om eventuelle endringer som blir gjort i kampanjene dine eller i annonseringskontoen din.

Har du spørsmål eller tilbakemelding vedrørende noe på denne siden?

Hvis du er annonsør og kontoen eller tweetene dine blir evaluert, og du ønsker å kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet, kan du logge på ads.twitter.com og legge inn en supportforespørsel. Dette gjør du ved å klikke på Hjelp?-knappen øverst til høyre i annonseoversikten din.

Les mer om hvordan du blokkerer eller forkaster annonser i denne artikkelen om rapportering av Twitter-annonser. Du kan rapportere en annonse som muligens er i strid med disse retningslinjene, ved å bruke skjemaet Rapporter en annonse.

Vi undersøker rapporterte brudd på grunnlag av retningslinjene for Twitter Ads samt Twitters regler og bruksvilkår. Ved behov iverksetter vi nødvendige tiltak.

Hvis du er interessert i å annonsere på Twitter og ønsker mer informasjon, kan du gå til business.twitter.com.


Var denne artikkelen nyttig?

The maximum length for this field is 5000 characters.
Success
Suksess. Takk for tilbakemeldingen på denne artikkelen!
Error
Problem sending form.