Hvordan få dispensasjon fra retningslinjene om politisk innhold som nyhetsutgiver

I henhold til retningslinjene for politisk innhold kan nyhetsutgivere som oppfyller følgende kriterier, kjøre annonser som refererer til politisk innhold, politiske kandidater, politiske partier eller personer som er valgt eller utnevnt til offentlige verv, men annonsene kan ikke ha innhold som forsøker å påvirke beslutninger for eller mot slike temaer.

 • Kontaktinformasjon er tilgjengelig på nettstedet.
 • Informasjon om utgiveren er tilgjengelig på nettstedet.
 • Informasjon om journalistene/redaksjonen er tilgjengelig på nettstedet.
 • Publikasjonen har et tilgjengelig arkiv med søkefunksjon på nettstedet.
 • Innholdet på publikasjonen stammer ikke primært fra brukerne eller innsamling fra andre kilder.
 • Publikasjonen fremmer ikke bare én enkelt sak.
 • Nettstedet for publikasjonen oppfyller ett av disse kriteriene:
  • For å kunne annonsere globalt må nettstedet for publikasjonen ha minst tre millioner unike besøkende i måneden globalt.
  • For å kunne annonsere i et bestemt land må nettstedet for publikasjonen ha minst 100 000 unike besøkende i måneden.

For å kunne omfattes av dispensasjonen må nyhetsutgivere identifisere seg og oppfylle kriteriene ovenfor.

Statusen til en organisasjon som «nyhetsutgiver» bygger utelukkende på kriteriene som er beskrevet i disse retningslinjene, og innebærer ikke at Twitter støtter organisasjonens synspunkter.

Nyhetsutgivere er stadig bundet av retningslinjene for Twitter Ads

Kom i gang

Først må du sende inn en søknad her. Vær oppmerksom på at du må ha en annonsørkonto for å kunne bli fritatt.

Hva kreves for å omfattes av dispensasjonen?

Juridiske enheter som søker om dispensasjon, må oppgi linker til følgende informasjon:

 • Nettsted
 • Kontaktinformasjon
 • Side med informasjon om utgiveren
 • Informasjon om journalistene/redaksjonen
 • Søkbart arkiv

For å fastsette antallet unike brukere i måneden på nettstedet til nyhetsutgivere bruker vi data fra tredjeparter som for eksempel SimilarWeb.com.

 

Alle nyhetsutgivere som søker om dispensasjon, må oppgi ett eller flere @brukernavn de ønsker å bruke til å kjøre annonser for politisk innhold. Nyhetsutgivere kan sende inn @brukernavnene til tilknyttede journalister.

Hvilke ytterligere kvalifiseringskrav stilles til @brukernavnene som oppgis?

I tillegg til alle de generelle retningslinjene for Twitter Ads må @brukernavn knyttet til den sertifiserte annonsekontoen også oppfylle følgende krav:

 • Profilbildet, toppbildet og nettstedet må samsvare med @brukernavnets identitet på nettet.
 • Biografien må inneholde et nettsted med gyldig kontaktinformasjon.
 • Hvis @brukernavnet ikke gjenspeiler den sertifiserte juridiske enheten, må biografien inneholde denne ansvarsfraskrivelsen: "Eieren er [navnet på den sertifiserte juridiske enheten]"

@Brukernavnene til tilknyttede journalister må også oppfylle følgende krav:

 • Navnet til journalisten/utgiveren står oppført i profilen.
 • Biografien gjenspeiler tilknytningen til nyhetsutgiveren og linker til nettstedet for publikasjonen.
 • Det fremgår av biografien at vedkommende er journalist.
 • Journalisten må være oppført på nettstedet til nyhetsutgiveren.

Hva skjer etter at jeg søker om dispensasjon?

Så snart søknaden er gjennomgått, bekrefter vi om @brukernavnene som er oppgitt, oppfyller kriteriene og kvalifiseringskravene ovenfor. Så snart søknaden er godkjent, kan du markedsføre politisk innhold fra det kvalifiserte @brukernavnet uten å være underlagt ytterligere krav. Juridiske enheter som ikke omfattes av dispensasjonen, kan søke om sertifisering her.

Har du andre spørsmål?

Gå til siden med vanlige spørsmål om politisk innhold.