Retningslinjer for annonsering: Retningslinjer for varemerkesikkerhet

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge språk nederst i høyre hjørne av denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende, og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Hva er retningslinjene?

Våre retningslinjer for varemerkesikkerhet baserer seg på Twitters regler og har som formål å fremme en trygg annonseringsopplevelse for alle brukere og varemerker. Disse retningslinjene informerer om sammenhengene vi viser annonser i, og omfatter blant annet følgende:

 • Seksuelt innhold
 • Opphavs- og varemerkerettigheter
 • Hatefullt eller ekstremistisk innhold
 • Banning og støtende språk
 • Begrensede eller ulovlige produkter og tjenester 
 • Sensitivt innhold
 • Spam, misledende eller skadelig innhold
 • Voldelig, støtende eller grovt innhold

I tillegg til retningslinjene for varemerkesikkerhet som bidrar til å informere om annonseplassering på Twitter, har vi også retningslinjer for annonsering som angir hva slags innhold som er tillatt i annonser, samt hva slags oppførsel vi forventer av annonsører. Les mer om retningslinjene for annonsering her.
 

Hvordan påvirker disse retningslinjene innhold som brukes til å generere inntekt via Amplify Pre-Roll?

Retningslinjene i de følgende kategoriene inneholder eksempler på innhold som ikke kan brukes til å generere inntekt via Amplify Pre-Roll-utgiverprogrammet. Disse retningslinjene gjelder for alle aspekter av innhold som genererer inntekt, blant annet Tweet-tekst, videoinnhold, lyd og bildetekster.

Seksuelt innhold
Innhold der hovedfokuset anses for å være uegnet for barn eller som er utfordrende, seksuelt antydende eller inneholder nakenhet, kan ikke brukes til generering av inntekt via Amplify Pre-Roll. Dette omfatter grafiske bilder og aktiviteter som er uegnet for barn, og eksplisitte diskusjoner med innhold som er uegnet for barn.

Opphavs- og varemerkerettigheter
Innhold som kan krenke andre personers immaterielle rettigheter eller som fremmer salg av forfalskede varer, kan ikke brukes til generering av inntekt.

Hatefullt eller ekstremistisk innhold
Innhold som kan anses som oppildnede eller opphissende av natur, kan ikke brukes til generering av inntekt. Innhold som trakasserer, henger ut eller fornærmer et individ eller en gruppe på grunnlag av hudfarge, etnisitet, nasjonalitet, kaste, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet, religion, alder, funksjonshemning, sykdom, genetisk tilstand, status som veteran, status som flyktning eller status som immigrant, kan ikke brukes til generering av inntekt. Retningslinjene ovenfor gjelder også for innhold i en nyhetsverdig sammenheng.

Banning og støtende språk
Banning, inkludert overdreven, sensurert banning og språk som har til hensikt å fornærme andre, kan ikke brukes til generering av inntekt.

Begrensede og ulovlige produkter og tjenester
Innhold med fokus på ulovlige eller begrensede produkter og tjenester, for eksempel bruk av narkotika, tobakk, alkohol, pengespill og våpen, kan ikke brukes til generering av inntekt. Dette kan omfatte diskusjoner i en nyhetsverdig sammenheng samt tilfeldige skildringer av nevnte begrensede og ulovlige produkter.

Sensitivt innhold
Innhold som fokuserer på, skildrer eller diskuterer sensitive hendelser, for eksempel naturkatastrofer, omtalelser av dødsfall (inkludert profilerte dødsfall), politisk opprør, terroristangrep eller andre hendelser som forårsaker massedød, kan ikke brukes til generering av inntekt. Retningslinjene ovenfor gjelder også for innhold i en nyhetsverdig sammenheng, inkludert i sammenheng med tidssensitive hendelser og tragedier i den virkelige verdenen. Videre kan ikke innhold som anses som falskt eller misledende i henhold til Twitters regler, brukes til generering av inntekt. 

Spam, misledende eller skadelig innhold
Alle utgivere som generer inntekt via Amplify-utgiverprogrammet, må overholde Twitters plattformregler og retningslinjer for manipulering og spam.

Voldelig, støtende og grafisk innhold
Innhold som anses som voldelig, grusomt, blodig eller sjokkerende, kan ikke brukes til generering av inntekt. Dette omfatter diskusjoner eller bilder i en nyhetsverdig sammenheng samt tilfeldige skildringer av vold eller dødsfall.

Retningslinjene ovenfor som omhandler voldelig, støtende og grafisk innhold, skal tas i betraktning ved generering av inntekt for alt innhold, blant annet følgende kategorier:

 • Vold i fantasy og fiksjon
 • Ubehagelig eller grov oppførsel, inkludert synlig påvirkning av alkohol eller annet
 • Bilder med utdannings- eller forskningsmessig verdi
 • Voldelige videospill (spill som inneholder partering, grafiske hodeskudd, blodsprut eller oppkutting) kan ikke brukes til generering av inntekt via Amplify Pre-Roll
 • Tips: Vi anbefaler å slå av blodeffekter i spill som tillater dette for generering av inntekt via Amplify Pre-Roll-programmet
 • Dyr, inkludert innhold som viser eller omtaler skading av dyr

Fordi det er knyttet spesifikt til generering av inntekt via Amplify Pre-Roll-utgiverprogrammet, omfatter videoformater og innhold som ikke kan brukes til generering av inntekt, blant annet følgende:

 • Korte, gjentakende videoer som viser det samme segmentet flere ganger.
 • Dette gjelder for GIF-filer, lysbildefremvisninger av bilder, bilder med strobelys og statiske videoer uten bevegelse. 
 • Korte, klippede segmenter som lastes opp, publiseres og brukes eksklusivt til å generere inntekt.
 • Stemme-tweets og lydopptak uten video eller bilder.
   

Hvis du vil ha mer informasjon om Amplify Pre-Roll-utgiverprogrammet, inkludert kriterier for kvalifisering av konto og informasjon om hvordan disse retningslinjene håndheves, kan du klikke her.

Klar for å komme i gang?