Retningslinjer for annonsering: Retningslinjer for varemerkesikkerhet

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge språk nederst i høyre hjørne av denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende, og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Hva er retningslinjene?

Våre retningslinjer for varemerkesikkerhet baserer seg på Xs regler og har som formål å fremme en trygg annonseringsopplevelse for alle brukere og varemerker. Disse retningslinjene informerer om sammenhengene vi viser annonser i, og omfatter blant annet følgende:

 • Seksuelt innhold
 • Opphavs- og varemerkerettigheter
 • Hatefullt eller ekstremistisk innhold
 • Banning og støtende språk
 • Begrensede eller ulovlige produkter og tjenester 
 • Sensitivt innhold
 • Spam, misledende eller skadelig innhold
 • Voldelig, støtende eller grovt innhold

I tillegg til retningslinjene for varemerkesikkerhet som bidrar til å informere om annonseplassering på X, har vi også retningslinjer for annonsering som angir hva slags innhold som er tillatt i annonser, samt hva slags oppførsel vi forventer av annonsører. Les mer om retningslinjene for annonsering her.
 

Hvordan påvirker disse retningslinjene innhold som brukes til å generere inntekt via Amplify Pre-Roll?

Retningslinjene i de følgende kategoriene inneholder eksempler på innhold som ikke kan brukes til å generere inntekt via Amplify Pre-Roll-utgiverprogrammet. Disse retningslinjene gjelder for alle aspekter av innhold som genererer inntekt, blant annet post-tekst, videoinnhold, lyd og bildetekster.

Seksuelt innhold

Innhold der hovedfokuset anses for å være uegnet for barn eller som er utfordrende, seksuelt antydende eller inneholder nakenhet, kan ikke brukes til generering av inntekt via Amplify Pre-Roll.

Dette omfatter (men ikke begrenset til): 

 • Skildringer eller beskrivelser av seksuelle handlinger, kjønnsorganer, sexleketøy og kroppsvæske 
 • Seksuelt tankevekkende innhold
 • Innhold relatert til eskortetjenester og prostitusjon,
 • Sexfokuserte «dating»-nettsider  
 • Delvis eller fullstendig nakenhet 
 • Nettsted og tjenester for voksent innhold som erotikk, pornografi, osv.
 • Klær og tilbehør som er seksuelt eksplisitt
 • Tjenester for seksuell forstørrelse
Opphavs- og varemerkerettigheter

Innhold som kan krenke andre personers immaterielle rettigheter eller som fremmer salg av forfalskede varer, kan ikke brukes til generering av inntekt.

Dette omfatter (men ikke begrenset til): 

 • Uautorisert distribusjon av opphavsrettsbeskyttet innhold
 • Tjenester som forbigår tekniske tiltak for kopibeskyttelse
 • Villedende innhold om tilknytning til merkevare
 • Promotere eller salg av forfalskede varer eller uautorisert tilgang til digitale varer
Hatefullt eller ekstremistisk innhold

Innhold som kan anses som oppildnede eller opphissende av natur, kan ikke brukes til generering av inntekt. 

Innhold som trakasserer, henger ut eller fornærmer et individ eller en gruppe på grunnlag av hudfarge, etnisitet, nasjonalitet, kaste, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet, religion, alder, funksjonshemning, sykdom, genetisk tilstand, status som veteran, status som flyktning eller status som immigrant, kan ikke brukes til generering av inntekt. 

Dette omfatter (men ikke begrenset til): 

 • Språk som har til hensikt å nedverdige, fornedre, true eller ksremme et individ eller gruppe som tilhører en beskyttet klasse
 • Innhold som fremmer, glorifiserer eller på annen måte er tilknyttet organisasjoner, grupper, eller individer som fremmer, hat, kriminalitet eller terrorinnhold

Retningslinjene ovenfor gjelder også for innhold i en nyhetsverdig sammenheng.

Banning og støtende språk

Banning eller språk som har til hensikt å fornærme andre, kan ikke brukes til generering av inntekt.

Dette omfatter (men ikke begrenset til):

 • Alt usensurert bruk av skjellsord
 • Overdreven sensurert banning

Inntektsgenerering fjernes fra innhold som inneholder sensurert skjellsord, uavhengig av hensikten bak bruken.

Begrensede og ulovlige produkter og tjenester

Innhold med fokus på ulovlige eller begrensede produkter og tjenester kan ikke brukes til generering av inntekt.

Dette omfatter (men ikke begrenset til):

 • Narkotika og brukerutstyr
 • Tobakk og relaterte produkter
 • Alkohol
 • Pengespill
 • Salg av våpen og ammunisjon
 • Promotering eller salg av produkter utvinnet fra utryddelsestruede arter

Retningslinjene ovenfor gjelder også for innhold i en nyhetsverdig sammenheng.

Sensitivt innhold

Innhold med fokus på, som skildrer, eller diskuterer sensitive hendelser som ikke er gyldig for inntektsgenerering.

Dette omfatter (men ikke begrenset til):

 • Naturkatastrofe
 • Omtalelse av død (inkludert kjendisdødsfall)
 • Politiske opprør
 • Terrorist eller andre massedødshendelser
 • Promotering eller glorifisering av selvskading, spiseforstyrrelser

Retningslinjene ovenfor gjelder også for innhold i en nyhetsverdig sammenheng, inkludert i sammenheng med tidssensitive hendelser og tragedier i den virkelige verdenen. Videre kan ikke innhold som anses som falskt eller misledende i henhold til Xs regler, brukes til generering av inntekt.

Spam, misledende eller skadelig innhold

Alle utgivere som generer inntekt via Amplify-utgiverprogrammet, må overholde Xs plattformregler og retningslinjer for manipulering og spam.

Voldelig, støtende og grafisk innhold

Innhold som anses som voldelig, grusomt, blodig eller sjokkerende, kan ikke brukes til generering av inntekt. Dette omfatter diskusjoner eller bilder i en nyhetsverdig sammenheng samt tilfeldige skildringer av vold eller dødsfall.

Retningslinjene ovenfor som omhandler voldelig, støtende og grafisk innhold, skal tas i betraktning ved generering av inntekt for alt innhold, blant annet følgende kategorier:

 • Vold i fantasy og fiksjon
 • Ubehagelig eller grov oppførsel, inkludert synlig påvirkning av alkohol eller annet
 • Bilder med utdannings- eller forskningsmessig verdi
 • Voldelige videospill (spill som inneholder partering, grafiske hodeskudd, blodsprut eller oppkutting) kan ikke brukes til generering av inntekt via Amplify Pre-Roll
  • Tips: Vi anbefaler å slå av blodeffekter i spill som tillater dette for generering av inntekt via Amplify Pre-Roll-programmet
 • Dyr, inkludert innhold som viser eller omtaler skading av dyr
 • Bruk av våpen eller ammunisjon

Fordi det er knyttet spesifikt til generering av inntekt via Amplify Pre-Roll-utgiverprogrammet, omfatter videoformater og innhold som ikke kan brukes til generering av inntekt, blant annet følgende:

 • Korte, gjentakende videoer som viser det samme segmentet flere ganger.
  • Dette gjelder for GIF-filer, lysbildefremvisninger av bilder, bilder med strobelys og statiske videoer uten bevegelse. 
 • Korte, klippede segmenter som lastes opp, publiseres og brukes eksklusivt til å generere inntekt.
 • Stemme-posts og lydopptak uten video eller bilder.
   

Hvis du vil ha mer informasjon om Amplify Pre-Roll-utgiverprogrammet, inkludert kriterier for kvalifisering av konto og informasjon om hvordan disse retningslinjene håndheves, kan du klikke her.

Klar for å komme i gang?