Redaksjonelle retningslinjer for annonsering

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk øverst til høyre på denne siden. Oversettelsene er gjort tilgjengelige som et nyttig hjelpemiddel. De skal ikke introdusere endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og skal være hoveddokumentet dersom innholdet i en oversatt versjon og den engelske versjonen ikke samsvarer.

Retningslinjer for Twitter Ads

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter – det vil si tweets, trender og kontoer.

Klikk her for å få mer informasjon om Twitters retningslinjer for betalte annonseringsprodukter.

Klikk her for å få informasjon om andre retningslinjer fra Twitter.

Hvorfor finnes det redaksjonelle retningslinjer for annonsering på Twitter?

Annonsørene kan utfolde seg kreativt på Twitter – men de må holde seg innenfor tegngrensen. Brukerne kan imidlertid oppfatte enkelte skrivestiler som irriterende eller uklare, og at de blir brukt som salgstriks. Vi har utarbeidet redaksjonelle retningslinjer for å sørge for at brukernes opplevelse av annonsene på Twitter er positiv.

Hvilke retningslinjer gjelder?

Her er noen eksempler på Twitters redaksjonelle retningslinjer: 

  • Det er ikke tillatt å bruke animerte bilder (animerte GIF-filer) i profilbildet og toppbildet.
  • Det er ikke tillatt å bruke mange eller unødvendige store bokstaver eller tegnsetting for å tiltrekke oppmerksomhet mot annonseteksten.
  • Ikke ta med tegnsetting, mellomrom eller symboler i hashtaggene. Da blir de delt opp.
  • Teksten i Twitter-annonsene må være lesbar og tydelig. Kontroller at grammatikken og stavemåten er riktig.
  • Ikke ta med innhold eller språk som kan støte eller sjokkere målgruppen (f.eks. banning).
  • Bildene i Twitter-annonser skal være av høy redaksjonell kvalitet. Ikke ta med bilder som er villedende, blir brukt som salgstriks eller som har lav redaksjonell kvalitet.

Har du spørsmål eller tilbakemelding vedrørende noe på denne siden?

Hvis du er annonsør og kontoen eller tweetene dine blir evaluert, og du ønsker å kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet, kan du logge på ads.twitter.com og legge inn en supportforespørsel. Dette gjør du ved å klikke på Hjelp-knappen øverst til høyre i annonseoversikten din.

Les mer om hvordan du blokkerer eller forkaster annonser i Rapportering av Twitter-annonser. Du kan rapportere en annonse som muligens er i strid med disse retningslinjene, ved å bruke skjemaet Rapporter en annonse.

Vi undersøker rapporterte brudd på grunnlag av retningslinjene for Twitter Ads samt Twitters regler og bruksvilkår. Ved behov iverksetter vi nødvendige tiltak.

Hvis du er interessert i å annonsere på Twitter og ønsker mer informasjon, kan du gå til business.twitter.com.