Retningslinjer for Twitter Ads-profiler

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk øverst til høyre på denne siden. Oversettelsene er gjort tilgjengelige som et nyttig hjelpemiddel. De skal ikke introdusere endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og skal være hoveddokumentet dersom innholdet i en oversatt versjon og den engelske versjonen ikke samsvarer.

Oppdatert 13. november 2013

Retningslinjer for Twitter Ads

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter – det vil si tweets, trender og kontoer.

Klikk her for å få mer informasjon om Twitters retningslinjer for betalte annonseringsprodukter.

Klikk her for å få informasjon om andre retningslinjer fra Twitter.

Som annonsør er kontoen din svært synlig på Twitter. Vi har derfor utviklet noen retningslinjer som kontoen din må overholde.

Hvis du gir informasjon om bedriften din og produktene eller tjenestene du promoterer, på en ærlig og åpen måte, sørger du for at brukerne får en positiv opplevelse. Vi har også funnet ut at det er større sannsynlighet for at brukerne engasjerer seg i kontoer som inneholder nøyaktig og oppdatert profilinformasjon.

I denne artikkelen finner du informasjon om spesifikke retningslinjer for profilattributtene brukerne ser når annonsørene bruker annonseringsproduktet vårt Promoterte kontoer. Annonsørene som bruker noen av Twitters annonser, må overholde disse retningslinjene – og alle de andre retningslinjene for Twitter Ads – for å kunne annonsere.

Brukernavn

 Hvis du har et tydelig brukernavn, er det enklere for brukerne å forstå hvilke produkter eller tjenester du promoterer. Brukernavnet ditt for den promoterte kontoen din kan ikke inneholde stygt eller støtende språk.

Hvis du ønsker å endre brukernavnet ditt, kan du se her.
Hvis du trenger å rapportere et brudd på retningslinjene for varemerker som gjelder merkevaren din, kan du se her.

Profilbilde

 Kontoen din må inneholde et profilbilde som er relevant for produktet eller merkevaren du promoterer. Bildet må også oppfylle følgende krav:

 • Det er ikke tillatt å bruke animerte bilder (animerte GIF-filer).
 • Bildet kan ikke inneholde nakenhet eller seksuelt innhold.
 • Bildet kan ikke inneholde produkter som ikke tillates.
 • Bildet kan ikke inneholde stygt eller støtende språk.

Toppbilde

Hvis du laster opp ditt eget toppbilde, må bildet overholde de samme retningslinjene som profilbildet.

 

Navn

I navnefeltet kan du legge inn et mer detaljert navn for bedriften din eller produktet eller tjenesten du promoterer, enn det brukerne kan oppfatte ut fra brukernavnet ditt. Navnet må oppfylle følgende krav:

 • Navnet må samsvare med navnet på bedriften din, eller være relevant for produktet eller tjenesten du promoterer.
 • Navnet må være svært likt navnet på landingssiden for nettstedet ditt.
 • Navnet kan ikke inneholde stygt eller støtende språk.

Posisjon

Brukerne liker å vite hvor du kommer fra, så hvis du oppgir en nøyaktig posisjon, blir kontoen din mer relevant for de lokale brukerne. Posisjonen din må oppfylle følgende krav:

 • Posisjonen må være en gyldig posisjon.
 • Posisjonen må være angitt i et standardformat for posisjoner. Tenk deg for eksempel at du oppretter «By, Fylke». 

Nettsted

Ved å oppgi en kobling til nettstedet ditt har du muligheten til å gi brukerne mer detaljert informasjon om bedriften din og dermed opparbeide deg legitimitet. Nettstedet må oppfylle følgende krav:

 • Nettstedet må være gyldig og kan ikke føre til et nettsted som ikke fungerer.
 • Nettstedet må være relevant for produktet eller merkevaren du promoterer.

Biografi

I biografien din har du muligheten til å fortelle brukerne om deg selv med maks. 160 tegn. Denne informasjonen blir vist øverst i profilen din nedenfor navnet ditt. Biografien må oppfylle følgende krav:

 • Biografien må være relevant for produktet eller merkevaren du promoterer.
 • Biografien kan ikke inneholde stygt eller støtende språk. 

Har du spørsmål eller tilbakemelding vedrørende noe på denne siden?

Hvis du er annonsør og kontoen eller tweetene dine blir evaluert, og du ønsker å kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet, kan du logge på ads.twitter.com og legge inn en supportforespørsel. Dette gjør du ved å klikke på Hjelp?-knappen øverst til høyre i annonseoversikten din.

Les mer om hvordan du blokkerer eller forkaster annonser i Rapportering av Twitter-annonser. Du kan rapportere en annonse som muligens er i strid med disse retningslinjene, ved å bruke skjemaet Rapporter en annonse.

Vi undersøker rapporterte brudd på grunnlag av retningslinjene for Twitter Ads samt Twitters regler og bruksvilkår. Ved behov iverksetter vi nødvendige tiltak.

Hvis du er interessert i å annonsere på Twitter og ønsker mer informasjon, kan du gå til business.twitter.com.