Retningslinjer for Twitter Ads

Retningslinjene for Twitter Ads ble sist oppdatert 30. september 2014.

En oppdatering kan være en endring i denne artikkelen, eller en endring i artiklene det kobles til fra artikkelen. I oppdateringsloggen for retningslinjene for Twitter Ads finner du en liste over viktige oppdateringer som er publisert 15. november 2013 eller senere.

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk øverst til høyre på denne siden. Oversettelsene er gjort tilgjengelige som et nyttig hjelpemiddel. De skal ikke introdusere endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og skal være hoveddokumentet dersom innholdet i en oversatt versjon og den engelske versjonen ikke samsvarer.

Retningslinjer for Twitter Ads

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter – det vil si tweets, trender og kontoer merket med et gult eller lilla merke.

Klikk her for å få mer informasjon om Twitters retningslinjer for betalte annonseringsprodukter.

Klikk her for å få informasjon om andre retningslinjer fra Twitter.

Annonsørene på Twitter står selv ansvarlige for Twitter-annonsene sine. Det betyr at de må følge alle gjeldende lover og regler, annonsene må ha sannferdig innhold, og de må annonsere på en trygg og høflig måte. I denne artikkelen finner du informasjon om retningslinjene våre for annonsering. I henhold til retningslinjene våre må annonsene dine være i overensstemmelse med lovgivningen. Retningslinjene er imidlertid ikke ment å skulle fungere som juridisk rådgivning. Vi har utarbeidet retningslinjene på grunnlag av seks prinsipper:

1. Sørg for brukernes sikkerhet

Annonsørene står selv ansvarlige for at produktene, tjenestene eller budskapene som markedsføres i annonsene sine, er trygge. Dette innbefatter at de står ansvarlige for koblinger i annonsene, samt transaksjoner og salg som markedsføres i Twitter-annonser. Reglene nedenfor gjelder for alle annonsørene, for å bidra til å opprettholde brukernes tillit:

 • Det er ikke tillatt å annonsere for ulovlige varer og tjenester.
 • Det er ikke tillatt å annonsere for produkter og tjenester som kan være utrygge eller villedende.
 • Annonsene kan ikke inneholde villedende påstander, for eksempel at brukerne forespeiles å «bli rik i en fei».
 • Det er ikke tillatt å bruke annonser som ikke er kompatible med måten Twitter eller Twitter Ads fungerer på for tiden. Det er for eksempel ikke tillatt å bruke annonser der brukerne oppmuntres til å dele påloggingsinformasjonen sin eller legge ut nettsøppel.
 • Alle annonsørene må gi informasjon om produktene eller tjenestene de tilbyr, på en ærlig og åpen måte. Ta med utførlig informasjon og relevante ansvarsfraskrivelser om produktene du tilbyr. Sørg for at brukerne har en klar forståelse av produktet eller tjenesten de vurderer å kjøpe, i tillegg til gjeldende krav til fakturering eller deltakelse.

Nedenfor finner du noen av kategoriene som har særskilte retningslinjer for Twitter Ads basert på disse reglene. Du finner mer informasjon om hvordan retningslinjene håndheves, på sidene med retningslinjer det finnes koblinger til i denne artikkelen.

Det er ikke tillatt å markedsføre produkter eller tjenester i kategoriene nedenfor via Twitter:

Markedsføring av produkter eller tjenester i kategoriene nedenfor på Twitter er begrenset:

Merknad: Begrensningene kan gjelde for det bestemte produktet eller den bestemte tjenesten som markedsføres, samt landet kampanjen er målrettet mot.

TIPS: Enkelte bransjer og bransjeforbund har egne selvregulerende regler for annonsering og markedsføring. De annonsørene på Twitter som er medlemmer av disse forbundene, finner informasjon om akseptabel annonseringspraksis i disse reglene, samt i Twitters retningslinjer.

2. Markedsfør sannferdig innhold, og målrett det på en ansvarlig måte

Annonsørene står selv ansvarlige for at innholdet de markedsfører, er ekte. Vær ærlig både når det gjelder innholdet i annonsene dine, og hvordan du målretter annonsene. Ikke velg målrettingskriterier på en måte som gjør at sensitive brukeropplysninger kan bli avslørt. Ikke utsett brukerne for annonsering som ikke er relevant for merkevaren din eller produktet ditt. Twitter-annonsene må overholde retningslinjene og reglene som er oppført nedenfor:

 • Retningslinjer for opphavsrettbelagt materiale og Twitter Ads
 • Retningslinjer for falske varer
 • Retningslinjer for varemerker for Twitter Ads
 • Sensitive kategorier
 • Innsamling av brukerinformasjon
  • Hvis du samler inn brukerinformasjon, må du forklare i personvernreglene dine hvilke opplysninger som blir samlet inn, og hvordan de blir brukt. Personvernreglene må være tilgjengelige på den samme siden som disse opplysningene blir samlet inn.
  • Hvis du bruker Twitters interessegenereringskort, må du ta med en kobling til personvernreglene i selve kortet. Du kan legge til denne koblingen via kortadministratoren.
  • Det er obligatorisk å bruke en sikker behandlingstjener (https://) på sidene der brukerne blir bedt om å oppgi privat eller konfidensiell informasjon. Eksempler på privat og konfidensiell informasjon er kredittkortnumre, bankopplysninger og personnumre.
 • Bruk av andres innhold i annonser
  • Ikke ta med andres innhold i Twitter-annonser uten å ha fått tillatelse fra de aktuelle personene. Du må lage dine egne tweets, eller få tillatelse fra forfatterne av tweetene eller retweetene du bruker.
 • Valg av søkeord for målretting
  • Populære emner inneholder til enhver tid populære samtaler på Twitter. Ikke målrett mot søkeordene for populære emner med mindre tweetene dine er relevante for den aktuelle samtalen.
  • Begrensninger gjelder for målretting mot sensitive nyhetshendelser, for eksempel politiske opprør, katastrofer og dødsfall.

TIPS: Vær beredt på å gjøre endringer i målrettingen din raskt hvis konteksten for et søkeord blir endret på grunn av en uforutsett hendelse. Gjør deg kjent med fremgangsmåten for å legge til, fjerne og utelate søkeord i kampanjene dine. Klikk her for å finne mer informasjon.

3. Ikke distribuer nettsøppel, skadelig kode eller annet forstyrrende innhold

Det er plagsomt for brukerne å få innhold de ikke har bedt om. Sørg for at Twitter-innholdet ditt er engasjerende.

 • Nettsøppel
  • Ikke send nettsøppel til brukerne. I Twitters regler finner du informasjon om hvilke typer atferd som regnes som nettsøppel.
 • Nettfisking og skadelig programvare
  • Ikke videresend brukerne til koblinger for nettfisking, skadelig programvare eller andre skadelige koder, eller nettsteder der brukernes maskiner blir endret uten at brukerne blir varslet eller spurt på forhånd.

TIPS: Hvis du bruker @svar eller direktemeldinger i annonsekampanjen din for å kommunisere med mange brukere, må du følge med på brukernes tilbakemeldinger for å finne ut om de synes denne tilnærmingen er plagsom. Annonsørkontoer som blir blokkert, eller som brukerne rapporterer som nettsøppel, risikerer å bli avstengt. I veiledningen vår om automatisering finner du informasjon om hvilke typer programmatisk automatisering som ikke er tillatt.

4. Sørg for at annonseinnholdet ditt på Twitter overholder strenge redaksjonelle standarder

Annonsørene står selv ansvarlige for at den redaksjonelle kvaliteten på Twitter-annonsene sine er høy. Kontoen din og teksten i Twitter-annonsene dine må overholde følgende redaksjonelle retningslinjer, som er utformet for å oppmuntre annonsørene til å lage tydelige annonser med lesbar tekst:

 

5. Sørg for at kontaktene du etablerer utenfor Twitter, overholder strenge redaksjonelle standarder

Annonsørene står selv ansvarlige for koblingene i annonsene som gir brukerne tilgang til informasjon og innhold utenfor Twitter.com-domenet. Hjelp oss å sørge for at brukerinteraksjonene oppleves som positive ved å utforme effektive URL-er for det promoterte innholdet ditt:

6. Hold deg oppdatert om hvilke prosesser for Twitter-annonser som støtter disse retningslinjene

Twitter har en rekke prosesser du kan følge for å sikre at disse annonseringsretningslinjene blir fulgt. Gjør deg kjent med hvordan måten du bruker Twitter-annonser på kan bli påvirket av prosessene for annonseringsretningslinjene:

TIPS:  I tillegg til at annonsørene må følge retningslinjene for Twitter Ads må de også følge Twitters bruksvilkårTwitters regler og alle retningslinjene i hjelpesenteret som styrer hvordan Twitter-tjenestene kan brukes. Det er viktig at du gjør deg kjent med disse retningslinjene, reglene og vilkårene.  

Har du spørsmål eller tilbakemelding vedrørende noe på denne siden?

Hvis du er annonsør og kontoen eller tweetene dine blir evaluert, og du ønsker å kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet, kan du logge på ads.twitter.com og legge inn en supportforespørsel. Dette gjør du ved å klikke på Hjelp?-knappen øverst til høyre i annonseoversikten din.

Les mer om hvordan du blokkerer eller forkaster annonser i denne artikkelen om rapportering av Twitter-annonser. Du kan rapportere en annonse som muligens er i strid med disse retningslinjene, ved å bruke skjemaet Rapporter en annonse.

Vi undersøker rapporterte brudd på grunnlag av retningslinjene for Twitter Ads samt Twitters regler og bruksvilkår. Ved behov iverksetter vi nødvendige tiltak.

Hvis du er interessert i å annonsere på Twitter og ønsker mer informasjon, kan du gå til business.twitter.com.


Var denne artikkelen nyttig?

The maximum length for this field is 5000 characters.
Success
Suksess. Takk for tilbakemeldingen på denne artikkelen!
Error
Problem sending form.