Godkjenning i Twitter Ads

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og representerer referansen ved eventuelle konflikter mellom innholdet i den oversatte versjonen og den engelske versjonen.

Retningslinjer for Twitter Ads

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter – det vil si Tweets, trender og kontoer.

Du finner mer informasjon om Twitters retningslinjer for betalte annonseringsprodukter ved å klikke her

Hvis du ønsker informasjon om andre retningslinjer fra Twitter, kan du klikke her.

 

Når annonsører på Twitter velger å markedsføre innh‎oldet sitt med Twitter Ads, må kontoen og innholdet deres først godkjennes. Hensikten bak godkjenningsprosessen er å sikre høy kvalitet og god sikkerhet på Twitter Ads-plattformen. Med denne prosessen er det enklere for Twitter å kontrollere at annonsørene overholder retningslinjene for annonsering. Disse retningslinjene er tilgjengelige på twitter.com/adspolicy.

Hva går prosessen for godkjenning av annonser ut på?

Twitter-annonsene kan bli gjennomgått før de vises i kampanjer. Annonsene blir automatisk sendt inn til godkjenning på bakgrunn av kontoens annonseringsstatus, tidligere bruk av Twitter og andre faktorer som endres med tiden. Under gjennomgangen blir det vanligvis tatt hensyn til hvordan annonsøren bruker Twitter, profilen samt innholdet og målrettingen i aktive annonseringskampanjer eller utkast til annonseringskampanjer.

Hva kan skje når annonser blir gjennomgått?

Gjennomgang av promoterte Tweets

Tweets kan merkes for gjennomgang når en annonsør velger at de skal tas med i en kampanje for promoterte Tweets. Tweets som blir gjennomgått, kan ikke kjøre i kampanjene de er tatt med i. Når en Tweet godkjennes for annonsering, gjenopptas visningen umiddelbart, og annonsen kan tas med i nye kampanjer. Hvis en Tweet ikke godkjennes for annonsering, kan den ikke tas med i Twitter Ads-kampanjer.

Merk: Utenfor Twitter Ads blir ingen aspekter ved en Tweet endret i forbindelse med gjennomgangen. Følgerne ser tweeten uavhengig av om den godkjennes for promotering eller ikke. Hvis det viser seg at en annonseringskonto ikke overholder Twitters bruksvilkår, kan den bli suspendert fra tjenesten og fjernet fra Twitter Ads-plattformen.

Gjennomgang av Twitter Ads-kontoer

Twitter-kontoer kan merkes for gjennomgang når de blir registrert for Twitter Ads, og når som helst under annonseringen. Under gjennomgangen av en konto blir aktive annonsekampanjer midlertidig stanset. Det samme gjelder kampanjer som eventuelt opprettes mens kontoen blir gjennomgått. Når en konto blir godkjent for annonsering, blir eventuelle kampanjer som var aktive tidligere, aktivert igjen. Hvis en konto ikke blir godkjent, kan den ikke lenger bruke Twitter Ads-tjenesten, og alle kampanjene blir stanset.

Merk: Utenfor Twitter Ads blir ingen aspekter ved en Tweet endret i forbindelse med gjennomgangen. Hvis det viser seg at en annonseringskonto ikke overholder Twitters bruksvilkår, kan den bli suspendert fra tjenesten og fjernet fra Twitter Ads-plattformen.

Relaterte ressurser

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger vedrørende noe på denne siden?

Hvis du er annonsør, og kontoen eller tweetene dine blir evaluert, kan du kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet. I så fall logger du på ads.twitter.com og legger inn en forespørsel ved å klikke på Hjelp-knappen øverst til høyre på dashboardet for annonser.

I denne artikkelen om rapportering av Twitter-annonser kan du lese mer om hvordan du blokkerer eller forkaster annonser. Ved hjelp av skjemaet for rapportering av annonser kan du rapportere en annonse du tror kan bryte med disse retningslinjene.

Vi undersøker rapporterte brudd og setter i verk nødvendige tiltak på grunnlag av retningslinjene for Twitter AdsTwitters regler og bruksvilkår.

Hvis du er interessert i å annonsere på Twitter og ønsker mer informasjon, kan du gå til business.twitter.com.