Om godkjenning av Twitter-annonser

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk øverst til høyre på denne siden. Oversettelsene er gjort tilgjengelige som et nyttig hjelpemiddel. De skal ikke introdusere endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og skal være hoveddokumentet dersom innholdet i en oversatt versjon og den engelske versjonen ikke samsvarer.

Retningslinjer for Twitter Ads

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter – det vil si tweets, trender og kontoer merket med et gult eller lilla merke.

Klikk her for å få mer informasjon om Twitters retningslinjer for betalte annonseringsprodukter.

Klikk her for å få informasjon om andre retningslinjer fra Twitter.

Når annonsørene på Twitter velger å markedsføre innh‎oldet sitt med Twitter Ads, må kontoen og innholdet deres først godkjennes. Godkjenningsprosessen er utformet for å sørge for kvaliteten og sikkerheten på Twitter Ads-plattformen er god. Med denne prosessen er det enklere for Twitter å kontrollere at annonsørene overholder retningslinjene for annonsering. Disse retningslinjene er tilgjengelige på twitter.com/adspolicy.

Hva går prosessen for godkjenning av annonser ut på?

Twitter-annonsene kan bli gjennomgått før de blir vist i kampanjer. Annonsene blir sendt inn til godkjenning helt automatisk, på bakgrunn av annonseringsstatusen for en konto, kontoens tidligere bruk av Twitter, og andre faktorer som stadig er i endring. Under gjennomgangen blir det vanligvis tatt hensyn til hvordan kontoen bruker Twitter, kontoprofilen og innholdet i og målrettingen for aktive annonseringskampanjer eller utkast til annonseringskampanjer.

Hva kan skje når annonser blir gjennomgått?

Gjennomgang av promotert tweet

Tweets kan få status som klare for gjennomgang når en annonsør velger at de skal tas med i en kampanje for promoterte tweets. Tweets som blir gjennomgått, kan ikke kjøre i kampanjene de er tatt med i. Når en tweet blir godkjent for annonsering, blir den umiddelbart vist igjen, og den kan tas med i nye kampanjer. Hvis en tweet ikke blir godkjent for annonsering, kan den ikke tas med i Twitter Ads-kampanjer.

Merknad: Ingenting vedrørende en tweet utenfor Twitter Ads blir endret under gjennomgangen. Følgerne ser tweeten uansett om den er godkjent for promotering. Hvis det viser seg at en annonseringskonto ikke overholder Twitters bruksvilkår, kan den bli suspendert fra tjenesten og fjernet fra Twitter Ads-plattformen.

Gjennomgang av Twitter Ads-kontoer

Twitter-kontoer kan få status som klare for gjennomgang når de blir registrert for Twitter Ads, og fortløpende under annonseringen. Under gjennomgangen av en konto blir eventuelle annonsekampanjer som var aktive tidligere, midlertidig stanset. Eventuelle kampanjer som opprettes mens kontoen blir gjennomgått, blir også midlertidig stanset. Når en konto blir godkjent for annonsering, blir eventuelle kampanjer som var aktive tidligere, aktivert igjen. Hvis en konto ikke blir godkjent, kan den ikke lenger delta på Twitter Ads, og alle kampanjene blir stanset.

Merknad: Ingenting vedrørende en konto utenfor Twitter Ads blir endret under gjennomgangen. Hvis det viser seg at en annonseringskonto ikke overholder Twitters bruksvilkår, kan den bli suspendert fra tjenesten og fjernet fra Twitter Ads-plattformen.

Relaterte ressurser

Har du spørsmål eller tilbakemelding vedrørende noe på denne siden?

Hvis du er annonsør og kontoen eller tweetene dine blir evaluert, og du ønsker å kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet, kan du logge på ads.twitter.com og legge inn en supportforespørsel. Dette gjør du ved å klikke på Hjelp?-knappen øverst til høyre i annonseoversikten din.

Les mer om hvordan du blokkerer eller forkaster annonser i denne artikkelen om rapportering av Twitter-annonser. Du kan rapportere en annonse som muligens er i strid med disse retningslinjene, ved å bruke skjemaet Rapporter en annonse.

Vi undersøker rapporterte brudd på grunnlag av retningslinjene for Twitter Ads samt Twitters regler og bruksvilkår. Ved behov iverksetter vi nødvendige tiltak.

Hvis du er interessert i å annonsere på Twitter og ønsker mer informasjon, kan du gå til business.twitter.com.


Var denne artikkelen nyttig?

The maximum length for this field is 5000 characters.
Success
Suksess. Takk for tilbakemeldingen på denne artikkelen!
Error
Problem sending form.