Krav til nettadresser i annonsering

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og representerer referansen ved eventuelle konflikter mellom innholdet i den oversatte versjonen og den engelske versjonen.

 
 

Retningslinjer for Twitter Ads

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter – det vil si Tweets, trender og kontoer.

Du finner mer informasjon om Twitters retningslinjer for betalte annonseringsprodukter ved å klikke her

Hvis du ønsker informasjon om andre retningslinjer fra Twitter, kan du klikke her.

Hvorfor har Twitter retningslinjer for nettadresser i annonsering?

I promotert innhold forbyr Twitter på global basis markedsføring av nettadresser (linker) som kan forstyrre brukeropplevelsen eller være villedende. Vi har utarbeidet disse kravene for å sikre en positiv brukeropplevelse for Twitter-annonser. 

Hvilke retningslinjer gjelder?

Eksempler på Twitters retningslinjer for nettadresser:

  • Nettadresser må være gyldige og skal ikke føre til nettsteder som ikke fungerer, eller til feilsider.
  • Nettadresser skal ikke inneholde et overdrevent antall viderekoblinger.
  • Nettadresser skal ikke generere for- eller bakgrunnsvinduer.
  • Nettadresser skal ikke føre videre til sider der brukeren må logge på for å se innholdet på landingssiden.
  • Du kan ikke endre sluttdestinasjonen eller landingssiden for nettadressene dine etter at du har markedsført dem.
  • Nettadressene dine kan ikke kreve separat programvare for at brukeren skal kunne se innholdet.

Hvordan skiller disse retningslinjene seg fra land til land?

Disse retningslinjene gjelder for Twitter Ads i alle land.

Hvilke andre Twitter-ressurser er knyttet til disse retningslinjene?

Retningslinjer for kvalitet

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

Kontroller linkene i kampanjen din regelmessig for å sørge for at de fortsatt fungerer og oppfyller kravene våre. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du markedsfører på Twitter. Dette innebærer blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger vedrørende noe på denne siden?

Hvis du er annonsør, og kontoen eller tweetene dine blir evaluert, kan du kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet. I så fall klikker du her for å sende en forespørsel om brukerstøtte.

I denne artikkelen om rapportering av Twitter-annonser kan du lese mer om hvordan du blokkerer eller forkaster annonser. Ved hjelp av skjemaet for rapportering av annonser kan du rapportere en annonse du tror kan bryte med disse retningslinjene.

Vi undersøker rapporterte brudd og setter i verk nødvendige tiltak på grunnlag av retningslinjene for Twitter AdsTwitters regler og bruksvilkår.

Hvis du er interessert i å annonsere på Twitter og ønsker mer informasjon, kan du gå til business.twitter.com.