Retningslinjer for konverteringssporing og tilpassede målgrupper

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og representerer referansen ved eventuelle konflikter mellom innholdet i den oversatte versjonen og den engelske versjonen.

Retningslinjer for Twitter Ads

Disse retningslinjene gjelder for Twitters produkter for konverteringssporing og tilpassede målgrupper.

Du finner mer informasjon om Twitters retningslinjer for betalte annonseringsprodukter ved å klikke her

Hvis du ønsker informasjon om andre retningslinjer fra Twitter, kan du klikke her.

 

Hvorfor finnes det retningslinjer for disse produktene på Twitter?

Twitter har tilleggsregler for annonsørene som bruker Twitters produkter for konverteringssporing og tilpassede målgrupper.

Med disse reglene ønsker vi å forsikre oss om at folk får med seg at disse produktene benyttes på nettstedene, i applikasjonene eller tjenestene de bruker. Samtidig ønsker vi å bidra til at potensielt sensitiv brukerinformasjon ikke blir samlet inn og brukt, og at annonsene ikke målrettes mot brukere ut fra potensielt sensitiv informasjon.

Hvilke retningslinjer gjelder for disse produktene?

 •  Annonsørene som benytter disse produktene i mobilappene sine, må innen rimelig tid formidle til brukerne sine at de samarbeider med tredjeparter om å samle inn brukeropplysninger gjennom appen for å kunne spore konverteringer og vise annonser målrettet mot brukernes interesser, og innhente nødvendig samtykke til disse aktivitetene fra brukerne. Disse annonsørene må også gi brukerne nødvendig informasjon om hvordan de kan velge bort interessebasert annonsering fra Twitter.
 •  Annonsørene som benytter disse produktene på nettstedene sine, må innen rimelig tid formidle til nettstedets brukere at de samarbeider med tredjeparter om å samle inn brukeropplysninger via nettstedet sitt for å kunne spore konverteringer og vise annonser målrettet mot brukernes interesser, inkludert lagring av og tilgang til informasjonskapsler, og innhente nødvendig samtykke til disse aktivitetene fra brukerne. Disse annonsørene må også gi brukerne nødvendig informasjon om hvordan de velger bort interessebasert annonsering fra Twitter, inkludert via en bortvalgsmekanisme som spesifiseres av Twitter (for øyeblikket tilgjengelig her). 
 • Twitter tillater ikke at tilpassede målgrupper eller konverteringshendelser blir opprettet på bakgrunn av sensitiv informasjon. Eksempler på sensitiv informasjon er

  •  utøvelse eller påstått utøvelse av kriminalitet
  •  helse
  •  genetisk og biometrisk informasjon
  •  negativ økonomisk status eller situasjon
  •  politisk tilhørighet eller overbevisning
  •  hudfarge og etnisk opprinnelse
  •  religiøs eller filosofisk tilhørighet eller overbevisning
  •  seksualliv
  •  medlemskap i fagforeninger
 •  I annonsene sine kan annonsører ikke hevde eller antyde at de har kjennskap til personlig identifiserende informasjon, selv om annonsen er opprettet og målrettet uten at denne typen informasjon er brukt.
 •  Annonsører kan ikke bruke disse produktene på et nettsted, i en applikasjon eller tjeneste som er rettet mot barn under 13 år, eller på andre nettsteder, i andre apper eller tjenester der informasjon om alder samles inn og lagres fra personer under 13 år.
 •  Annonsører kan ikke bruke disse produktene hvis produktet, budskapet eller tjenesten fra annonsøren ikke er tillatt i henhold til retningslinjene for Twitter Ads.

Hvordan skiller disse retningslinjene seg fra land til land?

Annonsører i USA kan opprette tilpassede målgrupper og konverteringshendelser på bakgrunn av medlemskap i fagforening og politisk tilhørighet eller overbevisning såfremt de tilknyttede opplysningene utelukkende stammer fra og utelukkende omfatter amerikanske brukere.

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

Vær ærlig både når det gjelder innholdet i annonsene dine og hvordan du målretter dem. Ikke velg målrettingskriterier på en måte som gjør at sensitive brukeropplysninger kan videreformidles til andre. Ikke utsett brukerne for annonsering som ikke er relevant for merkevaren din eller produktet ditt.

Hvilke andre Twitter-ressurser er knyttet til disse retningslinjene?

Retningslinjer for søkeordmålretting

Personvernkontroller for tilpassede annonser

Tilpassede målgrupper

 

 

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger vedrørende noe på denne siden?

Hvis du er annonsør, og kontoen eller tweetene dine blir evaluert, kan du kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet. I så fall logger du på ads.twitter.com og legger inn en forespørsel ved å klikke på Hjelp-knappen øverst til høyre på dashboardet for annonser.

I denne artikkelen om rapportering av Twitter-annonser kan du lese mer om hvordan du blokkerer eller forkaster annonser. Ved hjelp av skjemaet for rapportering av annonser kan du rapportere en annonse du tror kan bryte med disse retningslinjene.

Vi undersøker rapporterte brudd og setter i verk nødvendige tiltak på grunnlag av retningslinjene for Twitter AdsTwitters regler og bruksvilkår.

Hvis du er interessert i å annonsere på Twitter og ønsker mer informasjon, kan du gå til business.twitter.com.