Oppdateringslogg for retningslinjene for Twitter Ads

Retningslinjene for Twitter Ads er i stadig utvikling for å gjenspeile det som skjer i verden og på Twitter-plattformen. Denne oppdateringsloggen samler alle disse kontinuerlige endringene i retningslinjene for annonser.

Denne loggen gjenspeiler som oftest endringer i retningslinjene som påvirker hva som tillates og ikke tillates annonsert via Twitter Ads. Eksempler på ting som kan bli inkludert, er oppdateringer av retningslinjene som forbyr en bestemt forretningsmodell, eller tilføyelse av landsspesifikke retningslinjer. Strukturelle endringer, for eksempel grammatiske endringer eller endringer i formateringen, blir ikke uten videre inkludert. 

Denne loggen erstatter ikke retningslinjene våre, og annonsører må alltid lese de relevante retningslinjesidene for å lære om eventuelle begrensninger eller få mer informasjon om retningslinjene. I tillegg har oversettelser et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Vil du se alt av informasjon om Twitters retningslinjer for annonser, kan du gå til Twitter.com/adspolicy.

 

2020

Januar

Finansprodukter og -tjenester: Annonsører godkjent av Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tillates å annonsere for P2P-lån (Peer-to-Peer lending) i Indonesia.

Gambling: Annonsører godkjent av kenyanske gamblingmyndigheter tillates å annonsere i Kenya, men med begrensninger.

Gambling: Annonsører godkjent av nigerianske gamblingmyndigheter tillates å annonsere i Nigeria, men med begrensninger.

Mars

Som respons på COVID-19-pandemien har retningslinjene for Twitter Ads blitt oppdatert for å gjenspeile endringene i situasjonen globalt. 

Retningslinjer for innhold i annonser: COVID-19-pandemien ble definert som en sensitiv hendelse. Innhold som omtaler eller fokuserer på COVID-19, kan derfor ikke brukes til å generere inntekter gjennom Amplify-utgiverprogrammet.

Upassende innhold: De eksisterende retningslinjene for upassende innhold ble oppdatert spesifikt i henhold til COVID-19: 

– Annonser for munnbind og alkoholholdig hånddesinfeksjon forbys på global basis. 

– Offentlige kunngjøringer relatert til COVID-19 fra myndigheter og overnasjonale organer tillates.

– Nyhetsbedrifter som for øyeblikket har unntak fra retningslinjene for politisk innhold, tillates å annonsere for innhold relatert til COVID-19.

– Enkelte klarerte organisasjoner som har et eksisterende partnerskap med Twitters retningslinjeteam, tillates å annonsere for innhold relatert til COVID-19. 

Upassende innhold: Villedende syntetisk eller manipulert innhold og appropriasjon av hashtagger relatert til sensitive hendelser forbys.

Statsmedier: Annonser for innhold fra nyhetsmedier kontrollert av statlige myndigheter forbys. 

April

Gambling: Annonser for alt gamblingrelatert innhold forbys i Spania. 

Upassende innhold: De eksisterende retningslinjene for innhold relatert til COVID-19 ble oppdatert:

    – Administrerte annonsører tillates å referere til COVID-19 forutsatt at budskapet fokuserer på selskapets respons eller

      støtte til lokalsamfunn. 

    – Annonsører må også overholde andre begrensninger i retningslinjene for upassende innhold. 

Statsmedier: Retningslinjene ble oppdatert for å forby annonsører som rapporterer på vegne av eller er direkte tilknyttet nyhetsmedier kontrollert av statlige myndigheter.

Juni

Gamblingrelatert innhold: Annonser for gamblingrelatert innhold tillates i Spania, men med begrensninger.

Finansprodukter og -tjenester: Finansforetak som ønsker å målrette mot Tyrkia, må innhente tillatelse fra Twitter før de annonserer.

Juli

Annonser relatert til bolig, lån og arbeid: Annonsører med annonser relatert til bolig, lån og arbeid må innhente tillatelse fra Twitter før de målretter mot USA og Canada.

Antidiskriminerende målretting: Annonsører må ikke diskriminere mot brukere i målrettingen av annonser.

Retningslinjer for kvalitet: De redaksjonelle retningslinjene for nettadressen til brukerbiografier ble gjort klarere. 

August

Upassende innhold: De globale retningslinjene for promotering av ikke-medisinske munnbind ble gjort mindre strenge. Forbudet mot å annonsere for medisinske munnbind opprettholdes. 

September

Retningslinjer for promoterte trender: Retningslinjene for innhold ble oppdatert for å forby kjøp av hashtagger relatert til politiske begivenheter av generell interesse.

Upassende innhold: Retningslinjene ble oppdatert for å forby innhold involvert i koordinert skadelig aktivitet.

2019

I november 2019 ble alle politiske annonser forbudt på Twitter. Alle loggede endringer i retningslinjene for politisk innhold fra før forbudet i november 2019 gjenspeiler endringer gjort i de forrige retningslinjene. 

Februar

Kontokvalifisering: Arabisk ble et støttet språk i selvbetjent annonsering. 

Finansprodukter og -tjenester: Annonser for finansprodukter og -tjenester tillates med begrensninger i Hellas. 

Politisk innhold: Annonser for politisk innhold forbys i Frankrike og tillates med begrensninger i EU, Australia og India.

Mars

Narkotika og brukerutstyr: Annonser for cannabis tillates med begrensninger i Canada. Annonsører må være lisensiert av Health Canada.

Juni

Gambling: Annonsører godkjent av colombianske gamblingmyndigheter tillates å annonsere i Colombia.

Politisk innhold: Annonser for politisk innhold forbys i Canada.

Juli

Retningslinjer for innhold i annonser: Amplify-utgivernes retningslinjer for inntektsgenerering basert på nettsøppel og videoer ble oppdatert. 

Politisk innhold: Annonser relatert til politiske kampanjer i Japan begrenses til bare politiske partier. Andre annonsører forbys å kjøre politiske annonser.

Retningslinjer for kvalitet: De redaksjonelle retningslinjene for nettadressen til brukerbiografier ble oppdatert.

August

Statsmedier: Annonser fra statskontrollerte nyhetsmedier forbys på global basis. 

September

Finansprodukter og -tjenester: Annonser for differansekontrakter (CFD, Contracts for Difference) tillates med begrensninger i land der vi tillater finansprodukter og -tjenester.

Gambling: Tredjeparts promotering av statskontrollert tipping fra kvalifiserte annonsører tillates i Japan.

Politisk innhold: Annonser for politisk innhold forbys i Singapore.

Politisk innhold: Annonser for politisk innhold tillates med begrensninger i Canada.

Oktober

Politisk innhold: Annonser for politisk innhold forbys i Canada. 

Statsmedier: Nyhetsmedier som kontrolleres økonomisk eller redaksjonelt av statlige myndigheter, forbys å annonsere.

November

Saksbasert annonsering: Annonser som utdanner, bevisstgjør og/eller oppfordrer folk til å handle i forbindelse med visse saker, begrenses og krever sertifisering på global basis. 

Narkotika og brukerutstyr: Annonser for ikke-spiselige CBD-produkter tillates med begrensninger i USA.

Utrydningstruede arter: Listen med eksempler på utrydningstruede arter ble oppdatert.

Kvalifiserte land og territorier: Annonsører med selvbetjente annonser tillates å målrette annonser mot Kuwait, men med språklige begrensninger. 

Produkter og tjenester relatert til helse og legemidler: Avsnittet «Medisinske og kosmetiske tjenester» ble endret for å være i tråd med de nye retningslinjene for saksbasert annonsering.

Politisk innhold: Annonser for politisk innhold forbys på plattformen på global basis. Kvalifiserte nyhetsutgivere kan innvilges unntak fra disse retningslinjene. 

Desember

Finansprodukter og -tjenester: Annonser for kontantlån og P2P-tjenester forbys på global basis. 

Kriteriene for søkeordmålretting og konverteringssporing og tilpassede målgrupper ble oppdatert for USA for å være i tråd med begrensningene av politisk innhold. 

Klar til å starte?