Oppdateringslogg for retningslinjene for Twitter Ads

Retningslinjene for Twitter Ads er i stadig utvikling for å gjenspeile det som skjer i verden og på Twitter-plattformen. Denne oppdateringsloggen samler alle disse kontinuerlige endringene i retningslinjene for annonser.

Denne loggen gjenspeiler som oftest endringer i retningslinjene som påvirker hva som tillates og ikke tillates annonsert via Twitter Ads. Eksempler på ting som kan bli inkludert, er oppdateringer av retningslinjene som forbyr en bestemt forretningsmodell, eller tilføyelse av landsspesifikke retningslinjer. Strukturelle endringer, for eksempel grammatiske endringer eller endringer i formateringen, blir ikke uten videre inkludert. 

Denne loggen erstatter ikke retningslinjene våre, og annonsører må alltid lese de relevante retningslinjesidene for å lære om eventuelle begrensninger eller få mer informasjon om retningslinjene. I tillegg har oversettelser et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Vil du se alt av informasjon om Twitters retningslinjer for annonser, kan du gå til Twitter.com/adspolicy.

2022

Januar

Finansprodukter og -tjenester: Retningslinjer for portaler for finanstjenester (Australia): Gjorde retningslinjene for portaler for finanstjenester enklere å forstå.

Retningslinjer for helsevesen: Trend Takeover +: Trend Takeover + tillater nå markedsføring av medisinske produkter og tjenester i USA.

Retningslinjer for helsevesen: Trend Takeover: Trend Takeover tillater nå markedsføring av tjenester for telemedisin i USA.

Februar

Retningslinjer for alkoholrelatert innhold: Annonsering for alkohol er tillatt i Bolivia.

Gambling: Annonser relatert til gambling og aggretorer er tillatt i USA med begrensninger.

Finansprodukter og -tjenester: Markedsføring av kryptovalutabørser, lommeboktjenester, kryptokiosk/minibank og kryptbetalingskort/-kredittkort er tillatt i Storbritannia, Frankrike og Tyskland med begrensninger.

Mars

Statsmedier: Statstilknyttede mediekontoer som utelukkende er viet innhold relatert til underholdning, sport og reiseliv, er forbudt.

April

Retningslinjer for Trend Takeover: Australske alkoholannonsører kan bruke Trend Takeover+, med forbehold om begrensninger, og kun med forhåndsgodkjenning fra Twitter.

Finansielle produkter og tjenester: Krav for annonsering av finansielle produkter og tjenester rettet mot Storbritannia har blitt oppdatert.

Pengespill: Annonser for vedding på enkeltstående sportsarrangementer er tillatt med begrensninger i Canada.

Mai

Pengespill: Annonsering for nettbaserte pengespill, fysiske pengespill, nettbaserte casinospill, lotería nacional, pronósticos deportivos og tilknytninger er tillatt i Mexico, med begrensninger.

Retningslinjer for Trend Takeover: Annonser for pengespill er nå tillatt i Mexico, med begrensninger.

Pengespill: Annonser for pengespillrelatert innhold er tillatt i Brasil, men med begrensninger.

Finansprodukter og -tjenester: Annonser for kryptovalutabørser, kryptolommeboktjenester, kryptokiosker, -minibanker og kryptbetalingskort eller -kredittkort er tillatt i Saudi-Arabia, Kuwait, Tyrkia og Irland, men med begrensninger.

Finansprodukter og -tjenester: Annonser for kryptovalutabørser, kryptolommeboktjenester, kryptokiosker, -minibanker og kryptbetalingskort eller -kredittkort kan ikke lenger målrette Singapore.

Retningslinjer knyttet til upassende innhold: Markedsføring av innhold som fremmer påstander eller tjenester som forsøker å endre en persons seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, er forbudt på global basis.

Juni

Helserelaterte retningslinjer: Annonsering av telemedisin er tillatt med begrensninger i Japan.

Juli

Helserelaterte retningslinjer: Kravene for annonsering av reseptfrie legemidler rettet mot Storbritannia har blitt klarere. Retningslinjene har dessuten blitt oppdatert for å utvide kvalifiseringskravene for legemiddelannonsører som målretter mot Storbritannia, og innføre en arbeidsflyt for sertifisering som gjør det mulig for annonsører av kliniske studier å målrette mot Storbritannia.

Pengespill: Annonser for pengespillrelatert innhold på og utenfor nett er tillatt i Canada, men med begrensninger.

Trend Takeover-retningslinjer: Annonsører for vedding på sport i USA kan bruke Trend Takeover+ og Trend Takeover med begrensninger.

Finansprodukter og -tjenester: Finansprodukter og -tjenester: Annonser for kryptovalutabørser, kryptolommeboktjenester, kryptokiosker, -minibanker og kryptbetalingskort eller -kredittkort er tillatt i Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Polen, Romania, Italia, Nigeria, Sør-Afrika, Sveits, Spania og De forente arabiske emirater med begrensninger.

Pengespill: Annonser fra lisensierte leverandører av pengespilltjenester er tillatt med begrensninger i Tyskland.


2021

Mars

Pengespill: Annonser for nettbasert kasino er tillatt med begrensninger i USA.

Retningslinjer for alkoholrelatert innhold: All annonsering for alkoholholdige produkter er forbudt i Thailand.

April

Finansprodukter og -tjenester: Annonsering for finansprodukter og -tjenester er tillatt i Vietnam.

Pengespill:  &Annonser for fysiske kasinoer er tillatt med begrensninger i USA.

Pengespill: Annonser for hesteveddeløp på nett er tillatt med begrensninger i USA.

Mai

Finansprodukter og -tjenester: Autoriserte kredittkortnettverk har lov å annonsere i Paraguay.

Juni

Hensyn ved kampanjer: Annonsører med et forretningsmessig eller juridisk krav om målretting basert på alder eller kjønn kan ikke bruke plasseringsalternativet Twitter Audience Platform (TAP).

Helserelaterte retningslinjer: Annonsering for offentlig godkjent medisinsk utstyr er tillatt med begrensninger i Japan.

Juli

Helserelaterte retningslinjer: Annonser for telemedisintjenester målrettet mot USA er tillatt hvis annonsøren har fått godkjenning på forhånd.

Pengespill: Lisensierte fysiske kasinoer er tillatt i Australia. Nettspill i kasinostil, veddemål på nettet om lotteriresultater ("syntetiske lotterier"), strakslotteri på nettet og nettskrapelodd er forbudt i Australia.

Upassende innhold: Retningslinjene har blitt oppdatert for å tillate alle klienter å kjøre kampanjer med indirekte eller direkte referanser til COVID-19/coronavirus, med visse begrensninger.

August

Finansprodukter og -tjenester: Annonsering for lisensiert valutahandel, kapitalforvaltning, kredittvurderingstjenester og børshandelstjenester er nå tillatt for Hongkong

Oppdaterte retningslinjer for annonser knyttet til slanking:

Innhold som er forbudt for mindreårige: Annonsører kan ikke målrette annonser for slankeprodukter og -tjenester mot mindreårige, ei heller innhold som omhandler slanking. Vi har også oppdatert definisjonen vår av hva som regnes som helse- og velværetilskudd.

Uakseptabel forretningspraksis: Annonsører kan ikke bruke villedende før-og-etter-bilder eller innhold som med rimelighet kan regnes som å ha til hensikt å få kunden til å føle skam over egen kropp. Annonsører kan heller ikke fremme usunt eller farlig spisemønster eller spiseforstyrrelser.

Helse: Annonsører kan ikke reklamere for farlig kosttilskudd som ligner på reseptbelagte legemidler eller påstår at de får slanking eller muskeløkning til å skje raskere.

September

Pengespill: Annonser for nettbaserte og fysiske & poker-reklamer er tillatt med begrensninger i USA.

Oktober

Finansprodukter og -tjenester: Markedsføring av digitale eierskapsbevis (NFT) og relaterte produkter er tillatt, med begrensninger.

Trend Takeover +: Trend Takeover+ tillater nå markedsføring av alkohol i Brasil (kun for alkoholdige drikker under 13 %)

November

Finansprodukter og -tjenester: Markedsføring av kryptovalutabørser, lommeboktjenester, kryptokiosk/minibank og kryptbetalingskort/-kredittkort er tillatt i enkelte land med begrensninger.

Pengespill: Annonser for fysisk vedding på sport er tillatt med begrensninger i USA

Pengespill: Annonser for fysisk hesteveddeløp er tillatt med begrensninger i USA.

2020

Januar

Finansprodukter og -tjenester: Annonsører godkjent av Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tillates å annonsere for P2P-lån (Peer-to-Peer lending) i Indonesia.

Pengespill: Annonsører godkjent av kenyanske pengespillmyndigheter tillates å annonsere i Kenya, men med begrensninger.

Pengespill: Annonsører godkjent av nigerianske pengespillmyndigheter tillates å annonsere i Nigeria, men med begrensninger.

Mars

Som respons på COVID-19-pandemien har retningslinjene for Twitter Ads blitt oppdatert for å gjenspeile endringene i situasjonen globalt. 

Retningslinjer for innhold i annonser: COVID-19-pandemien ble definert som en sensitiv hendelse. Innhold som omtaler eller fokuserer på COVID-19, kan derfor ikke brukes til å generere inntekter gjennom Amplify-utgiverprogrammet.

Upassende innhold: De eksisterende retningslinjene for upassende innhold ble oppdatert spesifikt i henhold til COVID-19: 

– Annonser for munnbind og alkoholholdig hånddesinfeksjon forbys på global basis. 

– Offentlige kunngjøringer relatert til COVID-19 fra myndigheter og overnasjonale organer tillates.

– Nyhetsbedrifter som for øyeblikket har unntak fra retningslinjene for politisk innhold, tillates å annonsere for innhold relatert til COVID-19.

– Enkelte klarerte organisasjoner som har et eksisterende partnerskap med Twitters retningslinjeteam, tillates å annonsere for innhold relatert til COVID-19. 

Upassende innhold: Villedende syntetisk eller manipulert innhold og appropriasjon av hashtagger relatert til sensitive hendelser forbys.

Statsmedier: Annonser for innhold fra nyhetsmedier kontrollert av statlige myndigheter forbys. 

April

Pengespill: Annonser for alt pengespillrelatert innhold forbys i Spania. 

Upassende innhold: De eksisterende retningslinjene for innhold relatert til COVID-19 ble oppdatert:

    – Administrerte annonsører tillates å nevne COVID-19 forutsatt at budskapet fokuserer på selskapets respons eller

      støtte til lokalsamfunn. 

    – Annonsører må også overholde andre begrensninger i retningslinjene for upassende innhold. 

Statsmedier: Retningslinjene ble oppdatert for å forby annonsører som rapporterer på vegne av eller er direkte tilknyttet nyhetsmedier kontrollert av statlige myndigheter.

Juni

Pengespillrelatert innhold: Annonser for pengespillrelatert innhold tillates i Spania, men med begrensninger.

Finansprodukter og -tjenester: Finansforetak som ønsker å målrette mot Tyrkia, må innhente tillatelse fra Twitter før de annonserer.

Juli

Annonser relatert til bolig, lån og arbeid: Annonsører med annonser relatert til bolig, lån og arbeid må innhente tillatelse fra Twitter før de målretter mot USA og Canada.

Antidiskriminerende målretting: Annonsører kan ikke diskriminere mot kunder i målrettingen av annonser.

Retningslinjer for kvalitet: De redaksjonelle retningslinjene for nettadressen til kundebiografier har blitt gjort klarere. 

August

Upassende innhold: De globale retningslinjene for promotering av ikke-medisinske munnbind ble gjort mindre strenge. Forbudet mot å annonsere for medisinske munnbind opprettholdes. 

September

        Trend Takeover-retningslinjer: Retningslinjene for innhold ble oppdatert for å forby kjøp av hashtagger relatert til politiske begivenheter av generell interesse.

        Trend Takeovers: US Daily Fantasy Sports-annonsører kan bruke dette produktet med begrensninger.

        Trend Takeover +: US Daily Fantasy Sports-annonsører kan bruke dette produktet med begrensninger.

        Upassende innhold: Oppdaterte retningslinjer for å forby innhold relatert til koordinert skadelig aktivitet.

November

Retningslinjer for helsevesen: Annonsering av Telemedicine er tillatt i India, hvis det er forhåndsautorisert av Twitter.

Retningslinjer for helsevesen: Annonsører av medisinsk utstyr er tillatt i Tyskland: 20. november, 2020

Finansprodukter og -tjenester: Annonsører for utenlandske valutavekslingsprodukter og -tjenester må først få autorisasjon fra Kenya Capital Market Authority (CMA) for å kunne målrette annonser mot Kenya.

Finansprodukter og -tjenester: Annonsører av bankprodukter eller -tjenester må først få autorisasjon fra Central Bank of Kenya (CBK) for å kunne målrette annonser mot Kenya.

2019

I november 2019 ble alle politiske annonser forbudt på Twitter. Alle loggede endringer i retningslinjene for politisk innhold fra før forbudet i november 2019 gjenspeiler endringer gjort i de forrige retningslinjene. 

Februar

Kontokvalifisering: Arabisk ble et støttet språk i selvbetjent annonsering. 

Finansprodukter og -tjenester: Annonser for finansprodukter og -tjenester tillates med begrensninger i Hellas. 

Politisk innhold: Annonser for politisk innhold forbys i Frankrike og tillates med begrensninger i EU, Australia og India.

Mars

Narkotika og brukerutstyr: Annonser for cannabis tillates med begrensninger i Canada. Annonsører må være lisensiert av Health Canada.

Juni

Pengespill: Annonsører godkjent av colombianske pengespillmyndigheter tillates å annonsere i Colombia.

Politisk innhold: Annonser for politisk innhold forbys i Canada.

Juli

Retningslinjer for innhold i annonser: Amplify-utgivernes retningslinjer for inntektsgenerering basert på nettsøppel og videoer ble oppdatert. 

Politisk innhold: Annonser relatert til politiske kampanjer i Japan begrenses til bare politiske partier. Andre annonsører forbys å kjøre politiske annonser.

Retningslinjer for kvalitet: De redaksjonelle retningslinjene for nettadressen til kundebiografier har blitt oppdatert.

August

Statsmedier: Annonser fra statskontrollerte nyhetsmedier forbys på global basis. 

September

Finansprodukter og -tjenester: Annonser for differansekontrakter (CFD, Contracts for Difference) tillates med begrensninger i land der vi tillater finansprodukter og -tjenester.

Pengespill: Tredjeparts promotering av statskontrollert tipping fra kvalifiserte annonsører tillates i Japan.

Politisk innhold: Annonser for politisk innhold forbys i Singapore.

Politisk innhold: Annonser for politisk innhold tillates med begrensninger i Canada.

Oktober

Politisk innhold: Annonser for politisk innhold forbys i Canada. 

Statsmedier: Nyhetsmedier som kontrolleres økonomisk eller redaksjonelt av statlige myndigheter, forbys å annonsere.

November

Saksbasert annonsering: Annonser som utdanner, bevisstgjør og/eller oppfordrer folk til å handle i forbindelse med visse saker, begrenses og krever sertifisering på global basis. 

Narkotika og brukerutstyr: Annonser for ikke-spiselige CBD-produkter tillates med begrensninger i USA.

Utrydningstruede arter: Listen med eksempler på utrydningstruede arter ble oppdatert.

Kvalifiserte land og territorier: Annonsører med selvbetjente annonser tillates å målrette annonser mot Kuwait, men med språklige begrensninger. 

Produkter og tjenester relatert til helse og legemidler: Avsnittet «Medisinske og kosmetiske tjenester» ble endret for å være i tråd med de nye retningslinjene for saksbasert annonsering.

Politisk innhold: Annonser for politisk innhold forbys på plattformen på global basis. Kvalifiserte nyhetsutgivere kan innvilges unntak fra disse retningslinjene. 

Desember

Finansprodukter og -tjenester: Annonser for kontantlån og P2P-tjenester forbys på global basis. 

Kriteriene for søkeordmålretting og konverteringssporing og tilpassede målgrupper ble oppdatert for USA for å være i tråd med begrensningene av politisk innhold. 

Klar for å komme i gang?