Retningslinjer for kvalitet

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter.

Hva er retningslinjene?

For å sikre at kunder får en positiv opplevelse på Twitter, må annonser følge følgende redaksjonelle retningslinjer:

Innhold, klarhet og nøyaktighet

 • Annonser skal representere merkevaren eller produktet som markedsføres.
 • Annonser skal ikke villede kunder til å samhandle med innhold ved å inkludere overdrevne, oppsiktsvekkende, villedende eller unøyaktige språkbruk eller oppfordringer til handling.

Nettadresse

 • Kundens nettadresse for biografi
  • Annonsører må legge inn en nettadresse som fungerer, i biografien sin. Nettadressen kan ikke være en lenke til annonsørens Twitter-profil. 
  • Innholdet i nettadressen i biografien må også være i samsvar med alle retningslinjer for annonser.
 • Destinasjonsadresse
  • Destinasjonsadressens primære formål kan ikke være annonsering. Den skal inneholde originalt kvalitetsinnhold og være direkte relevant for det som annonseres i annonseteksten.
  • Destinasjonsadressen må være en lenke til en fungerende side og skal være i samsvar med alle retningslinjene for annonser.
  • Destinasjonsadressen skal ikke inneholde forstyrrende forgrunnsvinduer, automatiske nedlastinger eller funksjoner som ikke fungerer.
 • Du finner mer informasjon på Nettadressekrav for annonsering.    

Tekst

 • Annonsetekst bør bruke riktig grammatikk og stavemåte.
 • Overdreven bruk av store bokstaver, tegnsetting og symboler er ikke tillatt.
 • Unngå tegnsetting, symboler og mellomrom i hashtagger.

Medier

 • Bilder
  • Annonsører må ta med et profilbilde og toppbilde på profilsiden sin.
  • Ikke ta med bilder eller animasjoner som er oppmerksomhetsvekkende, misvisende, overdrevent beskåret, uforståelige eller som på annen måte er av lav redaksjonell kvalitet.
 • Video
  • Video som brukes i Twitter Ads, må oppfylle de tekniske kravene som er spesifisert på siden for kreativt verktøy.
  • Video og lyd i Twitter Ads må være av tydelig kvalitet, og informasjonen og mediene som vises i innholdet, må være klart forståelige og relevante for produktet eller tjenesten som annonseres.
  • Video og lyd i Twitter Ads bør ikke bruke overdrevne effekter for å omgå Twitters retningslinjer for annonser.
  • Videoinnhold bør passe for alle kunder.

Hvilke andre Twitter-ressurser er relatert til disse retningslinjene?

Krav til nettadresser i annonsering

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

Se gjennom retningslinjene våre, og sett deg inn i kravene som stilles til merkevaren og bedriften din. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du promoterer på Twitter. Dette innebærer blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering.

Hvis du er annonsør og kontoen din eller tweetene dine er under gjennomgang, kan du se statusen eller be om en rask gjennomgang ved å logge deg inn på ads.twitter.com og sende en støtteforespørsel ved å benytte Hjelp-knappen øverst til høyre på annonseoversikten.

Klar for å komme i gang?