Hatsk innhold

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og representerer referansen ved eventuelle konflikter mellom innholdet i den oversatte versjonen og den engelske versjonen.

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter.

Hvilke retningslinjer gjelder?

Twitter forbyr markedsføring av hatsk innhold på global basis.

Eksempler på hatsk innhold:

  • Hatske ytringer eller angrep på beskyttede grupper, enkeltpersoner eller organisasjoner basert på, men ikke begrenset til, følgende:

– Opphav

– Etnisitet

– Hudfarge

– Nasjonalitet

– Seksuell legning

– Kjønn

– Kjønnsidentitet

– Religiøs tilhørighet

– Alder

– Funksjonshemning

– Helse eller genetiske forhold

– Veteranstatus

– Flyktningstatus

– Innvandrerstatus

  • Organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner som knyttes til promotering av hatsk, kriminelt eller terrorrelatert innhold
  • Nedlatende, hånende eller trakasserende henvisninger til hendelser eller praksis som har hatt negativ innvirkning på en beskyttet gruppe

Hvilke andre Twitter-ressurser er knyttet til disse retningslinjene?

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

Se gjennom retningslinjene våre, og sett deg inn i kravene som stilles til merkevaren og bedriften din. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du markedsfører på Twitter. Dette innebærer blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering.

Hvis du er annonsør, og kontoen eller tweetene dine blir evaluert, kan du kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet. I så fall logger du på ads.twitter.com og legger inn en forespørsel ved å klikke på Hjelp-knappen øverst til høyre på dashboardet for annonser.