Hatsk innhold

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge språk i nedre høyre hjørne på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter.

Hva er retningslinjene?

Twitter forbyr markedsføring av hatsk innhold på global basis.

Eksempler på hatsk innhold:

  • Hatske ytringer eller angrep på beskyttede grupper, enkeltpersoner eller organisasjoner basert på blant annet følgende:

– Opphav

– Etnisitet

– Hudfarge

– Nasjonalitet

– Seksuell legning

– Kjønn

– Kjønnsidentitet

– Religiøs tilhørighet

– Alder

– Funksjonshemning

– Helse eller genetiske forhold

– Veteranstatus

– Flyktningstatus

– Innvandrerstatus

  • Organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner som knyttes til promotering av hatsk, kriminelt eller terrorrelatert innhold
  • Nedlatende, hånende eller trakasserende henvisninger til hendelser eller praksis som har hatt negativ innvirkning på en beskyttet gruppe

Hvilke andre Twitter-ressurser er relatert til disse retningslinjene?

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

Se gjennom retningslinjene våre, og sett deg inn i kravene som stilles til merkevaren og bedriften din. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du promoterer på Twitter. Dette innebærer blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering.

Hvis du er annonsør og kontoen din eller tweetene dine er under gjennomgang, kan du se statusen eller be om en rask gjennomgang ved å logge inn på ads.twitter.com og sende en støtteforespørsel ved å benytte Hjelp-knappen øverst til høyre på annonseoversikten.

Klar for å komme i gang?