Narkotika og brukerutstyr

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge språk i nedre høyre hjørne på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter.

Hva er retningslinjene?

Twitter tillater ikke promotering av narkotika eller brukerutstyr.

Eksempler på narkotika og brukerutstyr:

 • Ulovlige narkotiske stoffer
 • Rusmidler og narkotiske urter
 • Utstyr knyttet til narkotikamisbruk
 • Utsalgssteder for narkotika
 • Fremstillinger av narkotikamisbruk

Hvordan varierer disse retningslinjene fra land til land?

Dette er et globalt forbud, med unntak av de landsspesifikke unntakene nedenfor: 

Canada

Godkjente cannabisannonsører kan målrette annonser mot Canada underlagt følgende begrensninger:

 • Annonsører må ha autorisasjon fra Health Canada og innhente godkjenning på forhånd fra Twitter
 • Annonsører kan bare markedsføre informasjon og innhold knyttet til valg av merkevare
 • Annonsører kan bare målrette mot jurisdiksjoner der de har autorisasjon for å markedsføre slike produkter eller tjenester på nettet. For eksempel kan ikke annonsører markedsføre slikt innhold på nett i Quebec eller til innbyggere i Quebec
 • Annonsører står ansvarlig for å oppfylle alle gjeldende lover og regler. På generelt grunnlag kan annonsører ikke markedsføre innhold knyttet til cannabis
 • ved å formidle informasjon om pris på cannabis eller distribusjon;
 • på måter som sannsynligvis kan appellere til yngre (personer under 18 år)
 • gjennom anbefalinger eller støtte, verken vist i annonsen eller kommunisert på andre måter
 • gjennom fremstillinger av personer, karakterer eller dyr, verken ekte eller oppdiktede
 • ved å presentere cannabis eller noe ved merkevaren på en måte som forbinder det eller merkevaren med, eller fremkaller en positiv eller negativ følelse om eller et bilde av, en livsstil som en som inkluderer glamour, rekreasjon, spenning, vitalitet, risiko eller dristighet.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i dette alternativet.
USA

Vi tillot godkjente CBD-annonsører å målrette mot USA, underlagt følgende begrensninger:

 • Annonsører må være autorisert av relevante myndigheter og forhåndsgodkjent av Twitter
 • Annonsører kan bare markedsføre lovlige CBD-aktuelle produkter som ikke kan spises
 • Annonsører kan bare målrette mot jurisdiksjoner der de har autorisasjon for å markedsføre slike produkter eller tjenester på nettet
 • Annonsører kan ikke målrette mot Georgia, Idaho, Iowa, Mississippi, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Sør-Dakota og Virginia
 • Annonsører står ansvarlig for å oppfylle alle gjeldende lover og regler
 • Annonsører kan ikke målrette mot brukere som er yngre enn 21 år
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i dette alternativet.

Hvilke andre Twitter-ressurser er relatert til disse retningslinjene?

Innhold forbudt for mindreårige

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

Se gjennom retningslinjene våre, og sett deg inn i kravene som stilles til merkevaren og bedriften din. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du promoterer på Twitter. Dette innebærer blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering.

Hvis du er annonsør og kontoen din eller tweetene dine er under gjennomgang, kan du se statusen eller be om en rask gjennomgang ved å logge deg inn på ads.twitter.com og sende en støtteforespørsel ved å benytte Hjelp-knappen øverst til høyre på annonseoversikten.

Merk: Annonsører i denne vertikalen som kreves for å målrette basert på alder, må velge å ikke bruke plasseringsalternativet Twitter Audience Platform (TAP). Som et resultat av Apples rammeverk for gjennomsiktighet for appsporing, vil Twitter ikke lenger anvende alders- og kjønnsmålretting over TAP til iOS-enheter som har valgt å ikke tillate sporing via gjennomsiktighetsprompt for appsporing.

Klar til å starte?