Narkotika og brukerutstyr

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og representerer referansen ved eventuelle konflikter mellom innholdet i den oversatte versjonen og den engelske versjonen.

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter.

Hvilke retningslinjer gjelder?

Twitter tillater ikke markedsføring av narkotika eller brukerutstyr.

Eksempler på narkotika og brukerutstyr:

 • Ulovlige narkotiske stoffer
 • Rusmidler og narkotiske urter
 • Utstyr knyttet til narkotikamisbruk
 • Utsalgssteder for narkotika
 • Fremstillinger av narkotikamisbruk

Hvordan skiller disse retningslinjene seg fra land til land?

Forbudet gjelder globalt, med unntak av begrenset markedsføring av cannabis i Canada. Du finner mer informasjon nedenfor.

Canada

Godkjente cannabisannonsører kan målrette annonser mot Canada underlagt følgende begrensninger:

 • Annonsører må ha lisens fra Health Canada og innhente godkjenning på forhånd fra Twitter
 • Annonsører kan bare markedsføre informasjon og innhold knyttet til valg av merkevare
 • Annonsører kan bare målrette mot jurisdiksjoner der de har lisens for å markedsføre slike produkter eller tjenester på nettet. Annonsører kan for eksempel ikke markedsføre slikt innhold i Quebec.
 • Annonsører står ansvarlig for å oppfylle alle gjeldende lover og regler. På generelt grunnlag kan annonsører ikke markedsføre innhold knyttet til cannabis
 
 • gjennom informasjon om priser for og distribusjon av cannabis
 • på måter som sannsynligvis kan appellere til yngre (personer under 18 år)
 • gjennom anbefalinger eller støtte, verken vist i annonsen eller kommunisert på andre måter
 • gjennom fremstillinger av personer, karakterer eller dyr, verken ekte eller oppdiktede
 • ved å presentere cannabis eller trekk ved merkevaren på en måte som knytter cannabis eller trekk ved merkevaren til – eller fremkaller positive eller negative følelser overfor – en tilværelse preget av glamour, rekreasjon, spenning, vitalitet, risiko eller dristighet.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i dette alternativet.

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

Se gjennom retningslinjene våre, og sett deg inn i kravene som stilles til merkevaren og bedriften din. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du markedsfører på Twitter. Dette innebærer blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering.

Hvis du er annonsør, og kontoen eller tweetene dine blir evaluert, kan du kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet. I så fall logger du på ads.twitter.com og legger inn en forespørsel ved å klikke på Hjelp-knappen øverst til høyre på dashboardet for annonser.