Vanlige spørsmål om saksbasert annonsering

Retningslinjer 

Kan offentlige etater annonsere på Twitter?

Offentlige etater har lov til å annonsere, og er underlagt de samme retningslinjene om innholdsbegrensninger og alle andre Twitter-retningslinjer. Årsaksbasert innhold som kommer fra offentlige etater, er underlagt begrensninger for nøkkelord og interessemålretting, men er unntatt fra retningslinjene om geografiske målrettingsbegrensninger.

Er referanser til regjeringsprogrammer tillatt under disse retningslinjene?

Ja, referanser til regjeringsprogrammer er tillatt med sertifisering, forutsatt at innholdet ikke er assosiert med noen av de forbudte politiske innholdskategoriene (kandidater, politiske partier, eller valgte eller utnevnte myndighetspersoner, folkeavstemning, valgmulighet, lovgivning, regulering, direktiv, eller rettslig utfall).

Tillater de saksbaserte retningslinjene handlingsoppfordring?  

Oppfordring til å handle for annonser som instruerer, bevisstgjør eller krever at folk iverksetter tiltak i forbindelse med samfunnsengasjement, økonomisk vekst, miljøforvaltning eller sosiale rettigheter er tillatt; det kan imidlertid ikke referere til forbudt politiske annonsører eller politisk innhold

Hva er målrettingsbegrensningene? 

Målretting er begrenset til geografisk målretting, søkeordmålretting og interessemålretting. Ingen andre typer målretting er tillatt, inkludert tilpassede målgrupper. Geografisk målretting kan bare skje på delstatsnivå og over (eller det landsspesifikke motstykket, for eksempel region eller provins). Målretting etter postnummer er ikke tillatt.

Søkeord- og interessemålretting kan ikke omfatte vilkår assosiert med politisk innhold, forbudte annonsører eller politiske tilbøyeligheter eller tilknytninger (f.eks. «konservativ», «liberal», «politisk valg» osv.). Dette er vår innledende tilnærming, og den kan utvikle seg over tid.

Hvordan vil disse retningslinjene påvirke merkevarer?

Ideelle organisasjoner som søker å publisere annonser som instruerer, bevisstgjør eller ber folk om å iverksette tiltak i forbindelse med samfunnsengasjement, økonomisk vekst, miljøforvaltning eller sosiale rettigheter, må overholde følgende begrensninger: 

  • Annonser kan ikke ha som primært mål å føre til politiske, rettslige, lovgivningsmessige eller regulatoriske endringer.
  • annonser må knyttes til organisasjonens offentlig uttalte verdier, prinsipper og / eller tro.

Er annonser for offentlige tjenester tillatt?  

Annonser for offentlig tjenester fra myndigheter eller overnasjonale instanser faller ikke inn under disse retningslinjene. Eventuelle andre annonser for offentlige tjenester faller under disse retningslinjene, og er tillatt med sertifisering så lenge annonsene følger Retningslinjer for Twitter Ads.

Er emner om helse tillatt?  

Ja, emner om helse er tillatt så lenge de overholder alle Retningslinjer for Twitter Ads. Emner om helse kan falle under retningslinjer for saksbasert annonsering hvis annonsen instruerer, bevisstgjør eller krever at folk tar grep i forbindelse med samfunnsengasjement, økonomisk vekst, miljøforvaltning eller sosiale rettigheter. Legg merke til at under Twitters retningslinjer om helse er beslutningspåvirkning om abort ikke tillatt globalt.

Det er mange forskjellige typer annonseenheter på Twitter. Hvilke gjelder disse nye retningslinjene for?

Disse retningslinjene gjelder alle våre promoterte inntektsprodukter på Twitter. 

Håndhevelse

Hvordan vil folk kunne rapportere annonser som kan være i strid med disse retningslinjene?

Folk kan rapportere innhold på Twitter-tidslinjen eller gjennom Skjema for brukerstøtte. Twitter vil automatisk prioritere og gjennomgå rapportert innhold. 

Er destinasjonssiden i annonsen gjennomgått som en del av retningslinjene? 

Ja, hvis den koblede destinasjonssiden refererer til samfunnsengasjement, økonomisk vekst, miljøforvaltning eller sosiale rettigheter, vil annonsen bli ansett som saksbasert annonsering og annonsøren vil måtte overholde sertifiserings- og målrettingsbegrensningene.

Hvor ofte kan en annonsør bryte disse retningslinjene før vedkommende blir permanent suspendert? 

Avgjørelsen vår om å utestenge en annonsør er basert på en rekke faktorer, blant annet hvor mange ganger annonsøren bryter retningslinjene, hvilke retningslinjer de bryter og tidsrammen for når bruddene deres skjer. 

Sertifisering 

Hva er sertifiseringsprosessen for tillatte annonsører?

Twitter trenger forskjellig informasjon basert på hvem annonsøren er. Les mer om sertifiseringsprosessen her

Hvem skal søke om sertifisering?

Alle annonsører som ønsker å markedsføre innhold som faller innenfor retningslinjene for saksbasert annonsering, kan søke her. Annonsører må ha en annonsørkonto for å få tilgang til sertifiseringssøknadsskjemaet.

Hvordan bruker Twitter dataene som er sendt inn for sertifisering?

Opplysningene du oppgir i løpet av sertifiseringsprosessen, brukes bare til dette formålet. Når Twitter har bekreftet gyldigheten, blir innsendte vedlegg slettet innen 6 dager. Hvis du ikke fullfører prosessen og vil at dataene dine skal slettes, eller hvis du vil annullere sertifiseringen din, kan du svare på den automatiske e-posten som Twitter Ads-støtten har sendt til adressen som ble oppgitt under sertifiseringen, med beskjed om dette.

Klar til å starte?