Retningslinjer for saksbasert annonsering

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter.

Hvilke retningslinjer gjelder?

Twitter begrenser promotering av og krever sertifisering av annonsører for annonser som utdanner, bevisstgjør og/eller oppfordrer folk til å handle i forbindelse med saker relatert til samfunnsengasjement, økonomisk vekst, miljøforvaltning eller sosial rettferdighet. Vi har tatt denne avgjørelsen basert på følgende to oppfatninger: 

 • Annonsering skal ikke brukes til å føre politiske, rettslige, lovgivningsmessige eller forskriftsmessige utfall; saksbasert annonsering kan imidlertid forenkle den offentlig samtalen rundt viktige emner.
 • Annonsering som bruker mikro-målretting gir helt nye utfordringer for samfunnssamtalen som ennå ikke er fullstendig forstått.

Hva er begrensningene?

I tillegg til å overholde alle andre retningslinjer for Twitter Ads, inkludert retningslinjene for politisk innhold, må alle annonsører fullføre prosessen for sertifisering av annonsører og overholde følgende begrensninger: 

 • Målretting er begrenset til geografisk målretting, søkeordmålretting og interessemålretting. Ingen andre typer målretting er tillatt, inkludert tilpassede målgrupper.    
  • Geografisk målretting kan bare skje på delstats-, provins- eller regionnivå og over. Målretting etter postnummer er ikke tillatt.
  • Søkeord- og interessemålretting kan ikke omfatte terminologi assosiert med politisk innhold, forbudte annonsører eller politiske tilbøyeligheter eller tilknytninger (f.eks. «konservativ», «liberal», «politisk valg» osv.
 • Annonser kan ikke kjøres på vegne av eller spesifikt referere til personer eller enheter som har forbud mot å annonsere i henhold til retningslinjene for politisk innhold
 • En annonses landingsside må ikke være direkte tilknyttet personer eller enheter som har forbud mot å annonsere i henhold til retningslinjene for politisk innhold

Kommersielle organisasjoner som vil kjøre annonser som utdanner, bevisstgjør og/eller oppfordrer folk til å handle i forbindelse med disse sakene, må også overholde følgende tilleggsrestriksjoner: 

 • Annonser kan ikke ha som primært mål å føre til politiske, rettslige, lovgivningsmessige eller regulatoriske endringer.
 • annonser må knyttes til organisasjonens offentlig uttalte verdier, prinsipper og / eller tro.

Finnes det unntak fra disse retningslinjene?

Regjeringen og overnasjonale byråer og enheter er ikke underlagt geografisk målretting, så lenge de overholder alle andre begrensninger.

Hvilke andre Twitter-ressurser er relatert til disse retningslinjene?

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

Se gjennom retningslinjene våre, og sett deg inn i kravene som stilles til merkevaren og bedriften din. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du promoterer på Twitter. Dette innebærer blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering.

Hvis du er annonsør, og kontoen eller tweetene dine blir evaluert, kan du kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet. I så fall logger du deg på ads.twitter.com og legger inn en supportforespørsel ved å klikke på Hjelp-knappen øverst til høyre på dashboardet for annonser.

Klar til å starte?