Saksbasert annonsering

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter.

Hvilke retningslinjer gjelder?

Twitter begrenser promotering av og krever sertifisering av annonsører for annonser som utdanner, bevisstgjør og/eller ber folk om å iverksette tiltak i forbindelse med samfunnsengasjement, økonomisk vekst, miljøforvaltning eller sosial rettferdighet. Vi har tatt denne avgjørelsen basert på følgende to oppfatninger: 

 • Annonsering skal ikke brukes til å skape politiske, rettslige, lovgivningsmessige eller forskriftsmessige utfall; saksbasert annonsering kan imidlertid være et bidrag til den offentlig samtalen rundt viktige emner.
 • Annonsering som bruker mikro-målretting, gir helt nye utfordringer for samfunnssamtalen som ennå ikke er fullstendig forstått.

Hva er begrensningene?

I tillegg til å overholde alle retningslinjer for Twitter Ads, inkludert våre retningslinjer for politisk innhold, må alle annonsører fullføre annonsørens sertifiseringsprosess og overholde følgende begrensninger: 

 • Målretting er begrenset til geo-, søkeord- og interessemålretting. Ingen andre typer målretting er tillatt, inkludert tilpassede målgrupper.    
  • Geografisk målretting kan bare skje på delstats-, provins- eller regionnivå og over. Målretting etter postnummer er ikke tillatt.
  • Søkeord- og interessemålretting kan ikke omfatte terminologi assosiert med politisk innhold, forbudte annonsører eller politiske sympatier eller tilknytninger (f.eks. "konservativ," "liberal," "politisk valg," osv.
 • Annonser kan ikke kjøres på vegne av eller spesifikt referere til personer eller enheter som er forbudt å annonsere for under våre retningslinjer for politisk innhold
 • En annonses landingsside må ikke være direkte koblet til personer eller enheter som er forbudt å annonsere for i henhold til våre retningslinjer for politisk innhold

Ideelle organisasjoner som søker å kjøre annonser som utdanner, bevisstgjør og/eller ber folk om å iverksette tiltak i forbindelse med disse sakene, må også overholde følgende tilleggsrestriksjoner: 

 • annonser skal ikke ha som primært mål å oppnå politiske, rettslige, lovgivningsmessige eller forskriftsmessige resultater
 • annonser må knyttes til organisasjonens offentlig uttalte verdier, prinsipper og/eller tro.

Finnes det unntak fra disse retningslinjene?

Regjeringen og overnasjonale byråer og enheter er ikke underlagt begrensningene for geografisk målretting, så lenge de overholder alle andre begrensninger.

Hvilke andre Twitter-ressurser er knyttet til disse retningslinjene?

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

Se gjennom retningslinjene våre, og sett deg inn i kravene som stilles til merkevaren og bedriften din. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du promoterer på Twitter. Dette innebærer blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering.

Hvis du er annonsør, og kontoen eller Tweetene dine blir evaluert, kan du kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet. I så fall logger du på ads.twitter.com og legger inn en supportforespørsel ved å klikke på Hjelp-knappen øverst til høyre på dashboardet for annonser.