Overzicht

 • Wat is een advertentiegroep?
  Pijl-omlaagicoon

  Advertentiegroepen maken onderdeel uit van een nieuwe campagnestructuur om het gemakkelijk voor jou te maken om je campagnes te ordenen, optimaliseren en beheren.

  Tot op heden waren advertentiegroepen alleen beschikbaar via de API. In onze UI-ervaring bestond de campagnestructuur van Twitter uit twee niveaus: campagnes en Tweets. Onze nieuwe campagnestructuur bestaat uit drie niveaus: campagnesadvertentiegroepen, en Tweets. Als je al gebruikmaakt van advertentiegroepen via de API, kun je nu de prestaties van advertentiegroepen bekijken in je Twitter Ads-dashboard.

  Campagnes komen overeen met elk van je doelstellingen voor adverteren, zoals het vergroten van merkbekendheid of het bevorderen van webverkeer. Deze zijn ontworpen om je te helpen bij het optimaliseren en meten van resultaten voor elke doelstelling over meerdere advertentiegroepen en Tweets heen.

  Elke campagne kan meerdere advertentiegroepen bevatten, elk met een eigen budget en planning. Je kunt elke advertentiegroep ordenen op basis van elke gewenste combinatie van publieksegment, biedingsniveau of creatief type. Dit helpt je het bedrag onder controle te houden dat wordt besteed aan elke doelgroep, de planning van campagnes te regelen en gemakkelijker hun prestaties te meten. Twitter optimaliseert automatisch de bezorging op basis van de best presterende Tweet in een advertentiegroep.

 • Advertentiegroepen maken en bewerken
  Pijl-omlaagicoon

  Momenteel kunnen advertentiegroepen worden gemaakt en bewerkt via Advertentie-editor. De prestatiegegevens kunnen worden bekeken binnen de UI.

  Ga naar het menu "Tools" in ads.twitter.com en klik op "Advertentie-editor" 

  Nadat je je spreadsheet hebt geëxporteerd, zie je nieuwe kolommen voor het maken van advertentiegroepen:

  • Naam van advertentiegroep
  • Begintijd van advertentiegroep
   • Eindtijd van advertentiegroep
   • Uitvoeringsstatus van advertentiegroep
   • Totaal budget van advertentiegroep
   • Plaatsing van advertentiegroep
 • Nieuwe campagnes maken met advertentiegroepen
  Pijl-omlaagicoon

  Je moet nu "nieuwe C1", "nieuwe C2", "nieuwe C3", etc in chronologische volgorde invoeren voor elke nieuwe campagne in de kolom Campagne-ID. Tip voor professionals: Bij elke nieuwe campagne wordt automatisch een nieuwe advertentiegroep gemaakt, dus is het raadzaam een naam voor de advertentiegroep toe te voegen binnen de campagnerij. 

  Nadat je je nieuwe campagnes hebt gemaakt, voeg je nieuwe rijen in onder elke campagne voor elke extra advertentiegroep die je wilt opstellen. Koppel elk van deze nieuwe advertentiegroepen aan de juiste campagne door afstemming van de campagne-ID "nieuwe C1" "nieuwe C2" etc. (in blauw hieronder). 

  1. Laat de ID's voor de advertentiegroep leeg en maak een nieuwe naam voor een advertentiegroep. Een advertentiegroep die aan een specifieke campagne is gekoppeld wordt door het systeem herkend via de nestingsvolgorde en de afstemming van je campagne-ID.
  2. In het onderstaande voorbeeld heeft @baristabar twee nieuwe advertentiegroepen gemaakt voor elke campagne (één binnen de hoofdcampagnerij in rood en één als extra geneste advertentiegroep in blauw). Tip voor professionals: advertentiegroepen moeten dezelfde campagnedoelstelling hebben als hun bovenliggende campagne.

  Na het invoeren van criteria voor targeting en Tweet-ID's voor je nieuwe campagnes en advertentiegroepen, sla je je gegevens op en importeer je deze. Na het uploaden worden in de Advertentie-editor ID's gemaakt voor je nieuwe campagnes en& advertentiegroepen. 

 • Nieuwe advertentiegroepen toevoegen aan bestaande campagnes
  Pijl-omlaagicoon

  Voeg in de Advertentie-editor en nieuwe rij in onder de campagne waarin je je advertentiegroep wilt nesten. Je moet advertentiegroepen maken onder de hieraan gekoppelde campagne, anders wordt de spreadsheet niet gevalideerd. In het onderstaande voorbeeld heb ik twee nieuwe rijen (5 en 6) toegevoegd om twee advertentiegroepen te maken voor de volgerscampagne in rij 4 erboven.

  • Voeg de campagne-ID en financieringsbron-ID in voor de campagne waaraan je je advertentiegroep wilt koppelen. In het bovenstaande voorbeeld zou je "i5394759" invoeren in de kolom voor de campagne-ID en "i31248553" voor de financieringsbron-ID. De financieringsbron voor advertentiegroepen moet overeenkomen met de financieringsbron van de bovenliggende campagne.
  • Laat de kolom voor de advertentiegroep-ID leeg. Na het uploaden worden in de Advertentie-editor nieuwe advertentiegroep-ID's voor je gemaakt.
  • Controleer of de doelstellingen van je advertentiegroepen overeenkomen met de doelstelling van de bovenliggende campagne.
  • Kolommen die verplicht zijn voor het maken van een nieuwe advertentiegroep:
   • Campagne-ID
   • ID van financieringsbron
   • Campagnedoelstelling
   • Naam van advertentiegroep
   • Begindatum van advertentiegroep
   • Plaatsing van advertentiegroep
   • Levering
   • Biedingsbedrag
   • Biedingstype
   • Optimalisatievoorkeur
   • Type Uitgelicht product
  • Kolommen van advertentiegroepen die optioneel zijn (niet vereist):
   Eindtijd van advertentiegroep
   Uitvoeringsstatus van advertentiegroep
   Totaal budget van advertentiegroep
  • Sla je spreadsheet op en importeer deze. In de UI worden campagnes die advertentiegroepen bevatten aangeduid met deze badge in de campagnetabel:  

  Je kunt de prestaties van een enkele advertentiegroep nader analyseren door op de hyperlink voor de campagne te klikken. Vanuit deze weergave kun je de prestaties op Tweet-niveau voor je advertentiegroep bekijken:

  Je kunt de prestaties voor alle advertentiegroepen in een campagne bekijken door op het nieuwe tabblad Advertentiegroepen in de segmentering aan de linkerkant te klikken. Dit segment kan worden bekeken nadat je in een campagne hebt geklikt die advertentiegroepen bevat.

  Als je een groot aantal advertentiegroepen in meerdere campagnes wilt exporteren, gebruik je de bulkexport op campagneniveau. Zoals je ziet, hebben we segmentering voor advertentiegroepen toegevoegd aan de export:

 • Een advertentiegroep kopiëren van de ene campagne naar de andere:
  Pijl-omlaagicoon

  Advertentiegroepen kunnen niet worden gedeeld door meerdere campagnes, maar je kunt wel een advertentiegroep van de ene campagne naar de andere kopiëren. Laten we in het onderstaande voorbeeld aannemen dat je advertentiegroep met coffee enthusiasts (koffieliefhebbers) goed presteerde tijdens je campagne Online Coffee Sale (online koffieverkoop) en dat je wilt zien hoe dezelfde doelgroep het doet bij je campagne In-store Discount (korting in de winkel).

  1. Kopieer de rij van de advertentiegroep en plak deze direct onder de campagne waaraan je de advertentiegroep wilt toevoegen.
  2. Werk de campagne-ID bij zodat deze is afgestemd op de nieuwe campagne waaraan je je advertentiegroep toevoegt.
  3. Laat de begindatum voor de campagne en de ID van de nieuwe advertentiegroep leeg. Na het uploaden wordt in de Advertentie-editor een nieuwe advertentiegroep-ID gemaakt.
  4. Wijzig de naam van je advertentiegroep in iets nieuws. Het is raadzaam om de campagnenaam in je naamgevingsconventie op te nemen
  5. Werk de begintijd van je advertentiegroep bij
  6. Voer eventueel aanvullende biedings-, budget- of targetingwijzigingen door, sla de spreadsheet op en upload deze.
 • Een campagne met bijbehorende advertentiegroepen kopiëren om een nieuwe campagne te maken
  Pijl-omlaagicoon

  Kopieer de bovenliggende campagne(rij) en alle bijbehorende rijen met advertentiegroepen:

  Volg de stappen voor het maken van een nieuwe campagne met bijbehorende advertentiegroepen zoals hierboven aangegeven. Als je doelstellingen wijzigt voor het campagneniveau, moet je doelstellingen voor alle bijbehorende advertentiegroepen wijzigen:

 • Een advertentiegroep verwijderen
  Pijl-omlaagicoon

  Je kunt een advertentiegroep verwijderen door "del" in te voeren vóór de ID van de advertentiegroep in de kolom met advertentiegroep-ID's. Voorbeeld: Je kunt advertentiegroep i8394029 verwijderen door "del i8394029" in te voeren in de kolom met advertentiegroep-ID's. Na het uploaden wordt deze advertentiegroep verwijderd uit het systeem. Opmerking: je moet een spatie opnemen tussen "del" en de ID van de advertentiegroep.


Was dit artikel nuttig?

De maximum lengte voor dit veld is 5000 tekens.
Success
Dankjewel voor je feedback op dit artikel!
Error
Probleem bij het verzenden van het formulier.

Naar Twitter Ads gaan