Politieke campagnes

Je kunt beschikbare vertalingen van dit artikel weergeven door een taal te selecteren rechtsboven op deze pagina. Vertalingen worden voor het gemak aangeboden en zijn niet bedoeld als wijziging van de inhoud van ons beleid. De Engelse versie prevaleert en deze dient te worden gevolgd indien een vertaling en de Engelse versie strijdig zijn.

Twitter Ads-beleid

Dit beleid is van toepassing op de betaalde advertentieproducten van Twitter, te weten Tweets, trends en accounts die zijn gemarkeerd met een gele of paarse badge.

Klik hier voor meer informatie over de betaalde advertentieproducten van Twitter.

Klik hier voor meer informatie over het overige beleid van Twitter.

Wat is het beleid?

Twitter hanteert beperkingen voor politieke campagnevoering. Deze beperkingen zijn gebaseerd op de specifieke advertenties die worden uitgelicht, en op het land waarop een campagne is gericht. Zie de landspecifieke informatie hieronder voor meer informatie over het beleid voor je advertentie en het land of de landen waarop je advertentie is gericht.

Alle politieke adverteerders moeten voldoen aan de toepasselijke wetten met betrekking tot de vereisten voor bekendmaking en inhoud, bevoegdheidscriteria en uitsluitingsdatums voor de landen waar ze adverteren. 

Twitter voorziet in een paarse badge voor politieke campagneadvertenties die worden betaald door kandidaten en politieke partijen. De paarse badge is alleen beschikbaar voor in aanmerking komende politieke adverteerders en moet worden goedgekeurd. Politieke adverteerders komen ook in aanmerking voor het toevoegen van een formele vrijwaring aan hun uitgelichte tweet. Neem contact op met Twitter als je geïnteresseerd bent in deze optie.

Hier zijn voorbeelden van goedgekeurde politieke campagneadvertenties met een paarse badge:

Wat valt onder dit beleid?

Dit beleid is van toepassing op, maar niet beperkt tot:

 • Kandidaten voor een politieke functie
 • Politieke partijen
 • In de Verenigde Staten, personen die een onafhankelijke bijdrage leveren
 • Andere personen of rechtspersonen die proberen invloed uit te oefenen op de uitkomst van een verkiezing

Wat valt niet onder dit beleid?

Dit beleid is in het algemeen niet van toepassing op:

 • Nieuws en informatie over politiek van adverteerders die niet worden beschouwd als politieke kandidaten of partijen, en die niet proberen invloed uit te oefenen op de uitkomst van een verkiezing
 • Advertenties van politieke instellingen waarin niet wordt geprobeerd invloed uit te oefenen op de stemgerechtigden in een verkiezing, zoals:
  • Overheidsinstellingen of -instanties waarvan de leden worden gekozen 
  • Wetgevende en beleidsbepalende overheidsorganisaties

  Hoe verschilt dit beleid van land tot land?

  Politieke campagneadvertenties zijn toegestaan met uitzondering van de volgende landen:

  • Brazilië
  • Marokko
  • Pakistan
  • Zuid-Korea

  Politieke campagneadvertenties zijn toegestaan met beperkingen in de volgende landen:

  Afrika en het Midden-Oosten     

  Azië/Oceanië

  Europa     

  Latijns-Amerika

  Noord-Amerika

  Egypte Australië Kroatië Argentinië VS
  Koeweit India Turkije Chili
  Saoedi-Arabië Indonesië Colombia
  Verenigde Arabische Emiraten Japan Dominicaanse Republiek     
  Maleisië Ecuador
  Nieuw-Zeeland      Mexico
  Filipijnen Venezuela
  Rusland
  Singapore

  Thailand

   

  Hieronder worden de aanvullende beperkingen vermeld voor de hierboven genoemde landen:

  Argentinië

  • Politieke campagneadvertenties mogen niet meer worden geplaatst op de twee dagen voor en op de dag van de verkiezing. Meer informatie en specifieke datums is te vinden op www.electoral.gov.ar.

  Australië

  • Politieke campagneadvertenties zijn toegestaan, mits aan het eind van elke advertentie de naam en het adres (volledige straatnaam en huisnummer en plaatsnaam) van de persoon die opdracht heeft gegeven voor de advertentie wordt vermeld.

  Kroatië

  • Politieke advertenties zijn alleen toegestaan tijdens de verkiezingsperiode.

   Chili

   • Bij alle verkiezingen, behalve de tweede ronde van een presidentsverkiezing, zijn politieke campagneadvertenties uitsluitend toegestaan van de 30e tot en met de 3e dag voor de verkiezing.
    • In het geval van een tweede ronde van een presidentsverkiezing, zijn politieke campagneadvertenties uitsluitend toegestaan van de 14e tot en met de 3e dag voor de verkiezing.

   Colombia

   • Politieke campagneadvertenties zijn uitsluitend toegestaan van de 60e dag voor de verkiezing tot en met de dag van de verkiezing.
   • In politieke campagneadvertenties mogen uitsluitend symbolen en logo´s worden opgenomen die daarvoor zijn geregistreerd bij de Consejo Nacional Electoral.

   Dominicaanse Republiek

   • Politieke campagneadvertenties mogen niet meer worden geplaatst op de dag voor en op de dag van de verkiezing.

   Ecuador

   • Politieke campagneadvertenties zijn uitsluitend toegestaan gedurende de periode die is bekendgemaakt door de Consejo Nacional Electoral.
   • Politieke campagneadvertenties mogen niet meer worden geplaatst op de 2 dagen voor en op de dag van de verkiezing.

   Egypte

   • Buitenlandse personen en entiteiten mogen geen politieke campagneadvertenties plaatsen.

   India

   • Politieke campagneadvertenties zijn toegestaan, maar mogen niet meer worden geplaatst op de 2 dagen voor en op de dag van de verkiezing.

   Indonesië

   • Adverteerders moeten zich in Indonesië houden aan de ethische advertentierichtlijnen (EPI) en toepasselijke voorschriften. Advertenties kunnen bijvoorbeeld als onaanvaardbaar worden beschouwd als ze:
    • twijfel en of onzekerheid scheppen rond de identiteit van de adverteerder
    • bestaan uit of verwant zijn aan enige vorm van commerciële activiteit of fondsenwerving
    • eenzijdige verklaringen of meningen bevatten met formuleringen als "wij geloven" of "wij zijn van mening"

   Japan

   • Alle adverteerders die politieke campagneadvertenties voeren, moeten voldoen aan de voorschriften van de wet voor verkiezingen voor openbare functies en, indien van toepassing, interne richtlijnen van politieke partijen.
   • Politieke partijen mogen politieke campagneadvertenties plaatsen tijdens of als onderdeel van verkiezingscampagnes, onder voorbehoud van de bovenstaande beperkingen. Alle andere politieke campagneadvertenties tijdens of als onderdeel van verkiezingscampagnes die zijn gericht op Japan zijn verboden.
   • Buiten verkiezingscampagneperioden zijn politieke advertenties toegestaan, onder voorbehoud van de bovenstaande beperkingen.

   Koeweit

   • Alleen kandidaten mogen politieke campagneadvertenties promoten.

   Maleisië

   • Alleen kandidaten die deelnemen aan een verkiezing mogen in het kader van deze verkiezing politieke campagneadvertenties plaatsen, en de advertentie moet zijn goedgekeurd door de verkiezingscommissie.
   • Politieke campagneadvertenties mogen niet worden geplaatst tijdens de campagneperiode, zoals bepaald in de Election Offences Act 1954.
   • Politieke campagneadvertenties mogen geen afbeelding van het stembiljet bevatten.
   • Politieke campagneadvertenties zijn verboden in het federale gebied Putrajaya.

    Mexico

    • Politieke campagneadvertenties mogen niet meer worden geplaatst op de 3 dagen voor en op de dag van de verkiezing. De volgende derde partijen mogen geen politieke campagneadvertenties promoten:
     • Mexicaanse overheidsautoriteiten of entiteiten
     • Buitenlandse politieke partijen, buitenlandse entiteiten, buitenlandse personen en personen die buiten Mexico wonen en werken
     • Internationale organisaties
     • Personen of entiteiten met religieuze affiliatie (ministers, kerken, religieuze associaties)
     • Mexicaanse handelsorganisaties (non-profit en civiele entiteiten zijn toegestaan)

    Nieuw-Zeeland

    • Alleen kandidaten en partijsecretarissen mogen politieke campagneadvertenties promoten.
    • Alleen de kandidaat zelf mag advertenties promoten waarin stemgerechtigden worden aangemoedigd om voor de kandidaat te stemmen. Alleen partijsecretarissen mogen advertenties promoten waarin stemgerechtigden worden aangemoedigd om voor de partij te stemmen.
    • Alle politieke campagneadvertenties moeten een verklaring van de promoter bevatten, waarin de naam en het adres van de persoon of entiteit die de advertentie promoot worden vermeld.
    • Politieke campagneadvertenties mogen niet meer worden geplaatst op de dag van de verkiezing.

    Filipijnen

    • Alleen kandidaten, politieke partijen en entiteiten die door kandidaten of politieke partijen zijn geautoriseerd, mogen politieke campagneadvertenties promoten. (Buitenlandse personen en entiteiten zijn categorisch uitgesloten.)
    • Buitenlandse personen en entiteiten mogen geen politieke campagneadvertenties plaatsen.
    • Politieke campagneadvertenties zijn uitsluitend toegestaan gedurende de verkiezingsperiode die is vastgesteld door de toepasselijke wet en mogen niet verschijnen op dagen die door de Verkiezingscommissie zijn vastgesteld.
    • In politieke campagneadvertenties moeten de naam en het adres van de adverteerder (en betaler indien van toepassing) worden weergegeven in overeenstemming met de toepasselijke wet.

    Rusland

    • Advertenties die Rusland als doelgroep hebben, moeten in het Russisch worden opgesteld.

    Saoedi-Arabië

    • Alleen kandidaten mogen politieke campagneadvertenties promoten.

     Singapore

     • Politieke campagneadvertenties mogen niet meer worden geplaatst op de dag voor en op de dag van de verkiezing.
     • In politieke campagneadvertenties van kandidaten en partijen mag niet aan fondsenwerving worden gedaan.
     • Buitenlandse personen en entiteiten mogen geen politieke campagneadvertenties plaatsen.

     Thailand

     • Politieke campagneadvertenties mogen niet meer worden geplaatst op de dag voor en op de dag van de verkiezing.

       Turkije

       • Politieke campagneadvertenties mogen niet meer worden geplaatst op de dag voor en op de dag van de verkiezing.
       • In advertenties tijdens of voor politieke campagnes mag de Turkse vlag niet worden gebruikt.
       • In advertenties mogen tijdens verkiezingen geen geschenken of promotionele goederen aan stemgerechtigden worden aangeboden.

        Verenigde Arabische Emiraten

       • Alleen kandidaten mogen politieke campagneadvertenties promoten.
       • Politieke campagneadvertenties mogen niet meer worden geplaatst op de 2 dagen voor en op de dag van de verkiezing.
       • In politieke campagneadvertenties mogen geen officiële symbolen of emblemen van de Verenigde Arabische Emiraten worden gebruikt.

       VS

       • Politieke entiteiten (bijvoorbeeld entiteiten die ene onafhankelijke bijdrage leveren) die onder toezicht staan van de Federal Election Commission (FEC) moeten gebruikmaken van de paarse badge.
       • Het is verplicht bekend te maken welke organisatie voor de advertentiecampagne betaalt. Gebruikers die Twitter openen op een mobiel apparaat of via de officiële Twitter-app, kunnen de muis niet boven politieke advertenties houden. Het Twitter-profiel van het advertentieaccount bevat echter een link naar een website met meer informatie over de organisatie.

       Venezuela

       • Politieke campagneadvertenties zijn uitsluitend toegestaan gedurende de verkiezingsperiode die is vastgesteld voor de Consejo Nacional Electoral.
       • Alleen politieke partijen, kandidaten en entiteiten die door kandidaten zijn geautoriseerd, mogen politieke campagneadvertenties promoten. (Buitenlandse personen en entiteiten zijn categorisch uitgesloten.)
       • In advertenties moet worden vermeld wie voor de advertentie heeft betaald en moet een fiscaal informatieregisternummer (RIF-nummer) zijn opgenomen.
       • Adverteerders moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Advertenties kunnen bijvoorbeeld als onaanvaardbaar worden beschouwd als ze:
        • gebruikmaken van de nationale of regionale symbolen van Venezuela, een afbeelding van de grondleggers van Venezuela, of de kleuren van de nationale of regionale vlaggen
        • aanzetten tot oorlog, discriminatie of intolerantie
        • de eer, de privacy, de intimiteit, het zelfbeeld, de vertrouwelijkheid of de reputatie van een persoon schenden
        • het stemrecht ontmoedigen

       Wat moeten adverteerders weten over dit beleid?

       Neem onze richtlijnen door en zorg dat je de vereisten voor je merk en bedrijf begrijpt. Je bent verantwoordelijk voor alle uitgelichte inhoud op Twitter. Dit houdt ook in dat je toepasselijke wet- en regelgeving naleeft met betrekking tot advertenties. 

       Welke andere Twitter-informatiebronnen hangen samen met dit beleid?

       Heb je vragen of feedback over inhoud op deze pagina?

       Als je een adverteerder bent van wie het account of de Tweets worden geëvalueerd en je de status wilt controleren of een versnelde evaluatie wilt aanvragen, log je in bij ads.twitter.com en open je een ondersteuningsticket met de knop Help? rechtsboven op het Ads-dashboard.

       Lees meer over het blokkeren of verwijderen van advertenties in dit artikel over Twitter Ads melden. Als je een advertentie wilt melden die mogelijk in overtreding is van dit beleid, gebruik je het formulier Een advertentie melden.

       Gemelde schendingen worden onderzocht en er worden passende maatregelen genomen aan de hand van het  Twitter Ads-beleid, de Twitter-regels en onze Algemene voorwaarden.

       Als je geïnteresseerd bent in adverteren op Twitter en meer wilt weten, ga je naar business.twitter.com.


       Was dit artikel nuttig?

       De maximum lengte voor dit veld is 5000 tekens.
       Success
       Dankjewel voor je feedback op dit artikel!
       Error
       Probleem bij het verzenden van het formulier.