Beleid betreffende handelsmerken voor Twitter Ads

Je kunt beschikbare vertalingen van dit artikel weergeven door een taal te selecteren rechtsboven op deze pagina. Vertalingen worden voor het gemak aangeboden en zijn niet bedoeld als wijziging van de inhoud van ons beleid. De Engelse versie prevaleert en deze dient te worden gevolgd indien een vertaling en de Engelse versie strijdig zijn.

Twitter Ads-beleid

Dit beleid is van toepassing op de betaalde advertentieproducten van Twitter, te weten Tweets, trends en accounts die zijn gemarkeerd met een gele of paarse badge.

Klik hier voor meer informatie over de betaalde advertentieproducten van Twitter.

Klik hier voor meer informatie over het overige beleid van Twitter.

Bijgewerkt op 13 november 2013

Dit artikel bevat een raamwerk voor het beleid betreffende handelsmerken voor Twitter Ads. Hierin wordt uitgelegd hoe handelsmerken van toepassing zijn op advertentietools en -functionaliteiten, welke klachten Twitter in behandeling neemt en welke stappen Twitter neemt in geval van overtredingen. Twitter respecteert de rechten met betrekking tot handelsmerken van anderen, en stelt adverteerders aansprakelijk voor de inhoud die ze promoten bij gebruikers.

Opmerking: alle gebruikers, met inbegrip van adverteerders, zijn onderworpen aan het algemene Beleid betreffende handelsmerken van Twitter. Dit artikel is gericht op tools en functionaliteiten die specifiek bestemd zijn voor adverteerders. Meer informatie over het beleid van Twitter voor adverteerders vind je hier.

Beleid betreffende handelsmerken voor uitgelichte producten

Adverteerders op Twitter worden geacht eerlijke, authentieke en relevante inhoud aan te prijzen. Adverteerders mogen gebruikers niet misleiden of in de war brengen door hun merk of product op valse of misleidende wijze te presenteren. Het gebruiken van door handelsmerken beschermd materiaal in Twitter Ads-kopij op een misleidende of verwarrende manier, is bovendien een schending van het beleid. Het Trust & Safety-team van Twitter ziet toe op de naleving van dit beleid door te reageren op legitieme geautoriseerde klachten van de eigenaars van een handelsmerk. In deze gevallen is het oordeel van Twitter doorslaggevend, binnen de grenzen van het toepasselijk recht.

Wat wordt door dit beleid verboden?

  • Het op een misleidende wijze vermelden van andere merken in je uitgelichte tweets: het uitlichten van tweets met tekst die gebruikers misleidt over de merkrelatie met de adverteerder, kan worden beschouwd als een overtreding van het beleid betreffende handelsmerken.
  • Het op een misleidende wijze vermelden van andere merken in je inhoud buiten Twitter: het delen van links, afbeeldingen of andere ingesloten media waardoor gebruikers in de war raken met betrekking tot de merkrelatie met de adverteerder kan worden beschouwd als een overtreding van het beleid betreffende handelsmerken. Dit geldt voor de inhoud van uitgelichte tweets en ook voor accountgegevens, zoals achtergrond, profielfoto, profielheader, bio en website.
  • Het op een misleidende wijze vermelden van andere merken in je uitgelichte trends: het kiezen van namen voor uitgelichte trends waarin door handelsmerken beschermde merknamen zijn opgenomen op een wijze die gebruikers misleidt over de merkrelatie met de adverteerder kan worden beschouwd als een overtreding van het beleid betreffende handelsmerken.

Wat is geen schending van dit beleid?

  • Trefwoorden selecteren voor zoekbewerkingen en interessetargeting die merknamen zijn: Twitter blokkeert of onderzoekt niet de keuze van trefwoorden of interesses die de merknaam van anderen zijn. Adverteerders kunnen relevante trefwoorden en interesses selecteren om gebruikers te bereiken die mogelijk geïnteresseerd zijn in het product of de dienst die de adverteerder biedt. We proberen al onze gebruikers zoveel mogelijk een relevante advertentiebeleving te bieden en gebruikers in staat te stellen tweets weg te klikken van adverteerders die ze niet willen zien.

Hoe meld ik een schending van dit beleid?

Je hebt geen Twitter-account nodig om een handelsmerkmelding te verzenden. Houders van een gedeponeerd handelsmerk kunnen mogelijke schendingen aan het Twitter-beleidsteam doorgeven door middel van onze ondersteuningsformulieren.

Verzend je vragen met betrekking tot handelsmerken vanaf je bedrijfs-e-mailadres en volg de aanwijzingen op het formulier op. Beschrijf ook duidelijk waarom de uitgelichte inhoud verwarring zou kunnen veroorzaken met betrekking tot het handelsmerk.

Belangrijke punten met betrekking tot het onderzoeksproces van Twitter

  • Twitter kan alleen meldingen van handelsmerkschendingen onderzoeken van de eigenaars van handelsmerken en hun bevoegde vertegenwoordigers.  
  • Handelsmerken zijn beperkt tot een bepaald gebied en hebben slechts betrekking op specifieke goederen of diensten. Het is mogelijk dat verschillende houders van handelsmerken eigenaar zijn van een handelsmerk voor dezelfde aanduiding in verschillende landen of binnen verschillende bedrijfstakken. Tijdens het onderzoeken van een klacht vraagt Twitter de houder van het handelsmerk informatie te verstrekken over de locatie waar het handelsmerk is geregistreerd en over de goederen of diensten waarop het handelsmerk betrekking heeft. Daarnaast zijn de stappen die Twitter neemt (indien van toepassing) mogelijk uitsluitend gericht op het betrokken rechtsgebied.
  • Als we een geldige melding ontvangen, kunnen we de adverteerder de gelegenheid geven iets te doen aan de potentiële verwarring. We kunnen ook een specifieke tweet uit de promotie halen of een account van ons advertentieplatform verwijderen.  
  • Accounts die het beleid betreffende handelsmerken voor Twitter Ads schenden, zijn mogelijk ook in overtreding van ons algemene beleid betreffende handelsmerken, hetgeen in sommige gevallen kan leiden tot opschorting van het account. We evalueren klachten op grond van het meest toepasselijke beleid. In dergelijke gevallen is het oordeel van Twitter doorslaggevend, binnen de grenzen van het toepasselijk recht.  

We nemen zaken met betrekking tot transparantie en de veiligheid van gebruikers buitengewoon serieus. We onderzoeken meldingen van overtredingen van Twitter-beleid en nemen passende maatregelen. We stellen je direct op de hoogte van eventuele wijzigingen die we aanbrengen in je campagnes of advertentieaccount.

Heb je vragen of feedback over inhoud op deze pagina?

Als je een adverteerder bent van wie het account of de Tweets worden geëvalueerd en je de status wilt controleren of een versnelde evaluatie wilt aanvragen, log je in bij ads.twitter.com en open je een ondersteuningsticket met de knop Help? rechtsboven op het Ads-dashboard.

Lees meer over het blokkeren of verwijderen van advertenties in dit artikel over Twitter Ads melden. Als je een advertentie wilt melden die mogelijk in overtreding is met dit beleid, gebruik je het formulier Een advertentie melden.

Gemelde schendingen worden onderzocht en er worden passende maatregelen genomen aan de hand van het Twitter Ads-beleid, de Twitter-regels en onze Algemene voorwaarden.

Als je geïnteresseerd bent in adverteren op Twitter en meer wilt weten, ga je naar business.twitter.com.


Was dit artikel nuttig?

De maximum lengte voor dit veld is 5000 tekens.
Success
Dankjewel voor je feedback op dit artikel!
Error
Probleem bij het verzenden van het formulier.