Ofte stillede spørgsmål om politikken for politiske kampagner

 

Svarene nedenfor gælder for Australien, valg til Europa-Parlamentet, Indien og USA.

Politik

Hvem gælder denne politik for?

Politikken varierer fra marked til marked, men gælder overordnet for annoncer, der taler for eller imod en kandidat eller et politisk parti, eller som offentliggøres af kandidater og/eller enheder, der er registreret hos deres respektive valgkommission.

Gælder politikken for enkeltpersoner, der aktuelt bestrider et embede?

Politikken gælder kun for personer, der aktuelt bestrider et embede, såfremt de pågældende også enten stiller op til et parlamentsvalg eller taler for eller imod en kandidat eller et politisk parti. Du kan læse mere i landespecifikke politikker.

Gælder politikken for politiske kampager for annoncer om fortalervirksomhed for særskilte emner?

Nej, vi skelner mellem annoncer for henholdsvis kampagner og fortalervirksomhed. Fortalervirksomhed for særskilte emner er tilladt alle andre steder end i Frankrig. Annoncører i USA skal certificeres og desuden opfylde visse kriterier.

Gælder politikken for nyhedsudgivere?

Nej, politikken gælder ikke for nyhedsudgivere, medmindre disse udtrykkeligt taler for eller imod en kandidat til et parlamentsvalg. 

Falder annoncer, der kun 'henviser' til opstillede kandidater, ind under politikken for politiske kampagner?

Nej, kun annoncer, der "taler for eller imod" kandidater. Det er kun i USA, at annoncer, der "henviser" til kandidater, falder ind under politikken for annoncer om fortalervirksomhed og derfor kræver certificering.

Er annoncører bag politiske kampagner underlagt betalingsrestriktioner?

Ja. Politiske annoncører i Australien, Indien og USA må ikke anvende udenlandske betalingsmetoder. Annoncører bag politiske kampagner i EU må kun betale i valutaer fra EU-lande, hvori politiske kampagner er tilladt.

Hvilke promoverede produkter og annonceenheder har annoncører bag politiske kampagner adgang til?

Annoncer for politiske kampagner må kun promoveres via promoverede Tweets og in-stream-videoannoncer – ingen andre af Twitters annonceringsprodukter eller -enheder, herunder, men ikke begrænset til, promoverede trends, første visning, Spotlight eller brugerdefinerede emojis, må bruges til dette formål. Denne begrænsning gælder for alle annoncører bag politiske kampagner i henhold til Twitters globale politik for politisk indhold.

Hvilke oplysninger om annoncører bag politiske kampagner vises i centret?

I centret for gennemsigtighed i annoncer vises faktureringsoplysninger, omkostninger og eksponeringsdata for hvert Tweet samt kampagnespecifikke ansvarsfraskrivelser og demografiske målretningsdata – både de, som annoncøren havde tiltænkt, og de, som Twitter faktisk leverede – pr. kampagne. Du kan læse mere i Ofte stillede spørgsmål om Center for gennemsigtighed i annoncer.

 

Certificering

Hvorfor kræver Twitter certificering?

Certificeringen gør, at Twitter kan validere annoncørens identitet og lokalitet og sikre større gennemsigtighed i annoncer for politiske kampagner.

Skal jeg gennemgå certificeringsprocessen?

Hvis dine annoncer vedrører føderale valg i USA, valg til Europa-Parlamentet eller parlamentsvalg i Indien eller Australien, skal du certificeres. Du kan læse de særskilte politikker her

Skal jeg have et nyt @brugernavn for at ansøge om certificering?

Nej, du kan ansøge fra en eksisterende konto. Twitter opretter ikke et nyt @brugernavn på dine vegne.

Skal jeg have en annoncekonto for at ansøge om certificering?

Ja. Du skal oprette en annoncekonto for at få adgang til formularen Hjælp til annoncer. Dette link er i øjeblikket kun tilgængeligt for @brugernavne, der har en annoncekonto. Besøg ads.twitter.com for at oprette en annoncekonto.

Hvilke krav skal de indsendte @brugernavne opfylde?

Det eller de @brugernavne, du sender til certificering, skal opfylde yderligere krav. Sørg for, at alle indsendte @brugernavne opfylder følgende krav:

  • Profilbilledet, sidehovedbilledet og webstedet skal stemme overens med @brugernavnets fremtoning online.

  • Bioen skal indeholde et websted med gyldige kontaktoplysninger.*
  • Hvis @brugernavnet ikke har relation til den certificerede enhed, skal bioen indeholde følgende ansvarsfraskrivelse: "Ejet af [navnet på den certificerede enhed]".

Jeg har modtaget et brev. Hvad gør jeg nu?

Følg anvisningerne i brevet for at fortsætte certificeringsprocessen.

Jeg har ikke modtaget et brev. Hvad gør jeg?

Hvis du ikke modtager et brev efter 10 dage, skal du kontakte os ved at besvare bekræftelses-e-mailen fra Twitter Support. Bemærk, at annoncører bag politiske kampagner i Indien ikke modtager et brev.

Hvad sker der, efter at jeg er blevet certificeret?

Twitter opretter en dedikeret annoncekonto til dig, hvorfra du kan promovere politisk kampagneindhold. Du må ikke omdøbe eller slette denne konto. Hvis du gør det, skal du certificeres på ny. Når du har accepteret de opdaterede vilkår for anvendelse, vises din Twitter-konto på listen over politiske annoncører i Center for gennemsigtighed i annoncer under det pågældende land.  

Hvor indfører jeg ansvarsfraskrivelsen?

Når du iværksætter en ny kampagne fra din konto til politiske annoncer, bliver du bedt om at angive "betalt af"-oplysninger. Denne ansvarsfraskrivelse må ikke være vildledende og skal stemme overens med webstedet eller certificeringsansøgningen.

Hvorfor er det politiske mærke og ansvarsfraskrivelsen skrevet på amerikansk engelsk?

Alle annoncer for politiske kampagner fra certificerede konti forsynes med et "Promoveret (politisk)"-mærke samt en ansvarsfraskrivelse på amerikansk engelsk for at sikre global konsistens. "Betalt af" og "godkendt/ikke godkendt" er standardtekst, og annoncørerne angiver disse oplysninger for hver enkelt kampagne.

Jeg har afsluttet certificeringsprocessen og vil tilføje nye @brugernavne. Hvordan gør jeg?

Du skal være logget ind med det @brugernavn, du vil ansøge fra, og indsende en ny certificeringsansøgning.

Må jeg vise annoncer for politiske kampagner fra min Twitter Promoveringstilstand-konto?

Nej, du må kun bruge den dedikerede annoncekonto til at vise annoncer for politiske kampagner.

Vil alle mine promoverede Tweets være forsynet med et mærke og en ansvarsfraskrivelse, hvis jeg er certificeret som kandidat?

Ja. Hvis du stiller op til et parlamentsvalg i et af de understøttede lande, skal du altid bruge din dedikerede annoncekonto til politiske kampagner, ligesom alle dine promoverede Tweets forsynes med et "Promoveret (politisk)"-mærke samt en ansvarsfraskrivelse og endvidere vil kunne ses i Center for gennemsigtighed i annoncer på ubestemt tid.

Hvad sker der, hvis jeg ikke bliver certificeret?

Alle annoncer for politiske kampagner, der er målrettet mod USA, EU, Indien og Australien fra ikke-certificerede konti, standses.

Hvordan bruger Twitter mine oplysninger?

De oplysninger, der afgives under certificeringsprocessen, bruges alene til at gennemføre certificeringen. Når Twitter har bekræftet deres gyldighed, slettes samtlige oplysninger og vedhæftede filer inden for 6 dage. Hvis du ikke fuldfører processen og gerne vil have dine oplysninger slettet, kan du gøre os opmærksom på det ved at besvare e-mailen fra Ad Support. 

Håndhævelse

Hvorfor er min kampagne automatisk blevet standset, når nu jeg er certificeret?

Kampagner, der er målrettet mod et land, hvor politiske kampagner er forbudt, standses automatisk.

Hvornår håndhæves politikken for valg i Australien, Indien og til Europa-Parlamentet?

Håndhævelsen startede den 11. marts 2019.

Svarene nedenfor er lande-/regionspecifikke.

Australien

Hvem gælder politikken for politiske kampagner for?

Politikken for Australien gælder for annoncer, der er købt af et politisk parti eller af en politisk kandidat eller enhed, som er registreret hos Australian Election Commission, eller annoncer, der taler for eller imod en klart identificeret kandidat eller et parti til et australsk parlamentsvalg.

Hvorfor skal jeg indsende en forsyningsregning, hvis der ikke er adresse på mit billed-id? 

Regningen bruges til at verificere den oplyste adresse. Annoncørens lokalitet bekræftes ved, at vi sender et brev med en kode til den angivne adresse. 

Hvilken regningstype accepteres? 

El-, gas- eller vandregninger, der er højst 3 måneder gamle, accepteres.

EU

Hvem gælder politikken for politiske kampagner for?

Politikken for EU gælder for annoncer, der er købt af et europæisk eller nationalt politisk parti eller en kandidat, som er registreret hos de respektive nationale valgmyndigheder, eller annoncer, der taler for eller imod en klart identificeret kandidat eller et parti til et valg til Europa-Parlamentet.

Hvilke valg er omfattet af politikken for EU?

Politikken for EU omfatter alene valg til Europa-Parlamentet. Annoncer for politiske kampagner, som vedrører valg til Europa-Parlamentet, er de eneste, der skal opfylde yderligere krav og kræver certificering.

Hvad sker der under tavshedsperioder ifm. et valg?
Reglerne vedrørende tavshedsperioder ifm. et valg (kampagnefrie perioder) varierer blandt EU's medlemsstater. Annoncører af politisk indhold skal overholde gældende love vedrørende kampagnefrie perioder i de lande, hvori de annoncerer.

Jeg er kandidat til et Europa-Parlamentsvalg. Skal jeg oversætte mit kandidatregistreringsbevis?
Vi accepterer de registreringsbeviser, der er indsendt til den relevante nationale valgmyndighed og forfattet på et officielt EU-sprog.  

Hvorfor er mit land ikke opført som EU-medlemsstat i formularen Hjælp til annoncer?

Politiske kampagneannoncer er forbudt i Cypern, Frankrig, Ungarn, Letland, Litauen og Portugal.

Hvilke krav skal de indsendte @brugernavne opfylde?

Ud over de kriterier, der er omtalt i certificeringsafsnittet ovenfor, bør politiske partier og kandidater til Europa-Parlamentet i deres Twitter-bio angive, hvilket europæisk politisk parti de tilhører.

Er annoncer om fortalervirksomhed for særskilte emner tilladt i EU?

Annoncer om fortalervirksomhed er tilladt i alle EU-lande med undtagelse af Frankrig.

Min konto er certificeret til politiske kampagner til Europa-Parlamentsvalget. Skal jeg certificeres igen for at annoncere for politisk indhold til nationale valg?
Politikken og certificeringsprocessen gælder kun for valg til Europa-Parlamentet. Der er ingen yderligere krav til annoncer for politiske kampagner vedrørende nationale valg i Europa.

Kan jeg indberette faktureringsoplysninger, der er vist i Center for gennemsigtighed i annoncer?

Hvis du er bosat i EU eller et EFTA-land og er bekymret over vores brug af dine faktureringsoplysninger i Center for gennemsigtighed i annoncer, kan du i fortrolighed kontakte Twitters databeskyttelsesansvarlige her.

Må jeg som annoncør bag politiske kampagner benytte skræddersyede målgrupper?

Skræddersyede målgrupper understøttes ikke for annoncører bag politiske kampagner i EU.

Må jeg vise politiske annoncer på et hvilket som helst europæisk sprog?

Administrerede annoncører på Twitter må promovere indhold på et hvilket som helst europæisk sprog. Hvis du benytter selvbetjeningen, kan du se listen over understøttede sprog her.

Indien

Hvem gælder politikken for politiske kampagner for?

Politikken for Indien gælder for annoncer, der er købt af et politisk parti eller en politisk kandidat, som er registreret hos Election Commission of India, eller annoncer, der taler for eller imod en klart identificeret kandidat eller et parti til et indisk parlamentsvalg.

Min konto er allerede certificeret til politiske kampagner, og jeg vil gerne indsende statslige forhåndscertificeringer. Hvor uploader jeg dem?

Du kan uploade forhåndscertificeringer i formularen Hjælp til annoncer under afsnittet om certificering af politiske annoncører og vælge "Jeg er allerede certificeret af Twitter og ønsker at indsende statslig forhåndscertificering".

Hvilke regninger accepteres for organisationer, der ikke er registreret hos ECI?

El-, gas- eller vandregninger eller bankkonto- eller kreditkortudskrifter i virksomhedens navn, som er højst 3 måneder gamle, accepteres.

Hvad sker der under tavshedsperioder ifm. et valg?

Alle annoncører af politisk indhold skal overholde gældende love om oplysnings- og indholdskrav, begrænsninger vedrørende kvalifikation og kampagnefrie perioder i de lande, som annoncerne er rettet mod.

USA

Hvem gælder politikken for politiske kampagner for?

Politikken for USA gælder for annoncører, som er enten udvalg eller kandidater, der er registreret hos Federal Election Commission (FEC), eller organisationer eller enkeltpersoner, der taler for eller imod en klart identificeret kandidat. Bemærk, at denne politik kun gælder for promoveret indhold vedrørende føderale valg.

Skal jeg møde frem for en notar?

Organisationer, der ikke er registreret hos FEC, og enkeltpersoner skal møde frem for en notar. Dette krav gælder ikke for kandidater eller udvalg, der er registreret hos FEC.

Hvilke dokumenter skal notariseres?

Organisationer og enkeltpersoner, der ikke er registreret hos FEC, vil blive bedt om at downloade en formular og underskrive den i nærværelse af en notar. Alle enkeltpersoner, der møder frem for en notar, skal identificere sig med et amerikansk pas.

Hvad gør jeg med den notariserede formular?

Upload alle sider som et samlet dokument til formularen Hjælp til annoncer under afsnittet om certificering af politiske annoncører.

Skal jeg certificeres, hvis jeg kun annoncerer for lokalvalg?

Annoncer for lokalvalg er omfattet af politikken om annoncer for fortalervirksomhed. Du kan ansøge om certificering via formularen Hjælp til annoncer under afsnittet om certificering af fortalervirksomhed.

Hvad hvis jeg er certificeret og ønsker at vise annoncer for politiske kampagner på ikke-føderalt plan?

Hvis du allerede er certificeret, skal du ansøge om at blive certificeret som annoncør af fortalervirksomhed i formularen Hjælp til annoncer via afsnittet "Jeg er allerede certificeret som politisk annoncør og vil gerne tilføje flere @brugernavne til at vise annoncer" og vælge "annoncer om særskilte emner".