Ofte stillede spørgsmål om politikken for annoncer om særskilte emner

Politik

Hvem gælder denne politik for?

Twitters politik for politisk indhold omfatter fortalervirksomhed for særskilte emner, som gælder for annoncer, der vedrører et valg eller en klart identificeret kandidat, eller som advokerer for lovgivningsmæssige spørgsmål af national betydning. Bemærk, at denne politik gælder for promoveret indhold vedrørende føderale, statslige og lokale valg.

Hvilke emner er omfattet af denne politik?

Politikken omfatter blandt andet følgende emner: abort, borgerlige rettigheder, klimaændringer, våben, sundhedspleje, indvandring, national sikkerhed, social sikring, skatter og handel.

Vil andre emner blive omfattet af denne politik på et senere tidspunkt?

Vi holder løbende øje med eventuelle relevante emner med udgangspunkt i det politiske klima i USA. Emner, der ikke aktuelt udgør et lovgivningsmæssigt spørgsmål, kan blive det i fremtiden, og vi opdaterer derfor løbende denne liste.

Gælder politikken for ikke-føderale valg?

Ja, alt promoveret politisk indhold betragtes som en annonce om et særskilt emne med undtagelse af føderalt politisk indhold, der er underlagt en strengere certificeringsproces.

Gælder politikken for enkeltpersoner, der aktuelt bestrider et embede?

Vi vurderer, om en konto kræver certificering, ud fra indholdet af de promoverede Tweets og ikke ud fra, hvem der ejer brugernavnet.

Gælder politikken for annoncer for et produkt eller en tjenesteydelse?

Annoncer om særskilte emner, som advokerer for lovgivningsmæssige spørgsmål af national betydning, har som regel ikke til formål at sælge et produkt eller en tjenesteydelse, men det vurderes fra sag til sag, om politikken er overholdt.

Må jeg annoncere om særskilte emner fra min Twitter Promoveringstilstand-konto?

Nej, du må kun bruge den dedikerede annoncekonto, som blev oprettet efter certificeringsprocessens fuldførelse, til at vise denne type annoncer.

Hvornår håndhæves denne politik?

Politikken er blevet håndhævet siden oktober 2018.

 

Certificering

Hvorfor kræver Twitter certificering? 

Certificeringen gør, at vi kan validere annoncørens identitet og lokalitet og vise supplerende annonceoplysninger i Center for gennemsigtighed i annoncer.

Skal jeg gennemgå certificeringsprocessen?

Hvis du er annoncør og promoverer annoncer om særskilte emner, skal du certificeres. Hvis du allerede er certificeret som føderal politisk annoncør, skal du ikke certificeres igen. Du kan indsende de brugernavne, som du vil bruge til at vise annoncer om særskilte emner, via siden Hjælp til annoncer.  

Hvem kan gennemgå certificeringsprocessen?

Alle brugere, der har adgang til annoncekontoen for et bestemt brugernavn, kan få adgang til ansøgningen på siden Hjælp til annoncer.

Skal jeg have et nyt brugernavn for at ansøge om certificering?

Nej, du skal indsende eksisterende brugernavne, når du ansøger om certificering. Twitter opretter ikke et nyt brugernavn på dine vegne.

Skal jeg have en annoncekonto for at ansøge om certificering?

Ja. Du skal oprette en annoncekonto for at få adgang til siden Hjælp til annoncer. Dette link er i øjeblikket kun tilgængeligt for brugernavne, der har en annoncekonto. Besøg ads.twitter.com for at oprette en annoncekonto.

Hvilke krav skal de indsendte brugernavne opfylde?

Det eller de brugernavne, du sender til certificering, skal opfylde yderligere krav. Sørg for, at alle indsendte brugernavne opfylder følgende krav:

 • Profilbilledet, sidehovedbilledet og webstedet skal stemme overens med brugernavnets fremtoning online.
 • Bioen skal indeholde et websted med gyldige kontaktoplysninger.
 • Hvis brugernavnet ikke har relation til den certificerede enhed, skal bioen indeholde følgende ansvarsfraskrivelse: "Ejet af [navnet på den certificerede enhed]".

Skal jeg møde frem for en notar?

Nej, dette krav gælder kun føderal politisk certificering.

Skal jeg certificeres, hvis jeg tilhører en 501(c)-organisation?

Nonprofitorganisationer og alle enheder, der udøver fortalervirksomhed for et særskilt emne, er underlagt politikken og skal certificeres.

Hvor lang tid tager certificeringsprocessen?

Ca. 7-10 dage.

Jeg har modtaget brevet. Hvad gør jeg nu?

Følg anvisningerne i brevet for at fortsætte certificeringsprocessen.

Jeg har ikke modtaget et brev. Hvad gør jeg?

Hvis du ikke modtager et brev efter 10 dage, skal du kontakte os ved at besvare bekræftelses-e-mailen fra Twitter Support.

Hvad sker der, efter at jeg er blevet certificeret?

Du vil da kunne promovere annoncer om særskilte emner fra de certificerede brugernavne, og du bliver bedt om at udfylde ansvarsfraskrivelsen "Betalt af".  

Vil alle annoncer fra et brugernavn, som er certificeret til annoncering for særskilte emner, blive vist i Center for gennemsigtighed i annoncer?

Promoverede Tweets, der er oprettet fra den dedikerede annoncekonto til særskilte emner, vises i Center for gennemsigtighed i annoncer på ubestemt tid. Promoverede Tweets fra ikke-politiske annoncører er tilgængelige i syv dage.

Hvad hvis jeg vil udgive både føderale og ikke-føderale politiske annoncer?

Det kan du gøre ved hjælp af de forskellige annoncekonti, som Twitter opretter, efter at certificeringsprocessen er fuldført. Du skal kun certificeres til at udgive annoncer fra den føderale politiske annoncørkonto, og du kan derefter tilføje brugernavne med henblik på certificering til annoncer om særskilte emner.

Jeg har afsluttet certificeringsprocessen og vil tilføje nye brugernavne. Hvordan gør jeg?

Annoncører kan indsende yderligere brugernavne på siden Hjælp til annoncer.

 

Fritagelse for nyheder

Hvorfor er der fritagelse for nyheder?

Twitter er sat i verden for at fremme den offentlige samtale, og vi skelner mellem organisationer eller enkeltpersoner, der advokerer for et emne, og dem, der rapporterer om et emne.

Hvad er kriterierne for at blive omfattet af fritagelsen?

 • Publikationens websted skal have mindst 200.000 unikke besøgende pr. måned i USA.
 • Kontaktoplysninger er tilgængelige online.
 • Der findes "Om"-oplysninger online.
 • Der findes oplysninger om en dedikeret reporter/redaktion online.
 • Publikationen har et søgbart arkiv, der kan tilgås online.
 • Publikationen er ikke en platform, hvis indhold primært er brugergenereret eller indsamlet fra andre websteder.
 • Publikationen har ikke til formål kun at fremme ét specifikt spørgsmål.

Kan brugernavne tilhørende journalister eller redaktionelle medarbejdere fritages?

Ja, men de skal opfylde følgende krav:  

 • Profilen indeholder journalistens navn.
 • Bioen oplyser om tilknytningen til nyhedsudgiveren og linker til publikationens websted.
 • Det fremgår af bioen, at vedkommende er reporter/journalist.
 • Reporteren/journalisten skal være at finde på moderorganisationens websted.

Hvad sker der, hvis en nyhedsudgiver ikke har et tilknyttet websted?

Nyhedsudgivere kan indsende deres moderorganisations websted, forudsat at nyhedsudgiverens tilknytning fremgår deraf.

Kan nyhedsunderholdningsprogrammer fritages?

Nyhedsunderholdningsprogrammer anses ikke for at være nyhedsudgivere og skal certificeres for at kunne udgive annoncer om særskilte emner.