Sådan bliver du som nyhedsudgiver i USA fritaget fra politikken for annoncer om særskilte emner.

I henhold til vores politik for annoncer om særskilte emner identificeres annoncer, der promoveres af nyhedsudgivere, som opfylder følgende kriterier, ikke som annoncer om særskilte emner:

 • Publikationens websted har mindst 200.000 unikke besøgende pr. måned i USA.
 • Kontaktoplysninger er tilgængelige online.
 • Der findes "Om"-oplysninger online.
 • Der findes oplysninger om en dedikeret reporter/redaktion online.
 • Publikationen har et søgbart arkiv, der kan tilgås online.
 • Publikationen er ikke en platform, hvis indhold primært er brugergenereret eller indsamlet fra andre websteder.
 • Publikationen har ikke til formål kun at fremme ét specifikt spørgsmål.

Nyhedsudgivere skal identificere sig selv og opfylde ovenstående kriterier for at kunne blive fritaget.

Kom godt i gang

Start med at sende en ansøgning via formularen Hjælp til annoncer. Bemærk, at du skal have en annoncørkonto for at blive fritaget.

Hvad kræver det at blive fritaget?

Enheder, der ansøger om fritagelse, skal angive links til følgende oplysninger:

 • Websted
 • Link til kontaktoplysninger
 • Link til siden "Om"
 • Link til en dedikeret journalist/redaktion
 • Link til et søgbart arkiv

Publikationens websted skal have mindst 200.000 unikke besøgende pr. måned i USA. Vi bestemmer antallet af unikke besøgende pr. måned ved hjælp af data fra tredjeparter såsom Alexa.com.

 

Alle nyhedsudgivere, der søger om fritagelse, skal oplyse et eller flere brugernavne, som de agter at bruge til annoncer om særskilte emner. Nyhedsudgivere kan indsende brugernavne tilhørende tilknyttede reportere og journalister.

Hvilke yderligere krav skal de relevante brugernavne opfylde?

De brugernavne, der er knyttet til den certificerede annoncekonto, skal ud over at overholde de generelle poltikker for Twitter Ads opfylde følgende krav:

 • Profilbilledet, sidehovedbilledet og webstedet skal stemme overens med brugernavnets fremtoning online
 • Bioen skal indeholde et websted med gyldige kontaktoplysninger
 • Hvis brugernavnet ikke har relation til den certificerede enhed, skal bioen indeholde følgende ansvarsfraskrivelse: "Ejet af [navn på certificeret enhed]"

Brugernavne tilhørende tilknyttede reportere/journalister skal også opfylde følgende krav:

 • Profilen indeholder journalistens/udgiverens navn.
 • Bioen oplyser om tilknytningen til nyhedsudgiveren og linker til publikationens websted.
 • Det fremgår af bioen, at vedkommende er reporter/journalist.
 • Reporteren/journalisten skal være at finde på moderorganisationens websted.

Hvad sker der, efter at jeg har ansøgt om fritagelse?

Efter at have gennemgået ansøgningen meddeler vi dig, om de oplyste brugernavne opfylder ovenstående kriterier og kvalifikationskrav. Derefter vil du kunne promovere annoncer om særskilte emner fra de relevante brugernavne uden yderligere krav. Enheder, der ikke kan fritages, kan søge om at blive certificeret her.