Politisk indhold i Indien

Du kan få vist en oversættelse af denne artikel ved at vælge et sprog nederst til højre på denne side. Oversættelserne er ment som en hjælp og ændrer ikke indholdet af vores politikker. Den engelske version har forrang, og der henvises til denne i tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne og en oversættelse.

 

Politisk indhold omfatter annoncer for politiske kampagner og fortalervirksomhed for særskilte emner.

 • Politiske kampagneannoncer er tilladt, men de skal opfylde yderligere krav og kræver certificering. 
 • Annoncer om særskilte emner er tilladt uden begrænsninger. 

Annoncer for politiske kampagner må kun promoveres via promoverede Tweets og in-stream-videoannoncer – ingen andre af Twitters annonceringsprodukter kan aktuelt bruges til dette formål.

Politiske kampagner

Politik

Annoncer for politiske kampagner er annoncer, som opfylder mindst ét af følgende kriterier:

 • Annoncer, der er købt af et politisk parti, som er registreret hos Election Commission of India 
 • Annoncer, der er købt af en kandidat, som er godkendt af Election Commission of India, eller
 • Annoncer, der taler for eller imod en klart identificeret kandidat eller et politisk parti, der stiller op til et parlamentsvalg i Indien.

Krav

Annoncører bag politiske kampagner skal gennemgå Twitters certificeringsproces og opfylde følgende krav:

 • Profilbilledet, sidehovedbilledet og webstedet skal stemme overens med brugernavnets fremtoning online.

 • Bioen skal indeholde et websted med gyldige kontaktoplysninger.

 • Hvis brugernavnet ikke har relation til den certificerede enhed, skal bioen indeholde følgende ansvarsfraskrivelse: "Ejet af [navnet på den certificerede enhed]".

Begrænsninger

 • Politiske partier og kandidater skal fremlægge en gyldig forhåndscertificering, som er udstedt af Election Commission of India (ECI) eller et andet organ, der er behørigt bemyndiget af ECI.
 • Annoncører bag politiske kampagner må ikke anvende udenlandske betalingsmetoder. 
 • Annoncører bag politiske kampagner skal overholde gældende love i Indien om oplysnings- og indholdskrav, begrænsninger vedrørende kvalifikation, udgiftslofter, rapporteringskrav og kampagnefrie perioder, hvor det måtte være relevant.

Efter certificeringen bliver annoncører bag politiske kampagner bedt om at bruge ansvarsfraskrivelsen "Betalt af". Denne ansvarsfraskrivelse må ikke være vildledende og skal stemme overens med webstedet eller certificeringsansøgningen.   

Ressourcer