Politisk indhold i EU

Du kan få vist en oversættelse af denne artikel ved at vælge et sprog nederst til højre på denne side. Oversættelserne er ment som en hjælp og ændrer ikke indholdet af vores politikker. Den engelske version har forrang, og der henvises til denne i tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne og en oversættelse.

 

Politisk indhold omfatter annoncer for politiske kampagner og fortalervirksomhed for særskilte emner.

 • Annoncer for politiske kampagner er tilladt i EU, undtagen i følgende lande: Cypern, Letland, Litauen, Frankrig, Ungarn og Portugal. 
 • Annoncer for politiske kampagner, som vedrører valg til Europa-Parlamentet, er de eneste, der skal opfylde yderligere krav og kræver certificering. 
 • Annoncer for fortalervirksomhed for særskilte emner er tilladt uden begrænsninger undtagen i Frankrig.

Annoncer for politiske kampagner må kun promoveres via promoverede Tweets og in-stream-videoannoncer – ingen andre af Twitters annonceringsprodukter kan aktuelt bruges til dette formål.

Politiske kampagner

Politik

Kun valg til Europa-Parlamentet.

Annoncer for politiske kampagner er annoncer, som opfylder mindst ét af følgende kriterier:

 • Annoncer, der købes af et europæisk eller nationalt politisk parti 
 • Annoncer, der købes af en kandidat, som er registreret hos den relevante nationale valgmyndighed, eller 
 • Annoncer, der taler for eller imod en klart identificeret kandidat eller et parti, som stiller op til Europa-Parlamentet.

Krav

Annoncører bag politiske kampagner skal gennemgå Twitters certificeringsproces* og opfylde følgende krav:

 • Profilbilledet, sidehovedbilledet og webstedet skal stemme overens med brugernavnets fremtoning online.
 • Bioen skal indeholde et websted med gyldige kontaktoplysninger. Politiske partier og kandidater til Europa-Parlamentet bør angive, hvilket europæisk politisk parti de tilhører.
 • Hvis brugernavnet ikke har relation til den certificerede enhed, skal bioen indeholde følgende ansvarsfraskrivelse: "Ejet af [navnet på den certificerede enhed]". 

*Politiske annoncører skal forsyne Twitter med oplysninger, der bekræfter deres identitet og lokalitet. Sådanne oplysninger bruges alene til dette formål.

Begrænsninger

 • Annoncører bag politiske kampagner skal overholde gældende love om oplysnings- og indholdskrav, begrænsninger vedrørende kvalifikation, udgiftslofter, rapporteringskrav og kampagnefrie perioder i de lande, som annoncerne er rettet mod.
 • Annoncører bag politiske kampagner kan kun bruge valutaer fra EU-lande, hvori politiske kampagner er tilladt.

Efter certificeringen bliver annoncører bag politiske kampagner bedt om at bruge ansvarsfraskrivelsen "Betalt af". Denne ansvarsfraskrivelse må ikke være vildledende og skal stemme overens med webstedet eller certificeringsansøgningen.   

Ressourcer