Politisk indhold i Australien

Du kan få vist en oversættelse af denne artikel ved at vælge et sprog nederst til højre på denne side. Oversættelserne er ment som en hjælp og ændrer ikke indholdet af vores politikker. Den engelske version har forrang, og der henvises til denne i tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne og en oversættelse.

Politisk indhold omfatter annoncer for politiske kampagner og fortalervirksomhed for særskilte emner.

  • Politiske kampagneannoncer er tilladt, men de skal opfylde yderligere krav og kræver certificering. 
  • Annoncer om særskilte emner er tilladt uden begrænsninger. 

Annoncer for politiske kampagner må kun promoveres via promoverede Tweets og in-stream-videoannoncer – ingen andre af Twitters annonceringsprodukter kan aktuelt bruges til dette formål.

Politiske kampagner

Politik

Annoncer for politiske kampagner er annoncer, som opfylder mindst ét af følgende kriterier:

  • Annoncer, der er købt af et politisk parti eller en politisk kandidat eller enhed, som er registreret hos Australian Election Commission, eller
  • Annoncer, der taler for eller imod en klart identificeret kandidat eller et parti, der opstiller til et føderalt valg i Australien.

Krav

Annoncører bag politiske kampagner skal gennemgå Twitters certificeringsproces og opfylde følgende krav:

  • Profilbilledet, sidehovedbilledet og webstedet skal stemme overens med brugernavnets fremtoning online.

  • Bioen skal indeholde et websted med gyldige kontaktoplysninger.

  • Hvis brugernavnet ikke har relation til den certificerede enhed, skal bioen indeholde følgende ansvarsfraskrivelse: "Ejet af [navnet på den certificerede enhed]".

Begrænsninger

  • Annoncører bag politiske kampagner skal overholde gældende love i Australien om oplysnings- og indholdskrav, begrænsninger vedrørende kvalificering, udgiftslofter, rapporteringskrav og kampagnefrie perioder.
  • Annoncører bag politiske kampagner må ikke anvende udenlandske betalingsmetoder.

Efter certificeringen bliver annoncører bag politiske kampagner bedt om at bruge ansvarsfraskrivelserne "Betalt af" og "Godkendt/ikke godkendt". Disse ansvarsfraskrivelser må ikke være vildledende og skal stemme overens med webstedet eller certificeringsansøgningen.   

Ressourcer