Politiske kampagner

Du kan få vist en oversættelse af denne artikel ved at vælge et sprog i øverste højre hjørne på denne side. Oversættelser ydes som en hjælp, og er ikke ment som en ændring i indholdet i vores politikker. Den engelske version vil være gældende, og der henvises til denne i tilfælde af konflikt mellem en oversættelse og den engelske version.

Politikker vedrørende Twitter Ads

Denne politik gælder for Twitters betalte reklameprodukter, som er tweets, trends og konti markeret med et gult eller lilla mærke.

Du kan få mere at vide om Twitters betalte reklameprodukter ved at klikke her

Du kan få mere at vide om Twitters andre politikker ved at klikke her.

Hvad er politikken?

Twitter begrænser annoncering vedrørende politiske kampagner. Disse begrænsninger er baseret på det specifikke annoncer, der promoveres, samt det land, som kampagnen er målrettet imod. Se de landespecifikke oplysninger herunder for at bestemme politikken for din annonce eller din service og det land eller de lande, du ønsker at målrette imod.

Alle politiske annoncører skal overholde enhver gældende lovgivning vedrørende krav til offentliggørelse og indhold, begrænsninger vedrørende kvalifikation og såkaldte "blackout"-datoer i de lande, hvori de annoncerer. 

Twitter tilvejebringer et lilla mærke for annoncer vedrørende politiske kampagner betalt af kandidater og politiske partier. Det lilla mærke er kun tilgængeligt for kvalificerede politiske annoncører og er underlagt godkendelse. Politiske annoncører er også kvalificerede til at tilføje en formel ansvarsfraskrivelse i deres promoverede tweet. Kontakt Twitter, hvis du er interesseret i denne mulighed.

Her er eksempler på kvalificerede kampagneannoncer med lilla mærke:

Hvad er underlagt denne politik?

Politikken gælder for, men er ikke begrænset til:

 • Politiske kandidater
 • Politiske partier
 • I USA, alle der giver individuelle bidrag
 • Andre personer eller enheder, der søger at få indflydelse på udfaldet af et valg

Hvad er ikke underlagt denne politik?

Denne politik gælder generelt ikke for:

 • Nyheder og oplysninger om politik fra annoncører, der ikke betragtes som politiske kandidater eller partier, og som ikke søger indflydelse på udfaldet af et valg
 • Annoncer fra politiske institutioner, der ikke søger indflydelse på udfaldet af et valg, såsom:
  • Regeringsinstitutioner eller instanser, hvis medlemmer er valgt 
  • Lovgivende og politikdannende regeringsinstitutioner

  Hvordan varierer denne politik fra land til land?

  Annoncer vedrørende politiske kampagner er tilladt, undtagen i følgende lande:

  • Brasilien
  • Marokko
  • Pakistan
  • Sydkorea

  Annoncer vedrørende politiske kampagner er tilladt med begrænsninger i følgende lande:

  Afrika og Mellemøsten  

  Asien og Stillehavsområdet

  Europa     

  Latinamerika

  Nordamerika

  Egypten Australien Kroatien Argentina USA
  Kuwait Indien Tyrkiet Chile
  Saudi-Arabien Indonesien Colombia
  Forenede Arabiske Emirater Japan Den Dominikanske Republik     
  Malaysia Ecuador
  New Zealand      Mexico
  Filippinerne Venezuela
  Rusland
  Singapore

  Thailand

   

  Herunder findes en række yderligere begrænsninger for ovennævnte lande:

  Argentina

  • Annoncer vedrørende politiske kampagner skal ophøre to dage før og på dagen for valget. Yderligere oplysninger og specifikke datoer findes på www.electoral.gov.ar.

  Australien

  • Annoncer vedrørende politiske kampagner er tilladt, forudsat navn og adresse (fuld adresse og bynavn) på den person, der er godkendt til annoncen, offentliggøres i slutningen af hver annonce.

  Kroatien

  • Politiske annoncer er kun tilladt under valgkampagnen

   Chile

   • Ved alle valg, undtagen ved anden afstemning i præsidentvalget, er annoncer vedrørende politiske kampagner kun tilladt mellem den 30. og 3. (inklusive) dag op til et valg.
    • Ved hensyn til anden afstemning i præsidentvalget er annoncer vedrørende politiske kampagner kun tilladt mellem den 14. og den 3. dage (inklusive) før den anden afstemning.

   Colombia

   • Annoncer vedrørende politiske kampagner kun tilladt mellem den 60. op til et valg og på dagen for valget (inklusive).
   • Annoncer vedrørende politiske kampagner må kun indeholde symboler eller logoer, der tidligere er registreret hos Consejo Nacional Electoral.

   Den Dominikanske Republik

   • Annoncer vedrørende politiske kampagner skal ophøre dagen før og på dagen for valget.

   Ecuador

   • Annoncer vedrørende politiske kampagner kun tilladt under valgkampen annonceret af Consejo Nacional Electoral.
   • Annoncer vedrørende politiske kampagner skal ophøre 2 dage før og på dagen for valget.

   Egypten

   • Udenlandske personer og enheder må ikke promovere annoncer vedrørende politiske kampagner.

   Indien

   • Annoncer vedrørende politiske kampagner er tilladt, men skal ophøre 2 dage før og på dagen for valget.

   Indonesien

   • Annoncører skal overholde Indonesian Advertisement Ethics and Guidelines (EPI) og gældende bestemmelser. Annoncer kan blive anset for at være uacceptable, hvis de:
    • skaber tvivl og/eller usikkerhed omkring en annoncørens identitet
    • består af eller er relateret til enhver form for kommerciel aktivitet eller pengeindsamling
    • indeholder ensidige udtalelser eller meninger med ordene som f.es. "vi tror" eller "vi mener".

   Japan

   • Alle annoncører, der promoverer annoncer vedrørende politiske kampagner, skal overholde bestemmelserne i den offentlig valglov og, hvor det er relevant, internationale retningslinjer vedrørende politiske partier.
   • Politiske partier må oprette annoncer vedrørende politiske kampagner under eller som en del af valgkampagner i henhold til de ovennævnte begrænsninger. Alle andre annoncer vedrørende politiske kampagner under eller som en del af valgkampagner er forbudt, når de målrettes imod Japan.
   • I perioder, der ikke er valgperioder, er politisk annoncering tilladt i henhold til ovennævnte begrænsninger.

   Kuwait

   • Kun kandidater må promovere politiske kampagner.

   Malaysia

   • Kun kandidater, der konkurrerer om et valg, må annoncer politiske kampagner i nævnte valg, og annoncen skal være godkendt af valgkommissionen.
   • Annoncer vedrørende politiske kampagner skal ophøre under kampagneperioden som defineret i Election Offences Act 1954.
   • Annoncer vedrørende politiske kampagner må ikke indeholde en reproduktion af stemmesedler.
   • Annoncer vedrørende politiske kampagner er forbudt i Federal Territory of Putrajaya.

    Mexico

    • Annoncer vedrørende politiske kampagner skal ophøre 3 dage før og på dagen for valget. Følgende tredjeparter må ikke promovere annoncer vedrørende politiske kampagner:
     • Mexikanske regeringsmyndigheder eller enheder
     • Udenlandske politiske partier, udenlandske enheder, udenlandske personer eller personer, der bor og arbejder udenfor Mexico
     • Internationale organisationer
     • Personer eller enheder med religiøs tilknytning (præster, kirker, religiøse foreninger)
     • Mexikanske handelsfirmaer (nonprofit og civile enheder er tilladt)

    New Zealand

    • Kun kandidater og partisekretærer må promovere politiske kampagner.
    • Kun faktiske kandidater må promovere annoncer, der opfordrer vælgere til at stemme på nævnte kandidat. Kun partisekretærer må promovere annoncer, der opfordrer vælger til at stemme på nævnte parti.
    • Alle kampagner vedrørende politiske kampagner skal indeholde en erklæring fra den, der promoverer annoncen, indeholdende navn og adresse på den person eller enhed, der promoverer annoncen.
    • Annoncer vedrørende politiske kampagner skal ophøre på dagen for valget.

    Filippinerne

    • Kun kandidater, politiske partier og enheder, der er blevet godkendt af kandidater eller politiske partier må promovere annoncer vedrørende politiske kampagner.
    • Udenlandske personer og enheder må ikke promovere annoncer vedrørende politiske kampagner.
    • Annoncer vedrørende politiske kampagner er kun tilladt under valgkampagnen fastsat ifølge gældende lovgivning, og skal ophøre de dage, der er specificeret af valgkommissionen.
    • Annoncer vedrørende politiske kampagner skal vise navn og adresse på annoncøren (og den, der har betalt annoncen, hvis det er relevant) i overensstemmelse med gældende lovgivning.

    Rusland

    • Annoncer, der er målrettet imod Rusland, skal være på russisk.

    Saudi-Arabien

    • Kun kandidater må promovere politiske kampagner.

     Singapore

     • Annoncer vedrørende politiske kampagner skal ophøre dagen før og på dagen for valget.
     • Annoncer vedrørende politiske kampagner fra kandidater og partier må ikke anmode om penge.
     • Udenlandske personer og enheder må ikke promovere annoncer vedrørende politiske kampagner.

     Thailand

     • Annoncer vedrørende politiske kampagner skal ophøre dagen før og på dagen for valget.

       Tyrkiet

       • Annoncer vedrørende politiske kampagner skal ophøre dagen før og på dagen for valget.
       • Annoncer må ikke bruge det tyrkiske flag under eller til politiske kampagner.
       • Annoncer må ikke tilbyde gaver eller reklameartikler til vælgere under valg.

       Forenede Arabiske Emirater

       • Kun kandidater må promovere politiske kampagner.
       • Annoncer vedrørende politiske kampagner skal ophøre 2 dage før og på dagen for valget.
       • Annoncer vedrørende politiske kampagner må ikke bruge det officielle symbol eller emblemer for de Forenede Arabiske Emirater.

       USA

       • Politiske enheder (såsom de, der giver individuelle bidrag) reguleret af Federal Election Commission (FEC) skal bruge det lilla mærke.
       • Der kræves en offentliggørelse, der viser hvilken organisation, der har betalt for annoncekampagnen. Brugere der opnår adgang til Twitter fra en mobil enhed eller den officielle Twitter-app, holde markøren over politiske annoncer. Twitter-profilen på den konto, hvorfra der annonceres, vil imidlertid indeholde et link til et websted med flere oplysninger om organisationen.

       Venezuela

       • Annoncer vedrørende politiske kampagner er kun tilladt under valgkampen defineret af Consejo Nacional Electoral.
       • Kun politiske partier, kandidater og enheder, der er blevet godkendt af kandidater eller politiske partier må promovere annoncer vedrørende politiske kampagner (udenlandske personer og enheder er kategorisk forbudt).
       • Annoncer skal identificere annoncens sponsor og indeholde RIF-nummeret (Fiscal Information Registry).
       • Annoncører skal overholde al gældende lovgivning og alle gældende bestemmelser. Annoncer kan blive anset for at være uacceptable, hvis de:
        • bruge nationale eller regionale symboler fra Venezuela, billeder af Venezuelas grundlæggere eller farverne i nationale eller regionale flag
        • promovere krig, diskrimination eller intolerance
        • krænke en persons ære, privatliv, intimitet, selvforståelse, fortrolighed eller rygte
        • modvirke retten til at stemme

       Hvad skal annoncører vide om dette politik?

       Gennemgå vores retningslinjer og sørg for, at du forstår kravene til dit brand og din virksomhed. Du er ansvarlig for alt dit promoverede indhold på Twitter. Dette inkluderer at overholde gældende lovgivninger og bestemmelser vedrørende annoncer. 

       Hvilke andre Twitter-ressourcer vedrører denne politik?

       Har du spørgsmål eller feedback vedrørende noget på denne side?

       Er du annoncør, hvis konto eller tweets er under gennemgang, og du gerne vil tjekke status eller anmode om en fremskyndet gennemgang, skal du logge ind på ads.twitter.com og oprette en supporthenvendelse ved hjælp af knappen Hjælp? i øverste højre hjørne i kontrolpanelet for dine annoncer.

       Få mere at vide om at blokere eller afvise annoncer ved at læse denne artikel vedrørende “Indberetning til Twitter Ads”. For at indberette en annonce, der potentielt overtræder disse politikker, skal du bruge formularen Indberet en annonce.

       Ved hjælp af Twitter Ads-politikken, Twitter-reglerne og vores vilkår for anvendelse undersøger vi de indberettede overtrædelser og foretager det fornødne.

       Gå ind på business.twitter.com, hvis du er interesseret i at annoncere på Twitter og gerne vil vide mere.